A A A A A

Bophelo: [Ho amohela ngoana]


1 Samuele 1:27
Ke be ke mo kgopela yena ngwana yo, gomme o mphile se ke bego ke se kgopela.

2 Bakorinthe 6:18
Ke tla ba Tatagolena, gomme lena la ba barwa le barwedi ba ka. O realo, Morena Ramaatlaohle.”

Phetolelo 10:18
O hlokomela gore ditšhuana le bahlologadi ba swarwe gabotse; o rata bafaladi mme o ba fa dijo le diaparo.

Hosea 14:3
Sokologelang go Morena, gomme se le mo abelago sona e be thapelo ye: “Re swarele bokgopo bjohle bja rena, o re kwe ge re go rapela, ke gona re tlago go reta.

Esaia 40:31
Eupša bao ba tshephilego Morena ba tla lapologa, ba se sa felelwa ke maatla, ba swana le dintšhu tše di akalalago. Ba tla kitima ba se lape, ba sepela ba sa fele maatla.

James 1:27
Bodumedi bjo Modimo Tate a bonago bo hlwekile mme e le bja nnete šebo: ke go hlokomela ditšhiwana le bahlologadi matshwenyegong a bona, le go itota gore motho a se tšhilafatšwe ke tša lefase.

Jeremia 29:11
Ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego, e sego ya tahlego, merero ya bokamoso bjo bo holofetšago.

Matheu 25:40
Kgoši o tla ba fetola a re: ‘Ruri, ke le botša gore ge le be le direla yo mongwe wa banabešo ba ba nyatšegago ba, le be le direla nna!’

Liproverbia 13:12
Seletelwa se se sa phethagalego se a nyamiša, senyakwa se motho a se hwetšago sona se a thabiša.

Lipesaleme 82:3
Lwelang ditokelo tša bafokodi le ditšhiwana, le ahloleng bahlaki le bahloki ka toka.

Lipesaleme 146:9
Morena o babalela bafaladi, ke mmabaledi wa ditšhiwana le bahlologadi, mola bakgopo bona a ba kgopamišetša ditsela.

Lipesaleme 68:5-6
[5] Ke yena raditšhiwana, molotabahlologadi; o madulong a gagwe a makgethwa.[6] Balahlegi o ba dudiša ka magaeng, bagolegwa o a ba lokolla a ba atla, mola dinganga tšona di dula lesehleng.

Liproverbia 31:8-9
[8] “Wena o be molomo wa ba ba sa kgonego go ipolelela; o emele bahlaki bohle ba ba amogwago ditokelo tša bona.[9] O ba bolelele, o be o ba ahlolele ka toka. O šetše gore bahlaki le bahloki ba direlwe ka toka.”

John 1:12-13
[12] Eupša ba ba ilego ba mo amogela mme ba dumela go yena, bona a ba fa tokelo ya go ba bana ba Modimo.[13] Ya ba bana ba Modimo, e sego ka go tswalwa bjalo ka bana ba bangwe, e sego ka go tswalwa ka tumo ya nama, goba ka thato ya monna, eupša ka go tswalwa ke Modimo ka boyena.

Bagalata 4:4-5
[4] Fela ya re ge go fihla nako ye e beilwego, Modimo a roma Morwagwe, wa go belegwa ke mosadi, a bušwa ke molao wa Bajuda ge a seno tswalwa,[5] gore a tle a rekolle ba go bušwa ke wona molao woo gore re tle re dirwe bana ba Modimo.

Baroma 8:14-17
[14] Bao ba hlahlwago ke Moya wa Modimo ke bona bana ba gagwe.[15] Gape Moya wo Modimo a le filego wona ga o le dire makgoba ebile ga o le dire gore le boife bjalo ka pele; eupša o le dira bana ba Modimo, o le dira gore le bitše Modimo le re: “Aba! Tate!”[16] Moya wa Modimo o ikopanya le meoya ya rena mme ya hlatsela gore re bana ba Modimo.[17] Gomme bjale ge re le bana ba gagwe, gona re bajalefa, bajalefa ba Modimo, ba go ja lefa le Kriste, gobane ka ge re tla be re hlokofaditšwe bjalo ka yena, le letago re tla le fiwa bjalo ka yena.

Lipesaleme 10:14-18
[14] Eupša wena, Modimo, o a di bona; matshwenyego le mahlomola o a ela hloko, wa a fediša. Mohlokamahlatse o bota wena; ka mehla Mothuši wa ditšhiwana ke wena.[15] Robaganya yo kgopo le yo mobe maatla; mo otlele bokgopo bja gagwe go fihlela a se sa bo dira.[16] Morena ke Kgoši go iša go sa felego; baditšhaba ba rakilwe nageng ya gagwe.[17] Morena, o kwele dillo tša banyatšegi; o tla ba bea pelo, wa kwa[18] dillo tša ditšhiwana le tša ba ba gateletšwego, wa ba lamolela, gore ba se sa tšhošwa ke motho mo lefaseng.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved