A A A A A

Bophelo: [Ho soetseha]


Baroma 8:28
Gape re tseba ge go ba ba ratago Modimo dilo ka moka di šomela go ba hola, bona bao a ba biditšego go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona.

Jeremia 29:11
Ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego, e sego ya tahlego, merero ya bokamoso bjo bo holofetšago.

Bafilippi 4:6-7
[6] Le se balabale ka selo; sengwe le sengwe se le se nyakago le se kgopele go Modimo ka moya wa thapelo le tebogo.[7] Ke mo Modimo a tlago le phefiša go ja pelo le go tshwenyega le le ba Kriste Jesu, mo e lego gore ga go motho yo a kago kwešiša.

Luka 6:16
le Judase, morwa wa Jakobose, le Judase Iskariote, yo a ilego a tla a mo eka.

Lipesaleme 34:18
Morena o kgauswi le bao ba nolegilego moko; o phološa bao ba feletšwego ke tshepo.

Esaia 40:28-31
[28] Kgane ga le tsebe? Ga se la kwa? Morena ke Modimo wa go ya go ile, Mohlodi wa lefase lohle. Ga a lape, ga a felelwe ke maatla. Tlhaologanyo ya gagwe ga e fihlelwe.[29] O lapološa bao ba lapilego, bao ba fokolago a ba fa maatla.[30] Bafsa le bona ba a lapa ba fele maatla. Masogana le ona a a thetšwa a we.[31] Eupša bao ba tshephilego Morena ba tla lapologa, ba se sa felelwa ke maatla, ba swana le dintšhu tše di akalalago. Ba tla kitima ba se lape, ba sepela ba sa fele maatla.

Liproverbia 3:5
O tshephe Morena ka pelo ya gago ka moka. O se ke wa tshepha kwešišo ya gago.

Lipesaleme 42:11
Wena pelo ya ka, o reng o hlokofetše gakaaka? O reng o ferekane? Tshepha Modimo, ka gobane ke tla buša ka mo tumiša, yena Mophološi le Modimo wa ka.

Bakolose 3:23-25
[23] Sengwe le sengwe se le se dirago le se dire ka pelo ka moka, mo nkego ga le se direle motho, le se direla Morena,[24] le tseba gore moputso wo le tlago o fiwa ke Modimo ke wo a o beetšego ba e lego ba gagwe. Gobane gabotse Morena yo le mo hlankelago ke Kriste.[25] Mokgopo o tla boelwa ke bokgopo bjo a bo dirilego, ka gobane Modimo o ahlola batho a sa kgetholle.

Moeklesia 1:2
Yena o re: “Tšohle ke lefeela, lefeela la mafeela, tšohle ke lefeela.

Moeklesia 12:8
Mmoledi o re: “Tšohle ke lefeela, lefeela la mafeela.”

Baheberu 11:6
Gape ge motho a se na tumelo a ka se kgahle Modimo, gobane yo a tlago go Modimo o swanetše go ba le tumelo ya go re Modimo o gona, le go re o putsa ba ba mo nyakago.

Baheberu 13:5
Le se ke la ba le marato tšheleteng, le gona le kgotsofale ka se le nago le sona. Gape Modimo o rile: “Nka se tsoge ke le tlogetše, ebile nka se tsoge ke le lahlile.”

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved