A A A A A

Bophelo: [Botsoali]


Bakolose 3:21
Lona batswadi, le se ke la kgentsha bana ba lona, esere ba nyahama dipelo.

Baefese ೬:೪
Le lona bo-ntata bana, le se ke la kgentsha bana ba lona, empa le ba hodisetse Morena ka ho ba kgalemela le ho ba ruta hantle.

Exoda 20:12
“Hlompha ntatao le mmao, e le hore o tle o phele halalele naheng eo Morena Modimo wa hao, a o neang yona.

Baheberu ೧೨:೧೧
Kgalemelo e nngwe le e nngwe ha e etswa ha e thabise, e bohloko, empa hamorao bao e ba thapisitseng, e ba tlisetsa ditholwana tsa kgotso, tsa ho loka.

Liproverbia 13:24
Motho ya sa shapeng mora hae o mo hloile, athe ya ratang mora hae yena o a mo kgalema.

Liproverbia 22:6
Ruta ngwana tsela ya ho phela, ha a hodile a ke ke be a fapoha.

Liproverbia 29:15
Thupa le kgalemo di tlisa bohlale, empa ngwana ya tlohetsweng feela, o hlabisa mmae dihlong.

Liproverbia 29:17
Kgalema mora wa hao, o tla fumana phomolo, le moya wa hao o nyakalle.

Lillo Tsa Jeremia 3:22-23
[22] Ka baka la lerato la Morena, rato le sa feleng, ha re a ka ra ba ra timela, mehauhelo ya hae ha e eso ka e kgaotsa;[23] hoseng ho hong le ho hong e a ntjhafala, botshepehi ba hae bo boholo haholo!

Matheu ๖:๓๓-๓๔
[๓๓] Jwale batlang Mmuso wa Modimo le ho loka ha hae pele, mme tsena tsohle le tla di ekeletswa.[๓๔] Ka baka leo, le se ke la itshwenya ka la hosasane, hobane la hosasane le tla itshwenya ka tsa lona; letsatsi ka leng le lekanwa ke bothata ba lona.

Bafilippi ๔:๖-๗
[๖] Se ngongoreheng ka letho, empa tsohle tseo le di hlokang le di hlahise ho Modimo ka thapelo le kopo e nang le teboho.[๗] Kgotso ya Modimo, e fetang kutlwisiso yohle, e tla boloka dipelo tsa lona le mehopolo ya lona ho Kreste Jesu.

Liproverbia 1:8-9
[8] Mora ka, mamela tayo ya ntatao, o se furalle thuto ya mmao.[9] Tsena ke moqhaka wa bokgabane hloohong, le lepetu le bohehang molaleng wa hao.

1 Petrose ๕:๒-๓
[๒] Alosang mohlape wa Modimo o bodiseng ba lona. Le o hlokomele ka boithaopo, ka mokgwa o ratwang ke Modimo, e seng ka ho qobellwa; e be ka lerato, e seng ka ho ipatlela maruo ka mano.[๓] Ba beilweng tlhokomelong ya lona, le se ke la ba busa ka thata, le mpe le be mohlala ho mohlape wa lona.

Liketso 2:38-39
[38] Petrose a re ho bona: “Bakang, mme e mong le e mong wa lona a kolobetswe ka lebitso la Jesu Kreste, le tle le tshwarelwe dibe tsa lona, mme le tla amohela mpho ya Moya o Halalelang.[39] Tshepiso ena e etseditswe lona, le bana ba lona, le bohle ba hole, ho ya kamoo Morena Modimo wa rona a ka ba bitsang kateng.”

Lipesaleme 127:3-5
[3] Ruri bana ke lefa le tswang ho Morena, tholwana ya popelo ke moputso.[4] Jwaloka metsu e letsohong la mohale, bana ba botjha ba motho, le bona ba jwalo.[5] Ho lehlohonolo monna ya tlatsitseng kgohlopo ya hae, a e tlatsa ka yona. A ke ke a hlajwa ke dihlong, ha a ngangisana le dira tsa hae, a ngangisana le tsona kgorong ya motse.

2 Timothea ๓:๑๔-๑๖
[๑๔] Empa wena, kgomarela tseo o di rutilweng ka mokgwa o kgodisang, o ntse o tseba hore na o di rutilwe ke mang.[๑๕] Ho tloha bonyenyaneng ba hao o tsebile Mangolo a Halalelang, a nang le matla a ho o hlalefisa, o tle o pholoswe ka ho dumela ho Kreste Jesu.[๑๖] Mangolo wohle a ngotswe ka tshusumetso ya Moya wa Modimo, mme a na le thuso ya ho ruta, ya ho nyatsa, ya ho busetsa batho tseleng ya ho loka le ho ba tsamaisa ho yona,

Phetolelo 6:6-9
[6] Mantswe ana ao ke o laelang wona hona kajeno a be ka pelong ya hao.[7] O a rute bana ba hao ka hloko, o bue ka wona ha o dutse ka tlung ya hao, leha o tsamaya tseleng, leha o paqame, leha o tsoha.[8] Mantswe ana o a tlamelle letsohong la hao e le pontsho, a be jwaloka sekola phatleng ya hao.[9] O a ngole dikoseneng tsa mamati a hao, le hodima dikgoro tsa motse wa hao.

Baefese ೬:೧-೪
[೧] Lona bana, mamelang batswadi ba lona ka baka la Morena, hobane hona ke tshwanelo ya lona.[೨] “Hlompha ntatao le mmao.” Ona ke molao wa pele o nang le tshepiso e reng:[೩] “O tla atleha, mme o phele halelele lefatsheng.”[೪] Le lona bo-ntata bana, le se ke la kgentsha bana ba lona, empa le ba hodisetse Morena ka ho ba kgalemela le ho ba ruta hantle.

Joshua 4:20-24
[20] Majwe ane a leshome le metso e mmedi, ao baprista ba ileng ba a nka ka nokeng ya Jorodane, Joshua a a hloma Gilegale.[21] A bua ho bana ba Iseraele, a re: “Ka mehla e tlang, ha bana ba lona ba botsa bo-ntata bona, ba re: Majwe aa a bolelang?>***[22] le tle le ba bolelle, le re: Baiseraele ba ne ba tshele noka ena ya Jorodane mobu wa yona o omme.[23] Morena Modimo wa lona, o ne a pshese metsi a Jorodane kapele ho rona, ho fihlela le tshetse bohle, jwalokaha Morena Modimo wa lona, a ne a pshese metsi a Lewatle la Lehlaka kapele ho rona, ho fihlela re tshetse bohle.[24] Ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla tseba hore letsoho la Morena le matla, mme le lona le tla tshaba Morena Modimo wa lona, kamehla yohle. ”

Baheberu ೧೨:೭-೧೧
[೭] Mamellang matshwenyeho e le kgalemelo ya Modimo ya le nkang le le bana ba hae. Ana ke mora ofe eo ntatae a sa mo kgalemeleng?[೮] Empa haeba le sa dumele ho kgalemelwa jwaloka bana bohle, ha le bana ba hae, le bana ba matsheho.[೯] Hapehape re bile le bo-ntata rona ba lefatshe, ba ileng ba re kgalemela, mme ra ba hlompha; na jwale ha re lokele ho ikokobeletsa Ntata rona wa moya ka ho fetisisa, re tle re phele?[೧೦] Bo-ntata rona ba re kgalemetse ka nakwana feela, kamoo ba neng ba bona kateng, empa Modimo o re etsetsa molemo ka ho re kgalemela, hore re tle re be le kabelo kgalalelong ya hae.[೧೧] Kgalemelo e nngwe le e nngwe ha e etswa ha e thabise, e bohloko, empa hamorao bao e ba thapisitseng, e ba tlisetsa ditholwana tsa kgotso, tsa ho loka.

Lipesaleme 78:1-7
[1] Thothokiso ya Asafo, e nang le thuto. Lona tjhaba sa ka, mamelang thuto ya ka, sekehelang dipolelo tsa ka tsebe.[2] Molomong wa ka ho tla tswa maele, ke bolele dilotho tsa boholoholo.[3] Tseo re di utlwileng, ra di tseba, e leng tseo re di phetetsweng, ra di phetelwa ke bo-ntata rona.[4] Ha re na ho di patela bana ba bona, empa re tla phetela moloko o tlang dithoko tsa Morena, le matla a hae, le dimakatso tseo a di entseng.[5] O ile a fa leloko la Jakobo ditemoso, a beela Iseraele Molao; a laela bo-ntata rona ho o tsebisa bana ba bona,[6] hore o tle o tsejwe ke meloko e tlang, le ke ba tlang ho tswalwa, bona ba tle ba o phete ba o phetele bana ba bona,[7] e le hore le bao ba tle ba tshepe Modimo, ba se ke ba lebala mesebetsi ya Modimo, ba mpe ba boloke melao ya hae.

Tite 2:2-8
[2] Banna ba hodileng ba be le boitshwaro dinong, ba itlhomphe, ba be sedi. Ba be le tumelo, lerato le tiisetso ya nnete.[3] Ka mokgwa o jwalo, basadi ba hodileng ba be le boitshwaro bo lokelang ba halalelang, ba se ke ba bua batho hampe, e se be makgoba a dino, empa ba rute tse lokileng.[4] Ka hona ba tla kgothaletsa basadi ba batjha ho rata banna ba bona le bana ba bona,[5] le ho ba le boitlhompho le bohlweki, le ho hlokomela malapa a bona, le ho ba mosa, le ho ikokobeletsa banna ba bona, esere lentswe la Modimo la nyefolwa.[6] Bahlankana le bona o ba kgothaletse hore ba be sedi.[7] Wena ka sebele o ba etsetse mohlala dinthong tsohle ka mesebetsi e metle, ka thuto e hlwekileng le ka boitlhompho.[8] O bolele tsa nnete, tse ke keng tsa tshwauwa diphoso, hore mohanyetsi a tle a hlajwe ke dihlong ka baka la ho hloka bobe boo a ka re beang bona.

Liproverbia 3:1-12
[1] Mora wa ka, se lebale thuto ya ka, pelong ya hao melao ya ka o e boloke,[2] o tlo lelefaletswe matsatsi a hao, lemo tsa kgotso di tle di o atele.[3] Eba le lerato, o be le botshepehi, molaleng wa hao o itlame ka tsona; o di ngole tlapeng la pelo ya hao.[4] O tla ratwa ke Modimo le batho, o iketsetse lebitso mahlong a bona.[5] Tshepa Morena ka pelo ya hao yohle, o se ke wa tshepa bohlale ba hao.[6] Kenya Morena mererong ya hao, mo kenye ho yona yohle, tsela tsa hao a tla di otlolle.[7] O se ipone o le bohlale, tshaba Morena, o sesefe bobe.[8] O tla phela hantle mmeleng, masapo a hao a tiye.[9] Tlotla Morena ka maruo a hao, le ka lopotsiya tsohle tsa dijalo tsa hao.[10] Disiu tsa hao di tla sasamatswa ke tjhai, merifi ya hao e kgaphatsehe veine.[11] Mora wa ka, se nyedise kgalemelo ya Morena, se kgathale ha a o laya,[12] hoba Morena o kgalema eo a mo ratang, sa ntata, ngwaneng eo a mo ratang.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved