A A A A A

Kereke: [Ho bua ka lipuo]


1 Bakorinthe 1:5
Le humišitšwe ka yena dilong ka moka, e lego tša go tseba molaetša wa Jesu Kriste gabotse le go o bega ka botlalo.

Liketso 2:4
Ke moka ba tlala Moya wo Mokgethwa, ba thoma go bolela ka maleme a šele, go ya ka mo Moya o ba kgontšhago go bolela ka mafolofolo ka gona.

Liketso 19:6
Paulose a ba bea diatla, gomme Moya wo Mokgethwa wa theogela godimo ga bona; ba bolela mantšu a a sa kwešišwego ba bile ba bega molaetša wa Modimo.

Bagalata 5:22
Dikenywa tša Moya tšona ke lerato, le lethabo, le khutšo, le bopelotelele, le botho, le go loka, le potego,

Mark 16:17
Ba ba dumelago ba tla fiwa maatla a go dira mehlolo ye: Ba tla leleka bademone ka go bolela leina la ka; ba tla bolela ka maleme a šele.

1 Bakorinthe 14:2
Gobane yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego ga a bolele le batho, o bolela le Modimo, ka gobane ga a kwešišwe ke motho. Ka maatla a Moya wa Modimo o bolela tše di sa kwešišwego.

1 Bakorinthe 14:23
Bjale, ge e ka re ge phuthego yohle e kgobokane mme bohle ba bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, gwa tsena bathofela goba batho ba ba sa dumelego, na ba ka se re le a gafa?

1 Bakorinthe 14:27-28
[27] Ge go na le ba go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, a e be ba babedi goba ba bararo, e sego go feta fao, le gona ba šielane, gomme go be le wa go hlatholla tše di bolelwago.[28] Eupša ge go se na wa go hlatholla, gona yo a bego a rata go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego mo phuthegong a homole, a bolele ge a le noši le Modimo gae.

1 Bakorinthe 12:8-11
[8] Yo mongwe o fiwa ke Moya go bolela ka bohlale, mola mongwe a fiwa ke wona Moya woo polelo ya tsebo.[9] Yo mongwe o fiwa ke Moya woo tumelo, mola mongwe, ka kgaugelo ya Modimo, a fiwa ke wona dimpho tša go fodiša.[10] Yo mongwe o fiwa ke Moya maatla a go dira mehlolo, mongwe a fiwa maatla a go bega molaetša wa Modimo, mola mongwe a fiwa maatla a go lemoga gore motho o hlohleletšwa ke moya ofe. Yo mongwe o fiwa bokgoni bja go bolela ka mantšu a go se kwešišwe, mongwe a fiwa bokgoni bja go a hlatholla.[11] Tšeo ka moka di dirwa ke wona Moya o tee woo; o abela yo mongwe le yo mongwe mpho ka mo o ratago.

1 Bakorinthe 13:1-13
[1] Le ge nka kgona go bolela mantšu ohle a go se kwešišwe a batho le a barongwa, ge ke se na lerato, ke no swana le tshipi ye e kwetenyago goba moropa wo o tidimetšago.[2] Le ge nka ba le mpho ya go kgona go bega molaetša wa Modimo, le ge nka tseba diphiri ka moka le dilo ka moka, le ge nka ba le tumelo yohle ye e nyakegago go šutiša dithaba, ge ke se na lerato, gona ga ke selo.[3] Le ge nka fa bahloki tšohle tše ke nago le tšona, le ge nka ikgafela go fišwa, ge ke se na lerato, gona ga go nkhole selo.[4] Wa lerato ga a felele motho pelo, ebile ke yo botho; ga a na mona, ga a ikgantšhe, ebile ga a na makoko.[5] Wa lerato ga a dire dihlabišadihlong, ga a nyake go ikhola; ga a selekege fela; ga a sware yo kgopo ka pelo.[6] Ga a thabele bobe, o thabela toka.[7] O kgotlelela tšohle, o dumela tšohle, o holofela tšohle, o pelotelele go tšohle.[8] Lerato ga le fele, kganthe mpho ya go kgona go bega molaetša wa Modimo yona e tla fela, le ya go kgona go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego e tla fela, tsebo le yona e tla fela.[9] Gobane tsebo ye re nago le yona e a hlaelelwa, mokgwa wo re begago molaetša wa Modimo ka wona le wona o a hlaelelwa.[10] Eupša mohla go etla seemo sa tše di feletšego, tše di hlaelelwago di tla timelela.[11] Mola ke sa le ngwana, ke be ke bolela bjalo ka ngwana, ke gopola bjalo ka ngwana, ke nagana bjalo ka ngwana; bjale ka gore ke monna, tša bobjana ke di tlogetše.[12] Gonabjale tše re di bonago di etša seswantšho se se ifetšego ka seiponeng; ka nako yeo re tla bona tšohle re lebane le tšona. Gonabjale tše ke di tsebago ke seripanyana fela, ka nako yeo ke tla tseba tšohle ka botlalo bjalo ka ge le nna Modimo a ntseba ka botlalo.[13] Bjale ge, tše di dulago di le gona ke tumelo le kholofelo le lerato, tše tharo tše; gomme sa go di feta ka moka ke lerato.

1 Bakorinthe 14:1-40
[1] Se le swanetšego go se bea pele ke lerato, le dimpho tša Moya le di fišegele, gagolo mpho ya go bega molaetša wa Modimo.[2] Gobane yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego ga a bolele le batho, o bolela le Modimo, ka gobane ga a kwešišwe ke motho. Ka maatla a Moya wa Modimo o bolela tše di sa kwešišwego.[3] Eupša yo a begago molaetša wa Modimo o bolela le batho ka tša go ba hola moyeng, le tša go ba kgothatša, le tša go ba homotša.[4] Yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego go ikhola yena mong fela, kganthe yo a begago molaetša wa Modimo yena o hola phuthego yohle.[5] Ke duma ge bohle le ka be le ka bolela ka mantšu a a sa kwešišwego; eupša gagolo ke duma ge le ka be le na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo. Gobane motho yo a begago molaetša wa Modimo o na le mohola go fetiša yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego, ge e se ge a ka hlatholla se a se bolelago, gore phuthego e holege.[6] Ka gona, banabešo, ge nka tla go lena ke bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, ke tla le holang, ntle le ge e le gore ke le botša taba ye ke e utolletšwego ya Modimo, goba ye le sa e tsebego, goba molaetša wa Modimo, goba ke le ruta se sengwenyana?[7] Ge ešita le diletšo tše di sa phelego – e ka ba naka goba harepa – ge di sa letšwe gabotse, motho a ka lemoga bjang koša ye e letšwago?[8] Le phalafala ge e sa lle go kwalagala, ke mang yo a ka itokišetšago ntwa?[9] Le go lena go bjalo. Ge tše le di bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego di sa kwešišege, le ka kwešišwa ke mang? Gape tše le di bolelago di tla tšewa ke phefo.[10] Mo lefaseng go na le maleme a mehutahuta, fela ga go le le sa kwešišwego.[11] Eupša ge ke sa kwešiše leleme le le bolelwago, ke tla ba o šele go mmoledi wa lona, le yena a ba o šele go nna.[12] Le go lena go bjalo. Ka ge le fišegela go ba le dimpho tša Moya, le leke gore le atelwe ke tše di holago phuthego.[13] Yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego a rapele gore a fiwe mpho ya go kgona go hlatholla se a se bolelago.[14] Gobane ge ke rapela ka mantšu a a sa kwešišwego, go rapela moya wa ka fela, tlhaologanyo yona ga e dire selo.[15] Bjale ke swanetše ke direng? Ke swanetše ke rapele ka moya, ke be ke rapele le ka tlhaologanyo; ke swanetše ke opele ka moya, ke be ke opele le ka tlhaologanyo.[16] Go sego bjalo, ge o ka leboga Modimo ka moya fela, mothofela yo a lego moo thapelong a ka araba bjang thapelo ya gago ya tebogo a re “Amene”, ge a sa kwešiše se o se bolelago?[17] Le ge eba thapelo ya gago ke ye botse, yo mongwe yena ga e mo hole.[18] Nna ke leboga Modimo ge ke le fetiša bohle ka go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego.[19] Eupša ge ke le phuthegong ke bona go le kaone gore ke bolele mantšu a mahlano a a kwešišwago, gore ke rute ba bangwe se sengwenyana, go na le gore ke bolele ka mantšu a diketekete a a sa kwešišwego.[20] Banabešo, le se ke la nagana bjalo ka bana; le be bana ka thokong ya bobe, eupša monaganong le be batho ba bagolo.[21] Ka melaong ya Moshe go ngwadilwe gwa thwe: “Ke tla bolela le setšhaba se ka batho ba go bolela maleme a šele le ka melomo ya bašele, le ge go le bjalo ba ka se ntheeletše,” o realo, Morena.[22] Ka gona, go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego ke sešupo go bao ba sa dumelego, e sego go bao ba dumelago, kganthe go bega molaetša wa Modimo gona ke sešupo go bao ba dumelago, e sego go bao ba se dumelego.[23] Bjale, ge e ka re ge phuthego yohle e kgobokane mme bohle ba bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, gwa tsena bathofela goba batho ba ba sa dumelego, na ba ka se re le a gafa?[24] Eupša ge e ka re mola bohle ba bega molaetša wa Modimo gwa tsena yo a sa dumelego goba mothofela, o tla kokonelwa ke tšohle tše di bolelwago; o tla ahlolwa ke bohle ba a ba kwago.[25] Diphiri tša pelo ya gagwe di tla utologa; o tla itahlela fase ka sefahlego, a khunamela Modimo a bega a re: “Ruri, Modimo o mo go lena!”[26] Bjale go ka thweng, banabešo? Ge le kopane le le phuthego, yo mongwe o na le sefela, mongwe o na le se a ka se rutago ba bangwe, mongwe o na le se a se utolletšwego ke Modimo, mongwe o na le molaetša wo a ka o botšago ba bangwe ka mantšu a a sa kwešišwego, mongwe gape o kgona go hlatholla seo se bolelwago; tšohle e be tša go hola phuthego.[27] Ge go na le ba go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, a e be ba babedi goba ba bararo, e sego go feta fao, le gona ba šielane, gomme go be le wa go hlatholla tše di bolelwago.[28] Eupša ge go se na wa go hlatholla, gona yo a bego a rata go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego mo phuthegong a homole, a bolele ge a le noši le Modimo gae.[29] Go ba ba begago molaetša wa Modimo go bolele ba babedi goba ba bararo, ba bangwe e be ba go sekaseka tše di bolelwago.[30] Ge yo mongwe wa ba ba dutšego phuthegong a ka utollelwa se sengwe ke Modimo, yo a bolelago a nape a homole.[31] Bohle le ka no bega molaetša wa Modimo ka go šielana, gore bohle ba ithute se sengwenyana, ba kgothatšege.[32] Babegi ba molaetša wa Modimo ba kgona go itshwara, ba homola,[33] gobane Modimo ga se Modimo wa tlhakatlhakano, ke Modimo wa molao. Bjalo ka ge e le setlwaedi diphuthegong tšohle tša badumedi,[34] ge le kopane le tlilo rapela, basadi ba homole. Ga ba dumelelwe go bolela; ba swanetše go bušwa, ba phethe molao wa Moshe.[35] Ge ba na le taba ye ba nyakago go e tseba, ba botšiše banna ba bona gae. Ke taba ya dihlong ge mosadi a bolela phuthegong.[36] Kgane lentšu la Modimo le thomile moo go lena, goba le tletše lena fela?[37] Ge motho a ka ikwa a na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo goba mpho ye nngwenyana ya Moya, a tsebe gore tše ke le ngwalelago tšona di laetšwe ke Morena.[38] Ge a ka se be le taba natšo, Modimo le yena a ka se be le taba naye.[39] Ka gona, banabešo, le fišegele go bega molaetša wa Modimo, gomme le ba ba bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego le se ke la ba thibela.[40] Fela tšohle di dirwe ka maleba le ka molao.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved