A A A A A

Adicional: [Corazón roto]


1 Corintios 13:7
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

1 Pedro 5:7
luḥat-n kullu tiġufiwin-nnun f-rbbi ašku ar-gigun-ithlla.

2 Corintios 5:7
imma nkkʷni ar-tt-ntawi ġ-maylli-s-numn, urd ġ-maylli nẓrra.

2 Corintios 12:9
walaynni inna-yyi: «ur-k-ih̬ṣṣa abla lḥnant-inu. ašku yan iḍɛfn a-ġ-ra-tili-tḥkimt-inu itjhhdn s-uggʷar.» frḥġ ġilad ad-sawalġ f-kullu ma-gigi-iḍɛfn, baš ad-ɛmmrġ s-tḥkimt itjhhdn l-lmasiḥ.

Hebreos 13:5
zriyat tudrt-nnun bla-da-ttḥubbum iqaridn, tqnɛum s-unšk nna-darun-illan. ašku inna rbbi: «ur-sar-k-in-flġ ula wrriġ-d fllak.»

Juan 3:16
ašku ġunškad a-s-iḥnna rbbi f-ddunit aylliġ-d-ifka ġwalli igan yus, a-d-ikkis i-lhalak kullu wanna srs yumnn, išškšm-tn s-tudrt idumn.

Juan 12:40
«rbbi issbukḍ alln-nsn issiqar ih̬f-nsn, a-ur-ẓrnt-walln-nsn ula ifhm ih̬f-nsn ula wrrin-d sri a-tn-jjujjiġ.»

Juan 14:1
yini-asn yasuɛ: «ad-ur-tadjm taġuft a-tkšm s-uwlawn-nnun. amnat s-rbbi, tamnm ula sri.

Juan 14:27
imma ġilad flġ-awn sslamt. sslamt-inu ayd-awn-fkiġ. ur-ra-tiẓḍar ddunit ad-awn-tti-tfk ġmklli-awn-tt-fkiġ nkki. a-ur-tiksaḍm ula tudjm taġuft a-tkšm s-uwlawn-nnun.

Juan 16:33
kullu mayad nniġ-awn-t baš a-tili sslamt-inu ġ-uwlawn-nnun. takrrayt a-rad-awn-yili ġ-ddunit. walaynni zɛmat, ha-yyi nriġ ddunit.»

Lucas 24:38
yini-asn: «mah̬ aylliġ tġuwḍm, ikšm šškk ġ-uwlawn-nnun?

Marcos 11:23
lḥqq a-rad-awn-iniġ, wanna innan i-uwrir-ad ‹itti zġ-ġid tḍrt-n ġ-umda,› iġ-yumn is-ra-yili maylli-s-inna bla iškka ġ-uwl-ns, hati rad-as-yili.

Mateo 5:8
imbarkin ad-gan ġwilli dar ul iġusn, ašku ntni a-ra-iẓr rbbi.

Mateo 11:28
aškad-d sri, a-kullu willi kkatnin tammara asin taẓayt išqan, ssunfuġ-awn.

Apocalipsis 21:4
ra-isfiḍ kullu imṭṭawn-nsn. ur-sul-ra-tili lmut ula taguḍi ula tiġwiyya ula aṭṭan, ašku ddunit taqdimt ur-sul-tqama.»

Romanos 8:28
imma ġwilli ittirin rbbi iġra-yasn-d ġmklli iqṣad, nssn is-a-yasn-iskar afulki ġ-kullu mad-asn-ijrrun.

Romanos 12:2
a-ur-tskarm zund mddn n-ddunit-ad, walaynni adjat rbbi a-kʷn-irar a-tgm ljdid, ibddl kullu tinbaḍin l-lɛaql-nnun. ġmkan a-s-ra-tissanm ma-gigun-ittiri rbbi ifulki irḍu srs yuf kullu kra illan.

1 Corintios 6:19-20
[19] is-ur-tssinm ddat-nnun is-tga tigmmi tamẓlayt, izdġ gis rruḥ lqudus lli-awn-ifka rbbi. ur-tgim win ih̬f-nnun,[20] ašku nttan a-kʷn-isġan, ifk fllawn atig-nnun. illa fllawn ġilad a-tmjjdm rbbi s-ddat-nnun.

Filipenses 4:6-7
[6] a-ur-tasim taġuft f-kra, walaynni tẓẓallat ar-ttḍalabm rbbi f-kraygatt kra, ar-ti-ttškarm ar-as-ttinim f-aynna-kʷn-ih̬ṣṣan.[7] ġmkad a-s-rad-awn-tili sslamt n-rbbi lli-yugʷrn iswingimn n-bnadm, ra-tgabl ul-nnun ula lɛaql-nnun ġ-tamunt l-lmasiḥ yasuɛ.

Mateo 11:28-30
[28] aškad-d sri, a-kullu willi kkatnin tammara asin taẓayt išqan, ssunfuġ-awn.[29] gat-n fllawn iḥlasn-inu ar-zgigi-ttlmadm, ašku ihnna-uwl-inu iɛmmr s-ṣṣbr, tafm gigi asunfu i-ih̬f-nnun.[30] hati rh̬an iḥlasn-inu, ifssus-usitti lli-rad-flawn-srsġ.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998