A A A A A

Molimo: [Tlhohonolofatso]

Luka 6:38
fanang, mme le tla fuwa: mekotlaneng ya lona le tla tshellwa haholo, e hlohlwe, e hlokohlwe, e sasamale, hobane le tla lekanyetswa ka tekanyo eo le lekanyang ka yona.”

Matheu 5:4
Ho lehlohonolo ba mahlomoleng, hobane ba tla tshediswa.

Bafilippi 4:19
Modimo wa ka o tla le sitsa ka tsohle tseo le di hlokang, ho ya ka bongata ba maruo a hae, ka Kreste Jesu.

Lipesaleme 67:7
Lefatshe le bile le tjhai e kgolo, Modimo, Modimo wa rona, o re hlohonolofaditse!

Numere 6:24-25
[24] “ Morena a le hlohonolofatse, a le baballe.[25] Morena a le bontshe sefahleho sa hae se kganyang kgotso, a le hauhele.

Bafilippi 4:6-7
[6] Se ngongoreheng ka letho, empa tsohle tseo le di hlokang le di hlahise ho Modimo ka thapelo le kopo e nang le teboho.[7] Kgotso ya Modimo, e fetang kutlwisiso yohle, e tla boloka dipelo tsa lona le mehopolo ya lona ho Kreste Jesu.

James 1:17
Neo e nngwe le e nngwe e molemo, le mpho e nngwe le e nngwe e phethehileng, di tswa hodimo, di theoha ho Ramasedi, eo ho yena ho seng phetoho leha e le phifalo.

Jeremia 17:7-8
[7] “Ho lehlohonolo motho ya itshepetseng Morena, eo tshepo ya hae e leng yena Morena.[8] O tla tshwana le sefate se lemilweng pela metsi, seo metso ya sona e namelang pela molatswana. Ha se ke se tshoswa ke ho fihla ha lebatama, mahlaku a sona a matalana kamehla, ka nako ya komello ha se ke se tshwenyeha, kamehla se beha ditholwana tsa sona.”

Esaia 41:10
O se ke wa tshaba, hobane ke na le wena, o se tsielehe, hobane ke Modimo wa hao. Ke tla o matlafatsa, ke be ke o thuse, ke o tshehetse ka tsoho la ka le letona, ka tsoho le letona le etsang ho loka.

John 1:16
Mohaung wa hae o kgaphatsehang, rona bohle re amohetse mohau hodima mohau,

Genese 22:16-17
[16] mme la re: “Morena o re: Ke ikanne ka bonna, hore kaha o entse ntho ena, o sa ka wa nkganela ka mora wa hao ya mong feela,[17] ruri ke tla o hlohonolofatsa haholo, ditloholo tsa hao ke di ngatafatse jwaloka dinaledi tsa lehodimo, le jwaloka lehlabathe le lebopong le lewatle. Ditloholo tsa hao di tla hapa metse ya dira tsa tsona.

Genese 27:28-29
[28] Modimo a ke a o nee phoka ya lehodimo, le monono wa lefatshe, le tjhai ya koro le ya veine.[29] Ditjhaba di ke di o sebeletse, mme merabe e ke e o kgumamele. Eba morena wa bana beno, bana beno ba o kgumamele. Bohle ba o rohakang ba ke ba rohakehe, mme bohle ba o hlohonolofatsang ba hlohonolofale.”

Lipesaleme 1:1-3
[1] Ho lehlohonolo motho ya sa lateleng dikeletso tsa ba kgopo, ya sa tsamayeng tseleng ya baetsadibe, ya sa duleng mokgatlong wa basomi;[2] a mpa a thabela Molao wa Morena, Molao oo a o nahana motsheare le bosiu.[3] Eo o jwaloka sefate se hlomilweng pela metsi a nwesetsang, se behang ditholwana ka nako ya tsona, seo mahlaku a sona a sa poneng. Yena o atleha ho tsohle tseo a di etsang.

Lipesaleme 23:1-4
[1] Pesalema ya Davida. Morena ke modisa wa ka, ha ke hloke letho.[2] o nkatla makgulong a matala, o nkisa pela metsi moo ke tla phomola teng.[3] Ke mmusapelo: O ntsamaisa tseleng tsa ho loka, ka baka la lebitso la hae.[4] Leha nka tsamaya kgohlong e lefifi, nke ke ka tshaba bobe, hobane o na le nna, lere la hao le molamu wa hao di a nkgothatsa.

2 Samuele 22:3-4
[3] Modimo ke lefika la ka, leo ke tshabelang ho lona, ke thebe ya ka, ke lenaka la ka le mpholosang, ke seqhobo sa ka, ke setshabelo sa ka; ke Mopholosi wa ka, o mpholosa kgatellong.[4] Ke ipiletsa ho Morena ya lokelang ho roriswa, mme ke pholoswa direng tsa ka.

1 Johanne 5:18
Re a tseba hore mang le mang ya tswetsweng ke Modimo ha a sa etsa sebe, hobane Mora wa Modimo o a mmoloka, mme E Mobe a ke ke a mo etsa letho.

Lipesaleme 138:7
Leha nka phela hara ditsietsi, wena o baballa bophelo ba ka; letsoho la hao le ntshireletsa bohaleng, bohaleng ba dira tsa ka, letsoho la hao le letona le a mpholosa.

2 Bakorinthe 9:8
Modimo o na le matla a ho le atisetsa dineo tsohle tsa hae, e le hore, kamehla, le tle le be le ho lekaneng dinthong tsohle, le be le ngatafallwe haholo, hoo le ka tsebang ho etsa mesebetsi yohle e molemo.

Bafilippi 4:7
Kgotso ya Modimo, e fetang kutlwisiso yohle, e tla boloka dipelo tsa lona le mehopolo ya lona ho Kreste Jesu.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved