A A A A A

Tlatsetso: [Ho nyopa]


Moeklesia 11:5
Bjalo ka ge o sa tsebe gore bophelo bo tsena bjang ngwaneng ka popelong ya mmagwe, le modiro wa Modimo, Mohlodi wa tšohle, ga o o tsebe.

Esaia 26:3
Yo a sa tekatekego maikemišetšong a gagwe, wena, Morena, o mo phediša ka khutšo ya mmakgonthe, ka ge a botile wena.

Esaia 41:10
Le se ke la boifa – ke na le lena! Le se ke la lealea – ke nna Modimo wa lena! Ke a le tiiša, ke a le thuša, ke a le šireletša, ke le hlakodiša ka maatla a ka.

Esaia 49:15
Fela Morena yena o re: “Kgane mosadi a ka lebala lesea la gagwe, a se rate ngwana yo a mmelegego? Le ge eba a ka mo lebala, nna nka se tsoge ke lebetše lena, setšhaba sa ka.

Jeremia 1:5
“Ke tsebile pele ke go bopa gore o tla ba eng, ka go kgethwafatša pele o tswalwa ke mmago, ka go dira moprofeta wa ditšhaba.”

Jeremia 29:11
Ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego, e sego ya tahlego, merero ya bokamoso bjo bo holofetšago.

Matheu 5:4
Ba lehlogonolo ke bao ba llago, gobane Modimo o tla ba homotša.

Lipesaleme 34:18
Morena o kgauswi le bao ba nolegilego moko; o phološa bao ba feletšwego ke tshepo.

Baroma 8:28
Gape re tseba ge go ba ba ratago Modimo dilo ka moka di šomela go ba hola, bona bao a ba biditšego go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona.

1 Samuele 1:27-28
[27] Ke be ke mo kgopela yena ngwana yo, gomme o mphile se ke bego ke se kgopela.[28] Ka gona nna ke mo abela Morena. Bophelo bja gagwe ka moka e tla ba wa Morena.” Ya ba ba khunamela Morena fao.

Bafilippi 4:6-7
[6] Le se balabale ka selo; sengwe le sengwe se le se nyakago le se kgopele go Modimo ka moya wa thapelo le tebogo.[7] Ke mo Modimo a tlago le phefiša go ja pelo le go tshwenyega le le ba Kriste Jesu, mo e lego gore ga go motho yo a kago kwešiša.

Esaia 55:8-9
[8] Morena o re: “Megopolo ya ka ga e swane le ya lena, le ditsela tša ka di fapana le tša lena.[9] Bjalo ka ge magodimo a phagame kudu ka godimo ga lefase, ka wona mokgwa woo ditsela le megopolo ya ka di ka godimo ga tša lena.

2 Bakorinthe 1:3-5
[3] A go retwe Modimo, Tatago Morena wa rena, Jesu Kriste, yena Ralešoko, Modimo, Mokgothatši wa ka mehla.[4] O re kgothatša mathateng ohle a rena, gore ka kgothatšo ya gagwe le rena re tle re kgone go kgothatša ba bangwe ge ba le mathateng a mehutahuta.[5] Bjalo ka ge le rena re tlaišwa kudu go etša Kriste ge a ile a tlaišwa, Modimo le yena o re kgothatša kudu ka yena Kriste.

Lipesaleme 139:13-16
[13] Ditho tša ka tšohle di hlodilwe ke wena; ke wena o di kgomagantšego ka popelong ya mma.[14] Ke go reta ka ge o mpopile ka mo go makatšago gape go tlabago; ditiro tša gago di a makatša. Seo ke se ke se tsebago gabotse.[15] Mola ke bopša ka sephiring, mola ditho tša ka di kgomaganywa ka hloko ka popelong ya mma, ga go na le le tee la marapo a ka le o bego o sa le bone.[16] O mpone le pele ke belegwa. Matšatši ohle a ka a go phela a be a šetše a ngwadilwe ka pukung ya gago, go sešo gwa tšwelela le le tee la ona.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved