A A A A A

Libe: [Ho rohaka]


Bakolose 3:8
Eupša bjale le swanetše go lahla dilo tše ka moka, e lego pefelo, kgalefo, lehloyo le lesebo. Dipolelo tša dihlong di se tšwe melomong ya lena.

Bakolose 4:6
Ka mehla tše le di bolelago e be tše di kgahlišago, tše di nago le letswai, le gona le kgone go fetola mang le mang ka mo go swanetšego.

Baefese 4:29
Melomong ya lena go se tšwe mahlapa; ge go nyakega gore le bolele, le bolele fela tše di lokilego le tše di holago batho, gore tše le di bolelago di hole ba ba le kwago.

Baefese 5:4
Le dihlabišadihlong, le dipolelo tša bošilo, le meswaso ye e sa lokago di a le rona. Sa lena a e be go leboga Modimo.

Exoda 20:7
“O se ke wa goboša leina la ka, gobane nna, Morena Modimo wa gago, ke tla otla yoo a gobošago leina la ka.

James 1:26
Ge motho a re ke yena morapedi eupša a sa itshware gabotse lelemeng la gagwe, gona o a iphora, bodumedi bja gagwe ga bo thuše selo.

James 3:10
Molomong o tee go tšwa direto, go be go tšwe maroga. Banabešo, ga se tshwanelo gore go be bjalo.

James 3:5-12
[5] Leleme le lona le bjalo. Ke sethonyana se senyenyane, fela le ikgantšha ka dilo tše dikgolo. Bonang ka mo tlhase ya mollo e kgonago go tšhuma sethokgwa se segolo ka gona![6] Gomme leleme le swana le mollo. Ke legohle la bokgopo le le dutšego mo mmeleng wa rena mme le phatlalatša bobe mothong ka moka. Le tšhuma bophelo bja rena ka mollo wa hele.[7] Motho o kgona go tlwaetša dibopiwa ka moka, ebile nka no re o di tlwaeditše – diphoofolo tša naga, le dinonyana, le digagabi, le diphedi tša ka lewatleng.[8] Ge e le leleme lona ga go motho yo a kgonago go le tlwaetša. Ke lešaedi le le padilego, le tletše mpholo wa go bolaya.[9] Ka lona re reta Morena e lego yena Tatagorena, ebile ka lona re roga bangwekarena ba ba bopilwego go swantšhwa ka Modimo.[10] Molomong o tee go tšwa direto, go be go tšwe maroga. Banabešo, ga se tshwanelo gore go be bjalo.[11] Kgane sediba se ka tšwa meetse a mabose le a a babago mothopong o tee?[12] Banabešo, na mogo o ka enywa dihlware goba morara wa enywa mago? Le sediba sa meetse a letswai se ka se tšwe meetse a mabose.

Levitike 20:9
“Ka gona, yo a rogakago tatagwe goba mmagwe a bolawe; ke yena mong yo a ipolailego.

Luka 6:28
ba ba le rogago le ba šegofatše, gomme ba ba le swerego gampe le ba rapelele.

Matheu 5:22
Ge e le nna ke le botša gore mang le mang yo a ka befelelwago ngwanabo, o swanetše go išwa tshekong; yo a ka rego ‘selokewena’ go ngwanabo, o swanetše go išwa Kgorongkgolo ya setšhaba; le yo a ka rego ‘setlaela tena’ go ngwanabo, o lebanwe ke go ya mollong wa hele.

1 Petrose 3:10
Gobane le Mangwalo a Makgethwa a re: “Yo a ratago go ipshina ka bophelo le go bona matšatši a lethabo, a tlogele go bolela tše mpe le go thoma maaka.

Matheu 15:11
Tše di tšhilafatšago motho ga se tše a di jago ka molomo, eupša ke tše a di bolelago ka wona.”

Liproverbia 18:21
Lehu le bophelo di laolwa ke go bolela ga motho; yo a bolelago kudu o tla ikobela.

Lipesaleme 109:17
O be a rata go roga batho – le yena a a rogwe; o be a sa kwane le go šegofatša bangwe – le yena tšhegofatšo a a e hloke!

Baroma 12:14
Ba ba le hlomarago le ba šegofatše; ee, le ba šegofatše, le se ba roge.

2 Marena 2:23-24
[23] Elisha a tloga Jeriko a leba Bethele, gomme tseleng bašemane ba bangwe ba tšwa motseng woo mme ba thoma go mo kwera ba re: “Rotogela mono, ralefatla tena! Rotogela mono!”[24] Elisha a retologa, a ba lebelela, gomme a ba rogaka ka leina la Morena. Ke moo dibere tše pedi tša ditshadi di tšwelego sethokgweng mme tša rathaganya ba masome a mane le ba babedi ba bona.

Matheu 15:10-11
[10] Jesu a bitša lešaba a re go lona: “Ekwang le kwešišeng![11] Tše di tšhilafatšago motho ga se tše a di jago ka molomo, eupša ke tše a di bolelago ka wona.”

James 3:8-10
[8] Ge e le leleme lona ga go motho yo a kgonago go le tlwaetša. Ke lešaedi le le padilego, le tletše mpholo wa go bolaya.[9] Ka lona re reta Morena e lego yena Tatagorena, ebile ka lona re roga bangwekarena ba ba bopilwego go swantšhwa ka Modimo.[10] Molomong o tee go tšwa direto, go be go tšwe maroga. Banabešo, ga se tshwanelo gore go be bjalo.

Matheu 15:18-20
[18] Eupša dilo tše di tšwago ka molomong wa motho tšona ke tše di tšwago ka pelong ya gagwe, gomme tšeo ke tšona tše di tšhilafatšago motho.[19] Gobane ka pelong ya motho ke mo go tšwago megopolo ye mebe, e lego dipolao, bohlotlolo, bootswa, bohodu, bohlatse bja maaka, le lesebo.[20] Tšeo ke tšona dilo tša go tšhilafatša motho. Eupša go ja o se wa hlapa diatla ga go tšhilafatše motho.”

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved