A A A A A

Sebopeho se fosahetseng: [Ho eka]


Matheu 27:3-4
[3] Judase yola wa go mo eka, ge a ekwa gore Jesu o ahloletšwe lehu, a itshola mme a bušetša dipapetlana tšela tše masome a mararo tša silibera go baprista ba bagolo le bagolo ba setšhaba a re:[4] “Ke dirile sebe ka go eka motho yo a se nago molato gore a bolawe.” Bona ba mo fetola ka go re: “Yeo ga se taba ya rena – ke dibonwakewena!”

Matheu 6:14-15
[14] “Ge le lebalela ba bangwe diphošo tše ba le šitelago ka tšona, Tatagolena wa legodimong le yena o tla le lebalela tša lena.[15] Eupša ge le sa lebalele ba bangwe diphošo tša bona, gona le Tatagolena a ka se le lebalele tša lena.”

Mark 11:25
Ge le ema le rapela, le lebalele ba le ba tsotago, gore le lena Tatagolena wa legodimong a le lebalele dibe tša lena.”

Matheu 7:12
“Tšohle tše le ratago gore batho ba le direle tšona, le lena le ba direle tšona. Se se akaretša melao ya Moshe le dithuto tša baprofeta.”

Baheberu 4:15
Moprista wa rena yo Mogolo ga se wa go se re kwele bohloko mafokoding a rena. Ke yo a ilego a lekwa ka tšohle bjalo ka rena, eupša yena a se dire sebe.

Genese 12:3
“Ke tla šegofatša bao ba go šegofatšago, ka rogaka bao ba go rogakago. Ditšhaba tša lefase ka moka di tla nkgopela go di šegofatša bjalo ka ge ke go šegofaditše.”

Baroma 3:23
Bohle ba dirile dibe gomme ba hloka letago la Modimo.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved