A A A A A

Sebopeho se fosahetseng: [Pefo]


1 Petrose 3:9
Le se lefetše bobe ka bobe, goba lehlapa ka lehlapa; lena sa lena e be go šegofatša, ka ge go šegofatšwa e le se Modimo a le bileditšego sona.

1 Timothea 3:3
e se be setagwa goba seganka, e be yo boleta wa go se rumolane, wa go se rate tšhelete;

Genese 4:7
Ge o ka dira se se lokilego a o ka se thabe? Fela ge o ka dira se se sego sa loka, sebe se go laletše kgauswi se nyaka go go buša, eupša wena o swanetše go se fenya.”

Baheberu 10:10
Ka ge Kriste a phethile thato ya Modimo, rena ka moka re kgethwafaditšwe ka sehlabelo se yena a se dirilego ka mmele wa gagwe gatee a se direla sa ruri.

Hosea 4:2
Ba hlolelana madimabe, ba bolela maaka, ba a bolaya, ba a utswa, ebile ba a otswa. Bosenyi bo a ata, ba tšholla madi ba sa fetše.

Esaia 60:18
Go ka se sa kwagala motho a hlasela yo mongwe, goba manaba a senya nageng ya gago. Merako ya gago e tla go šireletša, wa tuma ka baka la dikgoro tša gago.

Liproverbia 3:29
Mongwekawena yo a phelago nago a go tshephile o se mo logele maanomabe.

Liproverbia 3:31
O se hufegele kgowa, le gona o se tšee le ka e tee ya tsela tša gagwe,

Lipesaleme 11:5
O lekodišiša moloki le mokgopo go swana; ntwadumela yena o mo hloile.

Lipesaleme 55:15
A manaba a ka a khukhunetšwe ke lehu; a ba theogele bodulabahu ba sa phela, gobane ka magaeng a bona le ka dipelong go tletše bobe.

Lipesaleme 72:14
O ba hlakodiša kgatelelong le kgaphamading, o ba šireletša gore ba se bolawe.

Lipesaleme 144:1
A go tumišwe Morena, yena setšhabelo sa ka, yena a nthutago go lwa ntwa, yena a ntlwaetšago go hlabana.

Baroma 13:4
gobane ke bona bahlanka ba Modimo ba ba šomelago go go hola. Eupša ge o dira tše dimpe, gona o ba boife, gobane maatla a bona a go otla ga se a lefeela. Ke bona bahlanka ba Modimo, ke balefeletši ba Modimo ba go otla bakgopo.

Baroma 14:1
Yo a tekatekago tumelong le mo amogele le sa ngangišane naye ka tše a di dumelago.

Tite 3:2
ba se senye motho leina, ba se rumolane, e be ba botho, mme ka mehla ba bonale e le ba boleta go bohle.

Mark ๗:๒๑-๒๒
[๒๑] Gobane ka gare, ka pelong ya motho, ke mo go tšwago dikgopolo tše mpe, e lego tša bohlola, le tša bohodu, le tša polao,[๒๒] le tša bohlotlolo, le tša megabaru, le tša ditiro tše dingwe tše mpe le bomenetša, le ditumo tše mpe basading, le lehufa, le lesebo, le boikgogomošo, le bošilo.

Matheu 5:38-39
[38] “Le kwele gore go thwe: ‘Leihlo le lefša ka leihlo, leino ka leino.’[39] Ge e le nna ke le botša gore le se ke la itefeletša go batho ba ba le fošeditšego. Ge motho a ka go itia thama ya la go ja ka seatla, o mo retollele le ye nngwe.

Matheu ๗:๑-๒
[๑] “Le se ke la bona ba bangwe diphošo, gore le lena Modimo a se tlo le bona diphošo,[๒] ka gobane ka moo le bonago ba bangwe diphošo ke ka moo le lena Modimo a tlago le bona diphošo, le melao yeo le e šomišago go ba bangwe le go lena Modimo o tla e šomiša.

Genese 9:5-6
[5] Yo a bolayago motho ke tla mo otla. Phoofolo efe le efe ye e bolayago motho ke tla e otla.[6] Yo a bolayago motho le yena o tla bolawa ke batho, ka gore motho o dirilwe gore a swane le Modimo.

Bagalata 5:19-21
[19] Tše di dirwago ka go hlohleletšwa ke nama di pepeneneng: ke bogwebakathobalano, le bootswa, le bofebe,[20] le go khunamela medingwana, le boloi, le lehloyo, le phapano, le tseba, le kgalefo, le bojato, le tshele, le dihlophana,[21] le mona, le botagwa, le bohlola, le tše di swanago le tšeo. Ke a le botša, bjalo ka ge ke ile ka le botša pele, ke re ba ba dirago tše dibjalo ba ka se be le bophelo bjo bo sa felego.

Matheu ๒๖:๕๒-๕๔
[๕๒] Jesu a re go yena: “Bušetša tšhoša ya gago madulong a yona. Bohle ba ba lwago ka tšhoša ba tla bolawa ka tšhoša.[๕๓] Kgane o gopola gore ga ke kgone go kgopela Tate, mme yena a akgofa a nthomela dihlopha tše di fetago tše lesome le tše pedi tša madira a barongwa?[๕๔] Fela ge nka dira bjalo, Mangwalo a Makgethwa a a rego se ke se se swanetšego go direga, a ka phethega bjang?”

Baroma 14:10-13
[10] Bjale ge, wena o jago merogo fela, o reng o bona ngwaneno phošo? Le wena o jago sengwe le sengwe, o reng o nyatša ngwaneno? Gape ka moka ga rena re tlilo ema pele ga Modimo gore a re ahlole.[11] Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore mongwe le mongwe o tla nkhunamela, mang le mang o tla dumela gore ke nna Modimo.”[12] Ka gona mongwe le mongwe wa rena o tla itlhaloša go Modimo ka tše a dirilego.[13] Ge go le bjalo, a re leseng go bonana diphošo. Go ka ba kaone ge motho a ka ikemišetša go se kgopiše ngwanabo le ge e le go mo diriša sebe.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved