A A A A A

Misterios: [Dinosaurios]


Isaías 27:1
En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el mar.

Génesis 1:21
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.

Salmos 104:26
Allí lo surcan las naves; allí este Leviatán que hiciste para que jugara en él.

Romanos 1:18
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,

Génesis 1:24-31
[24] Ja Jumal ütles: 'Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!' Ja nõnda sündis:[25] Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi, ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.[26] Ja Jumal ütles: 'Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!'[27] Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.[28] Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: 'Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!'[29] Ja Jumal ütles: 'Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks![30] Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks.' Ja nõnda sündis.[31] Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik - kuues päev.

Job 40:15-24
[15] Vaata ometi jõehobu, kelle ma olen loonud nagu sinugi: ta sööb rohtu nagu veis.[16] Ent vaata tema ristluude rammu ja kõhulihaste jõudu.[17] Ta saba on nagu seedritüvi, ta reite kõõlused otsekui põimitud.[18] Ta luud on nagu vaskputked, ta kondid otsekui raudtalad.[19] Ta on Jumala töödest parim: kes ta on teinud, toob ta lähedale mõõga.[20] Jah, toidust toodavad temale mäed, seal, kus kõik metsloomad mängivad.[21] Ta magab lootospõõsaste all, redutab pilliroos ja mudas.[22] Lootospõõsad, olles temale varjuks, katavad teda, jõeremmelgad on ta ümber.[23] Vaata, kui ka jõgi peale surub, ta ei tõtta minema, ta jääb kindlaks, isegi kui Jordan tormaks temale suhu.[24] Kas saaks tema nähes teda kinni võtta, temale püüniseid ninna torgata?

Job 41:1-10
[1] Vaata, niisugune lootuski on petlik: kas teda nähes juba ei olda pikali?[2] Ükski ei ole nõnda julge, et teda ärritada. Ja kes suudaks siis püsida minu ees?[3] Kes on esmalt andnud mulle, et peaksin tasuma? Kõik, mis on taeva all, on minu oma.[4] Ma ei taha vaikida tema liikmeist, ta vägitegude asjast ning ta oleku ilust.[5] Kes paljastaks tema ta pealmisest kattest? Kes tungiks tema kahekordse soomuse vahele?[6] Kes avaks tema silmnäo väravad? Ta hambad ajavad hirmu peale.[7] Ta selg on kilpide rida, tihedalt pitseriga suletud:[8] üks on teisele nõnda ligi, et tuul ei pääse läbi nende vahelt.[9] Need on liibunud üksteise külge, seisavad koos ja neid ei saa lahutada.[10] Tema aevastustest välgub valgust ja ta silmad on nagu koidupuna kiired.

Josué 10:1-10
[1] Kui Adonisedek, Jeruusalemma kuningas, kuulis, et Joosua oli vallutanud Ai ja oli hävitanud selle sootuks, et nõnda nagu ta oli talitanud Jeerikoga ja selle kuningaga, nõnda oli ta talitanud ka Aiga ja selle kuningaga, ja et Gibeoni elanikud olid Iisraeliga rahu teinud ja nende keskele jäänud,[2] siis kardeti väga, sest Gibeon oli suur linn nagu mõni kuningalinn, Aist suurem, ja kõik selle mehed vaprad.[3] Ja Jeruusalemma kuningas Adonisedek läkitas ütlema Hebroni kuningale Hohamile, Jarmuti kuningale Piramile, Laakise kuningale Jaafale ja Egloni kuningale Debirile:[4] 'Tulge üles minu juurde ja aidake mind! Me lööme Gibeoni, sellepärast et ta tegi rahu Joosuaga ja Iisraeli lastega.'[5] Siis nad kogunesid ja tulid üles, need viis emorlaste kuningat: Jeruusalemma kuningas, Hebroni kuningas, Jarmuti kuningas, Laakise kuningas, Egloni kuningas - nemad ja kõik nende sõjaleerid, ja asusid leeri Gibeoni vastu ning sõdisid temaga.[6] Aga Gibeoni mehed läkitasid ütlema Joosuale, kes oli leeris Gilgalis: 'Ära tõmba oma kätt oma sulaste juurest tagasi! Tule ruttu üles meie juurde ja päästa ning aita meid, sest kõik emorlaste kuningad, kes elavad mäestikus, on kogunenud meie vastu!'[7] Siis Joosua läks Gilgalist üles, tema ja kõik sõjamehed koos temaga, ja kõik vaprad võitlejad.[8] Ja Issand ütles Joosuale: 'Ära karda neid, sest ma annan nad sinu kätte; ükski neist ei suuda seista sinu ees!'[9] Ja Joosua läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul Gilgalist üles tulnud.[10] Ja Issand viis nad segadusse Iisraeli ees, kes valmistas neile suure kaotuse Gibeoni juures ja ajas neid taga Beet-Hooroni tõusutee suunas ning lõi neid kuni Asekani ja Makkedani.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739