A A A A A

Mal Personaje: [Enfado]


Efesios 4:26-31
[26] Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,[27] ni deis lugar al diablo.[28] El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga qué compartir con el que tiene necesidad.[29] Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los que están oyendo.[30] Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.[31] Sea quitado de vosotros toda amargura y enojo, e ira, y grito airado y maledicencia, junto con toda maldad.

Santiago 1:19-20
[19] Sabed, mis amados hermanos: Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira;[20] porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.

Proverbios 29:11
Kẻ ngu dại bộc lộ tất cả sự giận dữ,Nhưng người khôn ngoan im lặng kiềm chế nó.

Eclesiastés 7:9
Đừng vội nóng giận,Vì cơn giận dữ sẵn chờ trong lòng kẻ dại.

Proverbios 15:1
Lời đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận;Còn lời nói sỗ sàng gây ra tức giận.

Proverbios 15:18
Kẻ nóng tính gây sự xung đột,Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cuộc cãi vã.

Colosenses 3:8
Nhưng bây giờ, anh chị em hãy loại bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, tức giận, gian ác, phạm thượng, môi miệng tục tĩu.

Santiago 4:1-2
[1] Vì đâu sinh ra những cuộc chiến đấu, tranh chấp giữa anh chị em? Không phải do những ham muốn đang đấu tranh với nhau trong chi thể của anh chị em sao?[2] Anh chị em tham muốn mà chẳng được gì; anh chị em giết người và ganh ghét mà không chiếm đoạt được; anh chị em vẫn tranh chấp và chiến đấu. Anh chị em không được chi vì không cầu xin;

Proverbios 16:32
Chậm nóng giận thắng hơn một dũng sĩ;Tự chủ tâm thần tốt hơn chiếm lấy một thành.

Proverbios 22:24
Chớ làm bạn với người nóng tính,Đừng kết giao với kẻ hay giận dữ;

Mateo 5:22
Nhưng Ta bảo các con: ‘Ai giận anh em mình, người ấy đáng bị trừng phạt. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn, người ấy đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là điên khùng người ấy đáng bị ném vào lửa hỏa ngục.’

Salmos 37:8-9
[8] Hãy nguôi cơn giận và từ bỏ thịnh nộ.Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ đưa đến việc ác.[9] Vì những kẻ ác sẽ bị diệt,Nhưng những người trông cậy CHÚA, chính họ sẽ thừa hưởng đất.

Salmos 7:11
Đức Chúa Trời là Đấng phán xét chí công.Nhưng Đức Chúa Trời cũng đe dọa mỗi ngày.

2 Reyes 11:9-10
[9] Các vị chỉ huy làm y như lời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã truyền. Mỗi người đem quân của mình đến, quân đang phiên trực trong ngày Sa-bát hoặc quân hết phiên trực trong ngày Sa-bát, đều cùng nhau đến với thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.[10] Thầy tế lễ trao cho các vị chỉ huy những giáo và khiên của vua Đa-vít, được cất giữ lâu nay trong đền thờ CHÚA.

2 Reyes 17:18
Vì thế CHÚA rất giận dân Y-sơ-ra-ên và Ngài đã cất bỏ họ khỏi trước mặt Ngài, chỉ còn lại chi tộc Giu-đa mà thôi.

Proverbios 14:29
Người chậm nóng giận có nhiều sáng suốt;Nhưng người hay nóng tính bày tỏ sự điên rồ.

Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002