A A A A A

Sebopeho se setle: [Boitlamo]


1 Johanne 4:20
Ge motho a ka re o rata Modimo etšwe a hloile ngwanabo, o bolela maaka, gobane a ka se re a sa rate ngwanabo yo a mmonago, a kgona go rata Modimo yo a sa mmonego.

1 Marena 8:61
A lena, setšhaba sa gagwe, ka mehla le botegeleng Morena Modimo wa rena, le phethe melao le ditaelo tša gagwe ka moka, bjalo ka lehono.”

2 Timothea 1:12
gomme ke ka baka le ke tlaišwago ka dilo tše. Eupša seo ga se nteše dihlong, ka gobane yo ke mmotilego ke a mo tseba, gomme ga ke na pelaelo ya gore o na le maatla a go lota tše a mphilego tšona go fihla ka Letšatši la Morena.

2 Timothea 2:15
O ikokoropele go kgahla Modimo, go ba modiri yo a sa lewego ke dihlong ka mošomo wa gagwe, le yo a rutago molaetša wa nnete ya Modimo ka tshwanelo.

2 Timothea 4:7
Ke šiane mošianong wo mogolo wa tumelo, ke kgathile tema ke e weditše, le tumelo ke sa e swere.

Liketso 2:42
Bona bao ba be ba dula e le ba ba rutwago ke baapostola, ba ba ikwago e le selo se tee, ba ba ngwathišanago bogobe, le ba ba rapelago.

Bakolose 1:29
Gore ke tle ke kgone seo ke ikokoropa ke katana, ke šomiša maatla a magolo ao Kriste a mphago ona, ao a šomago mo go nna.

Phetolelo 27:10
ka gona le mo theeletšeng, le phetheng le melao le melawana ya gagwe ye ke le fago yona lehono.”

Phetolelo 6:5
Rata Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka.

Bagalata 1:4
Kriste o ikgafile ka baka la dibe tša rena, gore a tle a re lokolle mehleng yeno ye mebe, a phethe thato ya Modimo, Tatagorena.

Bagalata 6:9
Re se ke ra lapa go dira tše di lokilego, gobane ge re ka se lape re tla tla re buna ka nako ya gona.

John 8:12
Jesu a buša a botša Bafarisei a re: “Ke nna seetša sa ba ba lego lefaseng. Yo a ntatelago a ka se phele leswiswing, o tla ba le seetša se se phedišago.”

John 9:62
Fela ba bangwe ba re: “Motho yo a tsenwego ke modemone a ka se bolele ka mokgwa wo! Na modemone a ka kgona go foufolla difofu?”

Matheu 4:19
Jesu a re go bona: “Ntateleng, gomme ke tla le dira barei ba batho.”

Bafilippi 3:13
Banabešo, ga se gore ke ipona nke ke šetše ke se thopile. Aowa; se ke se dirago ke gore tša ka morago ga ka ke a di lebala, ka obelela tša ka pele ga ka.

Liproverbia 16:3
Gafela Morena tše o di dirago, gomme o tla atlega mererong ya gago.

Liproverbia 18:1
Tšhikanoši ke wa go nyaka go dira boithatelo, o gana maele ka moka a mabotse.

Lipesaleme 37:5
Dula o ipeile ka diatleng tša Morena; o mmotile mme yena o tla go phethela.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved