A A A A A

Bophelo: [Депресия]


Bafilippi 4:8
Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има [нещо] добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте.

Phetolelo 31:8
Ke Morena ya tla o etella pele. O tla ba le wena; a ke ke a o lahla kapa a o furalla. O se ke wa tshaba kapa wa tsieleha.”

Lipesaleme 34:17
Sefahleho sa Morena se sosobane, se sosobanetse ba etsang bobe, hore a ba hlakole lefatsheng, ba se hlole ba hopolwa.

Lipesaleme 40:1-3
[1] Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.[2] Ke ile ka lebella Morena ka mamello; a retelehela ho nna, a mamela sello sa ka.[3] A nnyolla mokoting wa timelo, tebetebeng ya seretse, a nkemisa hodima lefika, a tiisa mehato ya ka.

Lipesaleme 3:3
ba bangata ba buang ka nna, ba re: “Modimo ha a na ho mo pholosa.”

Lipesaleme 32:10
Mahlomola a ya kgopo a mangata, athe ya tshepileng Morena o teetswe hare ke mohau wa hae.

Lipesaleme 42:11
Ke robehile ditho ke ho tlakwa ke dira tsa ka, ha kamehla di ntse di re ho nna: “O kae Modimo wa hao?”

1 Petrose 5:6-7
[6] Jwale le ikokobetse katlasa letsoho le matla la Modimo, e le hore a tle a le phahamise ka nako e lokelang.[7] Ditsietsi tsohle tsa lona le di rolele ho yena, hobane ke yena ya le baballang.

John 16:33
“Ditaba tsena ke di buile ho lona hore le tle le fumane kgotso ho nna. Le tla ba le matshwenyeho lefatsheng, empa kgothalang, nna ke hlotse lefatshe.”

Baroma 8:38-39
[38] Ke kgodisehile hore leha e le lefu kapa bophelo, leha e le mangeloi, leha e le meya e meng e busang kapa e matla, leha e le tse teng kapa tse tlang ho ba teng,[39] leha e le tse hodimo kapa tse tlase, leha e le sebopuwa sefe kapa sefe, di ke ke tsa re arohanya le lerato la Modimo, leo a re bontshitseng lona ka Kreste Jesu, Morena wa rona.

1 Petrose 4:12-13
[12] Baratuwa, le se ke la makala ha le le hara mollo wa teko, jwalokaha eka ke mohlolo.[13] Thabo ya lona e ke e lekane le kabelo eo le nang le yona mahlokong a Kreste, e le hore le tle le thabe, le nyakalle, mohla tlotla ya hae e bonahatswang.

Lipesaleme 37:23-24
[23] Morena ke yena ya tiisang mehato ya batho, mme o kgahlwa ke metsamao ya bona.[24] Leha ba ka wa, ha ba tjapallele ruri, hobane Morena o ba nenesa ka letsoho.

Esaia 41:10
O se ke wa tshaba, hobane ke na le wena, o se tsielehe, hobane ke Modimo wa hao. Ke tla o matlafatsa, ke be ke o thuse, ke o tshehetse ka tsoho la ka le letona, ka tsoho le letona le etsang ho loka.

2 Bakorinthe 1:3-4
[3] Ho bokwe Modimo, Ntata Morena wa rona Jesu Kreste, Ntata mehauhelo le Modimo wa matshediso wohle.[4] O re tshedisa matshwenyehong wohle a rona, e le hore le rona re tle re tsebe ho tshedisa bohle ba matshwenyehong, ka matshediso ao le rona re tshediswang ka wona ke Modimo.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved