A A A A A

Vida: [Adopción]


1 Samuel 1:27
Le pedí al Señor que me diera este hijo, y él me lo concedió.

2 Corintios 6:18
y seré un Padre para vosotros, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso.”

Deuteronomio 10:18
que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero que vive entre vosotros.

Oseas 14:3
Asiria no puede salvarnos ni tampoco escaparemos a caballo. Ya no llamaremos ‘Dios nuestro’ a nada fabricado por nosotros mismos, porque solamente en ti, Señor, encuentra el huérfano compasión.”

Isaías 40:31
pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas; podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse.

Santiago 1:27
La religión pura y sin mancha delante del Dios y Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad de este mundo.

Jeremías 29:11
Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.

Mateo 25:40
Ja kuningas vastab neile: 'Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.'

Proverbios 13:12
Pikk ootus teeb südame haigeks, aga täideläinud igatsus on elupuu.

Salmos 82:3
Mõistke kohut vaevalisele ja vaeslapsele, mõistke õigust viletsale ja kehvale!

Salmos 146:9
Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi; kuid õelate teed ta saadab nurja.

Salmos 68:5-6
[5] Laulge Jumalale, mängige, kiites tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema nimi on Issand, hõisake rõõmu pärast tema ees![6] Ta on vaeslaste isa ja lesknaiste asjaajaja, Jumal oma pühas elamus.

Proverbios 31:8-9
[8] Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile põlatuile![9] Ava oma suu, mõista õiglast kohut, tee õigust viletsale ja vaesele!

Juan 1:12-13
[12] Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,[13] kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.

Gálatas 4:4-5
[4] Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla,[5] lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse.

Romanos 8:14-17
[14] Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.[15] Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: 'Abba! Isa!'[16] Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.[17] Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Salmos 10:14-18
[14] Sina oled seda näinud, sest sina näed vaeva ja meelekibedust, et tasuda oma käega; õnnetu jätab enese sinu hooleks, sina oled vaeslapse abimees.[15] Murra katki õelate käsivars, maksa kätte kurja õelus, kuni sa seda enam ei leia![16] Issand on kuningas ikka ja igavesti, paganad on kadunud tema maalt.[17] Viletsate igatsemist sa kuuled, Issand; sina kinnitad nende südant, su kõrv paneb neid tähele,[18] et mõista õiglast kohut vaeslapsele ja rõhutule, et mullast saadud inimene enam ei ajaks hirmu peale.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739