A A A A A

Signos matemáticos: [Número 10]


1 Reyes 7:23
Hizo también el mar de fundición, redondo, de diez codos de borde a borde, cinco codos de alto y treinta codos de circunferencia.

Números 11:11
Entonces dijo Moisés a YHVH: ¿Por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos, para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí?

Deuteronomio 1:11
YHVH, Dios de vuestros padres, os aumente mil veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha hablado.

Levítico 20:13
Si un hombre se acuesta con varón como se acuesta con mujer, cometen una abominación. Ambos serán muertos irremisiblemente, y su propia sangre recaerá sobre ellos.

1 Corintios 6:9-11
[9] ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,[10] ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.[11] Y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios.

1 Corintios 10:13
No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis; antes bien, juntamente con la prueba proveerá también la salida, para que podáis soportar.

Romanos 1:20
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.

Filipenses 4:19
Mi Dios, pues, suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús.

Salmos 55:22
Pehmem kui või on tema suu, aga südames ta tuleb kallale; libedamad kui õli on tema sõnad, kuid need on siiski nagu paljastatud mõõgad.

2 Timoteo 3:16
Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,

Lucas 23:34
[Aga Jeesus ütles: 'Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!'] Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades.

Génesis 1:31
Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik - kuues päev.

Salmos 104:9
Sa oled seadnud piiri vetele, millest nad üle ei lähe ega tule tagasi katma maad.

Génesis 6:12
Ja Jumal vaatas maad, ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud.

Génesis 7:20
Vesi tõusis neist viisteist küünart kõrgemale, nõnda et mäed olid kaetud.

Génesis 8:5-9
[5] Ja vesi vähenes üha kümnenda kuuni; kümnenda kuu esimesel päeval paistsid mägede tipud.[6] Ja kui nelikümmend päeva oli möödunud, siis Noa avas laeva akna, mille ta oli teinud,[7] ja laskis välja ühe kaarna; see lendas sinna ja tänna, kuni vesi maa pealt oli kuivanud.[8] Siis ta laskis enese juurest välja ühe tuvi, et näha, kas vesi on maa pealt kahanenud.[9] Aga tuvi ei leidnud oma jalavarvastele puhkepaika ja tuli tagasi tema juurde laeva, sest vesi oli veel kogu maa peal; siis ta pistis oma käe välja ja võttis tema ning pani enese juurde laeva.

Génesis 9:11
Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.'

Deuteronomio 11:11
vaid see maa, kuhu te lähete, et seda pärida, on mägine ja oruline maa, mis joob vett taeva vihmast,

Lucas 11:11
Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao?

Números 1:11
Benjaminist Abidan, Gideoni poeg;

Josué 1:11
'Käige leer läbi ja andke rahvale käsk, öeldes: Valmistage enestele teemoona, sest kolme päeva pärast te lähete üle Jordani, et minna vallutama maad, mille Issand, teie Jumal, annab teile pärida!'

1 Corintios 6:9
Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad,

Juan 1:8
Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.

Números 10:29
Ja Mooses ütles Hoobabile, Moosese äia, midjanlase Reueli pojale: 'Me oleme teel sinna paika, mille kohta Issand on öelnud: Ma annan selle teile. Tule meiega ja me teeme sulle head, sest Issand on tõotanud Iisraelile head!'

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739