Instagram
English
A A A A A

Sebopeho se setle: [Botšepehi]
Liproverbia 11:3
Baloki ba etetšwa ke botshephegi bja bona, ba go se botege bona ba fedišwa ke bokgopo bja bona.

Liproverbia 28:6
Modiidi wa go hloka bosodi o phala mohumi yo kgopo.

1 Petrose 3:16
eupša seo le se dire ka boleta le tlhompho. Le gona le se lewe ke letswalo, gore bao ba le bolelago gampe ka maitshwaro a lena a mabotse a Bokriste, ba inyatše ka tše ba le gobošago ka tšona.

Liproverbia 12:22
Morena o šišingwa ba ba bolelago maaka, ba ba tshephegago bona o a ba thabela.

Liproverbia 21:3
Go phethagatša toka le tshwanelo go kgahla Morena go phala go mo direla dihlabelo.

2 Bakorinthe 8:21
Maikemišetšo a rena ke go dira se se lokilego, e sego fela pele ga Morena, eupša le pele ga batho.

John 14:6
Jesu a mo fetola a re: “Tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna. Ga go yo a yago go Tate ge e se ka nna.

Liproverbia 4:25-27
[25] O lebelele pele o yago, o ipeakanyetše tša ka moso.[26] O itokišetše tše o nyakago go di dira, ke mo o tlago tšea magato a maleba.[27] O se aroge tseleng ye e lokilego wa phamogela felo; o ikgaoganye le bobe.

Baheberu 13:18
Le re rapelele. Re tloga re sa itshetshengwe, ka ge ka mehla re rata go dira tše di lokilego.

Luka 6:31
Le direle batho tše le lena le ratago gore ba le direle tšona.

Lipesaleme 41:11-12
[11] Ge lenaba la ka le ka se mphenye, ke mo ke tlago tseba gore ke a go kgahla.[12] O nthekga ka ge ke se na bosodi; o dula o mpeile kgauswi le wena.

Bafilippi 4:8
Banabešo, ke fetša ka gore le dule le nagana fela ka tšohle tše e lego tša nnete, tšohle tše di tumišegago, tšohle tše e lego tša go loka, tšohle tše di hlwekilego, tšohle tše di kgahlišago, tšohle tše di dirago gore motho a retwe – a ke re tšohle tše di dirago gore motho e be mothomotho mme a tumišwe ke batho – tšeo ke tšona tše le swanetšego go dula le di nagana.

Esaia 26:7
Tsela ya baloki e lekanetše; wena, Morena, o ba lekalekanyetša tselana.

Russian Synodal (RUSV) 1876
Public Domain: Синодальная Библия 1876