A A A A A

Mal Personaje: [Enfado]


Efesios 4:26-31
[26] Airaos, y no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo;[27] Ni deis lugar al diablo.[28] El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad.[29] Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia á los oyentes.[30] Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención.[31] Toda amargura, y enojó, é ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia:

Santiago 1:19-20
[19] Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.[20] Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.

Proverbios 29:11
Alp paiskab välja kogu oma viha, aga tark mees vaigistab teda lõpuks.

Eclesiastés 7:9
Ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks, sest pahameel asub alpide põues!

Proverbios 15:1
Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha.

Proverbios 15:18
Raevutsev mees õhutab tüli, aga pikameelne vaigistab riidu.

Colosenses 3:8
Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik: viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust.

Santiago 4:1-2
[1] Kust tulevad siis sõdimised ja kust tülid teie keskel? Eks nad tule sealt, teie ihuliikmetes sõdivatest lõbuhimudest?[2] Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu.

Proverbios 16:32
Pikameelne on parem kui kangelane, ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja.

Proverbios 22:24
Ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi raevutseva mehega,

Mateo 5:22
Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb: 'Tola!', peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: 'Sina jäle!', peab minema tulepõrgusse.

Salmos 37:8-9
[8] Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha![9] Sest kurjad hävitatakse; aga kes Issandat ootavad, need pärivad maa.

Salmos 7:11
Mu kilp on Jumala käes; ta päästab need, kes on õiglased südamelt.

2 Reyes 11:9-10
[9] Ja sajapealikud tegid kõik nõnda, nagu preester Joojada käskis, ja igaüks võttis oma mehed, niihästi need, kes tulid hingamispäeval, kui ka need, kes pidid ära minema hingamispäeval, ja nad tulid preester Joojada juurde.[10] Ja preester andis sajapealikuile piigid ja kilbid, mis olid kuulunud kuningas Taavetile ja mis olid Issanda kojas.

2 Reyes 17:18
Siis Issand vihastus väga Iisraeli pärast ja ta kõrvaldas nad oma palge eest; ei jäänud üle muud kui ainult Juuda suguharu.

Proverbios 14:29
Pikameelsel on palju arukust, aga kannatamatu näitab suurimat rumalust.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739