Instagram
English
A A A A A

Sebopeho se setle: [Qenehelo]


Bakolose 3:12
Ke lena ba ba kgethilwego ke Modimo, ba le lego ba bakgethwa ba a le ratago. Ka gona, le apare kwelobohloko le botho le boikokobetšo le boleta le bopelotelele.

Exoda 33:19
Morena a mo fetola a re: “Ke tla feta pele ga gago ka botse bjohle bja letago la ka, gomme ka go begela leina la ka la Morena. Ke tla gaugela yo ke ratago go mo gaugela, ka šokela yo ke ratago go mo šokela.

Esaia 30:18
Le ge go le bjalo, Morena o letetše go tlo le gaugela. O itokišeditše go le šokela, ka gobane ka mehla o dira tše di lokilego. Ba lehlogonolo ke ba ba botilego yena!

Esaia 49:10-13
[10] Ba ka se sa swarwa ke tlala goba lenyora. Letšatši le phišo ye kgolo di ka se ba tšhume, ka ge ba tla be ba hlahlwa ke yo a ba ratago. O tla ba iša methopong ya meetse a iketlile.[11] “Ke tla phula tsela ya go putla dithaba, ka lekaneletša setšhaba sa ka ditselakgolo.[12] Ba bangwe ba setšhaba sa ka ba tla tla ba etšwa kgole, bangwe ba etšwa leboa le bodikela, bangwe ba etšwa Aswane ka borwa.”[13] Goang ka lethabo, lena magodimo! Letša mokgolokwane, wena lefase! Dithaba a di duduetše ka gobane Morena o tlilo homotša setšhaba sa gagwe; o tla se šokela ka ge se tlaišega.

Esaia 54:10
Le ge dithaba di ka šutha, meboto ya šikinyega, nna nka se tsoge ke lesitše go go rata. Ke go holofetša gore ke tla phela le wena ka khutšo go ya go ile.”

Esaia 63:7
Ke tla bega potego ya Morena. Ke a mo reta ka baka la tšohle tše a re diretšego tšona. E bile yo botho kudu go Baisraele, ka ge a na le lešoko le kgaugelo ye kgolo.

James 5:11
Rena re bona ba ba ilego ba kgotlelela e le ba lehlogonolo. Tša kgotlelelo ya Jobo le di kwele, gomme le tseba le ka mo Morena a ilego a mo hlakodiša melekong ya gagwe ka gona. Gobane Morena o tletše kgaugelo le kwelobohloko.

Lillo Tsa Jeremia 3:32
Le ge a hlokofatša o na le lešoko, gobane lerato la gagwe ga le kaaka.

Lipesaleme 51:1
Ntšhokelwe hle, Modimo, ka ge o nthata ka leratorato. Phumola dibe tša ka ka kgaugelo ya gago ye kgolo.

Lipesaleme 103:13
Morena o hlokomela bao ba mmoifago, go swana le tatagobana ge a hlokomela bana ba gagwe.

Lipesaleme 116:5
Morena ke Mogaugedi ebile ke Moloki, Modimo wa rena ke wa lešoko.

Lipesaleme 119:77
Ntšhokele, gomme ke tla phela, gobane ke kgahlwa ke melao ya gago.

Lipesaleme 119:156
Lešoko la gago ke le legolo, Morena, o ntsošološe ka ditaelo tša gago.

Lipesaleme 145:9
O loketše dihlolwa tša gagwe ka moka, mme o di šokela tšohle.

Baroma 9:15
Gobane o boditše Moshe a re: “Ke tla gaugela yo ke ratago go mo gaugela; ke tla šokela yo ke ratago go mo šokela.”

2 Bakorinthe 1:3-4
[3] A go retwe Modimo, Tatago Morena wa rena, Jesu Kriste, yena Ralešoko, Modimo, Mokgothatši wa ka mehla.[4] O re kgothatša mathateng ohle a rena, gore ka kgothatšo ya gagwe le rena re tle re kgone go kgothatša ba bangwe ge ba le mathateng a mehutahuta.

Bafilippi 2:1-3
[1] Ge eba le hweditše kgothatšo mo go Kriste goba khomotšo ye e tšwago leratong, goba le ikwa le le selo se tee le Moya wo Mokgethwa, goba le ratana le bile le kwelana bohloko,[2] gona ke le kgopela gore le nthabiše gagolo ka go ba le menagano ya go swana, le lerato la go swana, le maikemišetšo a go swana, le pelo ya go swana.[3] Motho a se dire selo ka bojato goba ka go nyaka boikgantšho bja lefeela, eupša ka boikokobetšo a ipone a phalwa ke ba bangwe.

Matheu 9:35-38
[35] Jesu a šika le metse le metsana ka moka, a ruta batho ka disinagogeng, a bega Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo, a fodiša batho malwetši le mafokodi a bona.[36] Ya re ge a bona lešaba, a le šokela ka gobane le be le tshwenyegile le se na mothuši, le le bjalo ka dinku tše di hlokago modiša.[37] Ka gona a re go barutiwa ba gagwe: “Puno ke ye ntši, eupša babuni ga ba nene.[38] Rapelang Morena, yo e lego yena mong wa puno, gore a romele babuni tšhemong ya gagwe.”

Lipesaleme 103:1-5
[1] A ke rete Morena! A ke tumiše leina la gagwe le lekgethwa ka pelo ya ka ka moka.[2] A ke rete Morena, ke se lebale tše a ntirelago tšona:[3] O ntebalela makgopo a ka ka moka; o mphodiša malwetši a ka ohle.[4] O ntlhakodiša lehung; o a ntlhompha, a nthata, a ntšhokela.[5] Bophelong bja ka ka moka o mpha tše botse ka bontši, gore ke no fela ke tiile, ke le yo mofsa bjalo ka ntšhu.

Matheu 20:29-34
[29] Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba tloga Jeriko lešaba le legolo le ile la mo latela.[30] Banna ba babedi ba difofu ba ba bego ba dutše ka thoko ga tsela ba kwa gore Jesu o a feta. Ka gona ba goa ba re: “Morena, Morwa wa Dafida, re šokele!”[31] Lešaba la ba kgalema la ba botša gore ba homole. Eupša ba goa le go feta pele ba re: “Morena, Morwa wa Dafida, re šokele!”[32] Jesu a ema, a ba bitša. A ba botšiša a re: “Le nyaka gore ke le direle eng?”[33] Bona ba re: “Morena, re kgopela gore o re foufolle!”[34] Jesu a ba kwela bohloko, a ba kgwatha mahlo; ba napa ba boela ba bona, gomme ba mo latela.

Matheu 14:13-21
[13] Ge Jesu a ekwa tše di hlagetšego Johanese, a tloga fao ka leselawatle a nnoši a ikela felo mo gongwenyana mo go se nago batho. Batho ba kwa gore o ile kae, mme ba tloga metseng ya bona ba mo latela ba sepela ka maoto.[14] Jesu ge a etšwa ka leselawatleng a bona lešaba le legolo, a le šokela, gomme a fodiša balwetši ba bona.[15] Mantšiboeng ao barutiwa ba gagwe ba tla go yena ba re: “Felo mo go kgole le metse, le gona nako e šetše e ile. Botša batho gore ba ye metseng ba ithekele dijo.”[16] Jesu a ba fetola a re: “Ga ba swanela go tloga. Lena ba feng tša go ja.”[17] Bona ba mo fetola ba re: “Rena mo re swere fela dinkgwa tše tlhano le dihlapi tše pedi.”[18] Jesu a re: “Di tlišeng mo.”[19] A laela batho gore ba dule fase bjanyeng; ke moka a tšea dinkgwa tšela tše tlhano le dihlapi tšela tše pedi, a lebelela legodimong, a reta Modimo, a mo leboga. A ngwathaganya dinkgwa tšela, a di neela barutiwa ba gagwe, gomme barutiwa ba di fa batho.[20] Bohle ba ja ba khora. Ba kgoboketša marathana a a šetšego, mme a tlala diroto tše lesome le metšo ye mebedi.[21] Ba ba llego e be e ka ba banna ba dikete tše tlhano, go sa balwe basadi le bana.

Matheu 15:29-39
[29] Jesu a tloga fao a tla lebopong la letsha la Galilea. A namela thaba a dula fase.[30] Mašaba a mantši a tla go yena ba tliša digole, difofu, dihlotša, dimumu le balwetši ba bangwe ba bantši ba ba bea pele ga Jesu, gomme yena a ba fodiša.[31] Batho ba makala ge ba bona dimumu di bolela, dihlotša di sepela gabotse, digole di fodišitšwe, le difofu di bona, gomme ba reta Modimo wa Israele.[32] Jesu a bitša barutiwa ba gagwe, gomme ge ba fihla go yena a re go bona: “Batho ba ba ntlhomola pelo ka gobane e šetše e le matšatši a mararo ba na le nna, gomme ga ba sa na le se ba ka se jago. Nka se re ba sepele ba swerwe ke tlala, ka gobane ba ka tla ba lapa tseleng.”[33] Barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ba re: “Mo lešokeng le re ka hwetša kae dinkgwa tša go khoriša lešaba le lekaaka?”[34] Jesu a ba botšiša a re: “Na le na le dinkgwa tše kae?” Bona ba mo fetola ba re: “Re na le dinkgwa tše di šupago le dihlatswana di se kae.”[35] Ke mo Jesu a laetšego lešaba gore le dule fase.[36] Ke moka a tšea dinkgwa tšela di šupago le dihlapi tšela, a leboga Modimo, a di ngwathaganya, a di fa barutiwa; bona ba di fa batho bale.[37] Bohle ba ja ba khora. Barutiwa ba kgoboketša marathana a a šetšego, mme a tlala diroto tše di šupago.[38] Ba ba llego e be e le ba dikete tše nne, go sa balwe basadi le bana.[39] Ke moka Jesu a botša batho gore ba boele magae; yena a namela leselawatle a ya nageng ya Magadane.

Matheu 6:30-44
[30] Bjale ge ešita le bjang bja naga, bjo bo bago gona lehono, ka moswane bo tsoge bo lahletšwe sebešong, Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, na lena a ka nama a se le apeše le go feta, lena ba tumelo ye nnyane?[31] “Ka gona le se ke la balabala la re: ‘Na re tla ja eng, re tla nwa eng, re tla aparang?’[32] Tšeo ka moka ke tše baditšhaba ba dulago ba balabala ka tšona. Tatagolena wa legodimong o a tseba gore tšohle tšeo le phela ka tšona.[33] Lena sa pele le šomele mmušo wa Modimo le tše Modimo a nyakago gore le di phethe, gomme tše dingwe tšeo ka moka o tla le okeletša ka tšona.[34] Ka gona le se ke la tshwenyega ka tša ka moswane, ka gobane la ka moswane le na le a lona mathata. Letšatši le lengwe le le lengwe le na le mathata a a le lekanego.”[35] “Le se ke la bona ba bangwe diphošo, gore le lena Modimo a se tlo le bona diphošo,[36] ka gobane ka moo le bonago ba bangwe diphošo ke ka moo le lena Modimo a tlago le bona diphošo, le melao yeo le e šomišago go ba bangwe le go lena Modimo o tla e šomiša.[37] O reng o bona phatšana ye e fahlilego ngwaneno, eupša o sa bone kota ye e fahlilego wena?[38] Na o ka botša ngwaneno wa re: ‘A ke go fahlolle phatšana ye e go fahlilego,’ mola wena o fahlilwe ke kota?[39] Moikaketši tena! Pele iphahlolle kota ye e go fahlilego, ke mo o tlago bona gabotse, wa kgona o fahlolla ngwaneno phatšana ye e mo fahlilego.[40] “Se sekgethwa le se ke la se fa dimpša – di ka retologela go lena tša le hlasela. Magakabje a lena le se a lahlele pele ga dikolobe – di ka a gata ka ditlhako.”[41] “Kgopelang, gomme le tla fiwa; nyakang, gomme le tla hwetša; kokotang, gomme le tla bulelwa.[42] Gobane mang le mang yo a kgopelago o a fiwa, yo a nyakago o a hwetša, le yo a kokotago o tla bulelwa.[43] Ke mang mo go lena yo a ka fago morwagwe leswika ge a mo kgopela bogobe?[44] Goba a mo fa noga ge a mo kgopela hlapi?

Luka 15:11-32
[11] Jesu a tšwela pele a re: “Go kile gwa ba le motho yo mongwe a na le barwa ba babedi.[12] Yo monyenyane a re go yena: ‘Tate, mphe kabelo ye e ntebanego ya lefa la gago.’ Ke moka monna yola a abaganyetša barwa ba gagwe ka babedi lefa.[13] Ge go fetile matšatši a se makae morwagwe yo monyenyane a rekiša kabelo yohle ya gagwe, gomme a tloga. A ya nageng ya kgole moo a fihlilego a senya tšhelete ya gagwe ka bohlaswa,[14] a e fetša taa. Ke ge naga yeo e welwa ke tlala ye kgolo, mme a thoma go hloka.[15] A ba a yo šomela yo mongwe wa badudi ba naga yeo, gomme yena a mo roma go yo diša dikolobe tša gagwe kua merakeng.[16] A duma go intšha tlala ka matlakala a photla a a lewago ke dikolobe, fela le ona gwa se be le yo a mo fago ona.[17] Mafelelong a rarologelwa mme a re: ‘Etse bathwalwa ba tate ke ba bantši, fela tša go ja di a ba patla, mme nna šemo, ke hwa ka tlala.[18] Ke tla tloga ka ya go tate ka fihla ka re go yena: Tate, ke fošeditše Modimo le wena.[19] Ga ke sa swanelwa ke go bitšwa morwago; hle, ntshware bjalo ka yo mongwe wa bathwalwa ba gago.’[20] Ke moka a tloga a boela go tatagwe. “O rile a sa le kgole tatagwe a mmona; a mo hlomogela pelo, a mo kitimela, a mo gokarela, a mo atla.[21] Morwagwe a re go yena: ‘Tate, ke fošeditše Modimo le wena. Ga ke sa swanelwa ke go bitšwa morwago.’[22] Tatagwe a bitša bahlanka ba gagwe a re: ‘Itlhaganeleng, le tliše kobo ye botsebotse le mo apeše. Le mo apeše le palamonwana le dieta.[23] Le nape le yo tšea namane ye e nonnego le e hlabe, gomme re ketekeng![24] Gobane yo morwa wa ka o be a hwile, eupša bjale šo o a phela; o be a timetše, eupša šo o hweditšwe.’ Ke moka ba thoma go keteka.[25] “Morwagwe yo mogolo o be a sa ile mašemong. E rile ge a boa a le kgauswi le ka gae, a kwa go opelwa, go binwa.[26] Ke ge a bitša yo mongwe wa bahlanka a mmotšiša a re: ‘Go diregang?’[27] Mohlanka yoo a mo fetola a re: ‘Gape morathoago o boile, gomme tatago o hlabile namane yela ya go nona ka ge a mmone a sa phela gabotse.’[28] “Morwa yo mogolo a befelwa kudu mo a ilego a ba a gana le go tsena ka gae. Tatagwe a ba a tšwa a yo mo rapela gore a tsene.[29] Yena a re go tatagwe: ‘Bona, nna ke go šometše mengwagangwaga bjalo ka lekgoba; ga se ka ka ka nyatša taelo ya gago; fela ga se wa ka wa mpha le ge e le putšane gore ke ithabiše le bagwera ba ka.[30] Eupša bjale ge yo morwago a etla a meditše lefa lela la gago le digwebakathobalo, o mo hlabela namane ye e nonnego.’[31] Tatagwe a mo fetola a re: ‘Ngwanaka, wena o na le nna ka mehla, gomme sengwe le sengwe se ke nago le sona ke sa gago.[32] Go lebane ge re keteka, ka gobane yo ngwaneno o be a hwile, gomme bjale o a phela; o be a timetše, gomme bjalo o hweditšwe.’ ”

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved