A A A A A

Libe: [Lehloeo]


1 Johanne 1:6
Haeba re re re phedisana le yena, empa re phela lefifing, re leshano, mme ha re phethe tsa nnete.

1 Johanne 2:9-17
[9] Ya reng yena o leseding, empa a hloile ngwanabo, o sa ntsane a le lefifing le jwale.[10] Ya ratang ngwanabo o phela leseding, mme ha ho letho ka ho yena le ka mo dihelang sebeng.[11] Empa ya hloileng ngwanabo o lefifing; o tsamaya lefifing, ha a tsebe moo a yang teng, hobane lefifi leo le foufaditse mahlo a hae.[12] Bana ba ka, ke le ngolla hobane le tshwaretswe dibe tsa lona ka baka la lebitso la Jesu.[13] Lona bo-ntate, ke le ngolla hobane le tseba ya bileng teng ho tloha tshimolohong. Lona bahlankana, ke le ngolla hobane le hlotse E Mobe.[14] Lona bana, ke le ngoletse hobane le tseba Ntate. Lona bo-ntate, ke le ngoletse hobane le tseba ya bileng teng ho tloha tshimolohong. Lona bahlankana, ke le ngoletse hobane le matla, mme le bolokile lentswe la Modimo ka ho lona, le bile le hlotse E Mobe.[15] Le se ke la rata lefatshe le tsa lona. Haeba motho a rata lefatshe, lerato la Ntate ha le yo ka ho yena,[16] hobane tsohle tsa lefatshe: ditakatso tsa botho, tse hohelang mahlo, le ho ikgantsha ka maruo, tsena hase tse tswang ho Ntate, empa ke tse tswang ho lefatshe.[17] Lefatshe, mmoho le ditakatso tsa lona, le a fela, empa ya etsang thato ya Ntate o tla phela kamehla yohle.

Baefese ४:३१
Fedisang boswele bohle, le bohale, le kgalefo, le lerata, le bonyefodi, le bobe bohle.

Liproverbia 8:13-25
[13] Ho tshaba Morena ke ho hloya bobe, ke hloile boikgohomoso, ke hloile le boikakaso, boitshwaro bo bobe le leshano le tsona ke di hloile.[14] Boeletsi le ho ba sedi le tsona ke tsa ka, kutlwisiso le matla le tsona ke tsa ka.[15] Ke ka nna kgosi di tsebang ho rena, le babusi ba etsang melao e lokileng.[16] Ke ka nna mahosi le mahosana a tsebang ho busa, le baahlodi bohle ba tsebang ho ahlola.[17] Ba nthatang le nna ke a ba rata, ba mpatlang bona ba tla mphumana.[18] Ho nna maruo le tlotla di teng, maruo a sa feleng le hona ho loka.[19] Tholwana ya ka e kgahleha ho feta kgauta, e feta kgauta e hlwekisitsweng, tse fumanwang ho nna di feta silefera e hlwekisitsweng.[20] Ke tsamaya tseleng ya toka, tsela ya ka ke tsela ya molao.[21] Ba nthatang ke ba abela lefa, matlole a bona ke a tlatse, a be mohlohlo.[22] “Morena o mpopile qalehong ya mesebetsi ya hae, pele ho mesebetsi ya hae, mesebetsi ya kgalekgale;[23] ke hlodilwe kgale, pele ho mehla yohle, ke hlodilwe tshimolohong, fatshe le eso be teng.[24] Ka tswalwa pele mawatle a eba teng, didiba tse kollang di eso ka di runya;[25] ka tswalwa thaba di eso ka di thewa, ka tswalwa le maralla a eso be teng,

Liproverbia 10:12-18
[12] Lehloyo le fehla moferefere, athe lerato lona le iphapanyetsa diphoso tsohle.[13] Bohlale bo fumanwa dipolelong tsa ya nang le kutlwisiso, empa thupa e kgalema ya se nang kutlwisiso.[14] Ba bohlale ba ipokellela tsebo, empa polelo tsa sethoto di isa timelong.[15] Morui o tshepile maruo a hae, mofutsana o timetswa ke bofuma ba hae.[16] Mesebetsi ya ba lokileng e ba tlisetsa bophelo, empa ya ba kgopo e ba hulela sebeng.[17] Ya mamelang ha a kgalengwa o tseleng ya bophelo, empa ya sa mameleng, yena o a kgeloha.[18] Ya patang lehloyo ke mothetsi, ya sebang ba bang, yena ke sethoto.

Lipesaleme 5:5
O Modimo ya sa thabeleng bokgopo; motho e mobe o ke ke wa mo amohela.

Lipesaleme ३१:६
Ke bea moya wa ka matsohong a hao; o ntopolotse Morena, Modimo ya tshepahalang.

Lipesaleme 36:2
Ya kgopo o laolwa ke sebe, sebe se botebong ba pelo ya hae; ho tshaba Modimo ha ho yo ho yena.

Lipesaleme 45:7
Terone ya hao, Modimo, ke ya kamehla le mehla, lere la hao la puso ke lere la toko.

Lipesaleme 97:10
Lona ba ratang Morena, hloyang bokgopo, o baballa bophelo ba batshepuwa ba hae, o ba namolela matsohong a ba kgopo.

Lipesaleme ११९:१६३
Leshano ke le hloile, ke a le nyonya; Molao wa hao wona ke a o rata.

Baroma 12:9
Lerato le hloke boikaketsi. Hloyang bobe, kgomarelang botle.

Levitike 19:17-18
[17] “ O se ke wa jara ngwaneno ka pelo. O kgalemele mohaeno, esere wa itjarisa sebe ka baka la hae.[18] “ O se ke wa iphetetsa, kapa wa ntshetsa disuwa baneng ba setjhaba sa heno, empa o rate wa heno jwalokaha o ithata. Ke nna Morena.

Luka ६:२७-२८
[२७] “Empa nna ke re ho lona ba mmametseng: Ratang dira tsa lona, etsang ba le hloileng hantle,[२८] hlohonolofatsang ba le rohakang, mme le rapelle ba le etsang hampe.

Matheu 5:23-24
[23] “Ha ho le jwalo, ha o nyehela ka mpho ya hao aletareng, mme teng o hopola hore ngwaneno o na le disuwa le wena,[24] siya mpho ya hao moo pela aletare, o yo boelana le ngwaneno pele, o ntano kgutla ho tla nyehela ka mpho ya hao.

1 Johanne 3:14-15
[14] Rona re a tseba hore re ntshitswe lefung, ra iswa bophelong, hobane re rata bana babo rona. Ya se nang lerato o ntse a le lefung.[15] Mang le mang ya hloileng ngwanabo ke mmolai, mme le a tseba hore ha ho mmolai ya ka bang le bophelo bo sa feleng ka ho yena.

1 Johanne 4:19-20
[19] Rona re na le lerato, hobane yena o re ratile pele.[20] Ha e mong a re: “Ke rata Modimo,” empa a hloile ngwanabo, o leshano, hobane ya sa rateng ngwanabo, eo a mmonang, ha a ka ke a rata Modimo eo a esong ho mmone.

Moeklesia 3:1-8
[1] Dintho tsohle di beetswe dinako tsa tsona, nako tsa ho etsa tsohle mona lefatsheng:[2] Ke nako ya ho tswalwa le nako ya ho shwa, nako ya ho hloma le nako ya ho hlomola;[3] nako ya ho bolaya le nako ya ho fodisa, nako ya ho heletsa le nako ya ho haha;[4] nako ya ho lla le nako ya ho tsheha, nako ya maswabi le nako ya mohobelo;[5] nako ya ho lahla majwe le nako ya ho a phutha, nako ya ho akana le nako ya ho se akane;[6] nako ya ho batla le nako ya ho tela, nako ya ho boloka le nako ya ho lahla;[7] nako ya ho tabola le nako ya ho roka, nako ya ho kgutsa le nako ya ho bua;[8] nako ya ho rata le nako ya ho hloya, nako ya ntwa le nako ya kgotso.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved