A A A A A

Adicional: [Corazón roto]


1 Corintios 13:7
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

1 Pedro 5:7
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.

1 Samuel 16:7
Pero YHVH dijo a Samuel: No mires su aspecto, ni a lo grande de su estatura, porque lo he rechazado, porque Yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero YHVH mira el corazón.

2 Corintios 5:7
(porque vivimos por fe, no por vista);

2 Corintios 12:9
y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo.

Hebreos 13:5
Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, estad satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo: No te dejaré ni te desampararé.

Isaías 6:1
El año de la muerte del rey Uzías vi a Adonay sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la Casa.

Isaías 41:10
No temas, porque Yo estoy contigo; No desmayes, porque Yo soy tu Dios; Te fortaleceré y siempre te ayudaré, Sí, Yo te sostendré con mi diestra victoriosa.

Isaías 57:15
Porque así dice el Alto y Excelso, Morador eterno, cuyo nombre es Santo: Yo habito en la altura sagrada, Pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, Para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado.

Jeremías 29:11
Porque Yo conozco mis designios sobre vosotros, dice YHVH: designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza.

Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Juan 12:40
Ha cegado los ojos de ellos, y endureció el corazón de ellos, Para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y seconviertan, y los sane.

Juan 14:1
No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí.

Juan 14:27
Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde.

Juan 16:33
Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.'

Lucas 24:38
Ent tema ütles neile: 'Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames?

Marcos 11:23
Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: 'Kerki ja kukuta end merre!' ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!

Mateo 5:8
Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.

Mateo 11:28
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!

Proverbios 3:5
Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!

Salmos 34:18
Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.

Salmos 51:17
Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!

Salmos 55:22
Pehmem kui või on tema suu, aga südames ta tuleb kallale; libedamad kui õli on tema sõnad, kuid need on siiski nagu paljastatud mõõgad.

Salmos 147:3
Ta parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni nende valusad haavad.

Apocalipsis 21:4
Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.'

Romanos 8:28
Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Romanos 12:2
Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Proverbios 4:23
Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!

Proverbios 3:5-6
[5] Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele![6] Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!

1 Corintios 6:19-20
[19] Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?[20] Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

Filipenses 4:6-7
[6] Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.[7] Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Mateo 11:28-30
[28] Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise![29] Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,[30] sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!'

Salmos 34:1-22
[1] Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees, nii et see tema ära ajas ja ta läks oma teed.[2] Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.[3] Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.[4] Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi![5] Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest.[6] Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi.[7] Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.[8] Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.[9] Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib.[10] Kartke Issandat, teie, tema pühad! Sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust.[11] Noored lõvidki väsivad ja on näljas; aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head.[12] Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust![13] Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve,[14] hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast;[15] hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga![16] Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.[17] Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus.[18] Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.[19] Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.[20] Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja.[21] Ta hoiab kõiki tema luid-liikmeid, ükski neist ei murdu.[22] Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739