A A A A A

Bophelo: [Boloetse ba kelello]


1 Johanne 4:18
Tshabo ha e yo leratong, empa lerato le phethehileng le qhala tshabo, hobane tshabo e tsamaya le kotlo. Ya nang le tshabo ha a a phetheha leratong.

Bagalata 5:22-23
[22] Empa se bewang ke Moya ke lerato, thabo, kgotso, mamello, mosa, molemo, botshepehi,[23] bonolo le boitshwaro. Tse kang tsena, ha ho molao o ka di thibelang.

Moeklesia 12:13
Tsohle jwale di utlwahetse, mme qetello ya taba ke ena: Tshaba Modimo, o boloke melao ya hae, hoba hona ke tshwanelo yohle ya motho.

2 Timothea 1:7
Modimo ha a a ka a re nea moya wa bokwala, empa o re neile moya wa matla, wa lerato le wa boitshwaro.

Bafilippi 4:6-7
[6] Se ngongoreheng ka letho, empa tsohle tseo le di hlokang le di hlahise ho Modimo ka thapelo le kopo e nang le teboho.[7] Kgotso ya Modimo, e fetang kutlwisiso yohle, e tla boloka dipelo tsa lona le mehopolo ya lona ho Kreste Jesu.

Esaia 41:10
O se ke wa tshaba, hobane ke na le wena, o se tsielehe, hobane ke Modimo wa hao. Ke tla o matlafatsa, ke be ke o thuse, ke o tshehetse ka tsoho la ka le letona, ka tsoho le letona le etsang ho loka.

Phetolelo 28:27-29
[27] “Morena o tla o otla ka mathopa jwaloka Baegepeta, le ka dihlahala, le ka lekgwekgwe, le ka lekgopho, mme tsena di ke ke tsa phekolwa.[28] Morena o tla o otla ka bohlanya, le ka bofofu, le ka pherekano.[29] O tla phopholetsa e le motsheare, jwalokaha sefofo se phopholetsa lefifing, mme ha ho letho leo o tla atleha ho lona. O tla hatellwa, o amohuwe tsa hao kamehla, empa ha ho ya tla o namolela.

1 Petrose 5:7
Ditsietsi tsohle tsa lona le di rolele ho yena, hobane ke yena ya le baballang.

Bafilippi 4:13
Nka etsa tsohle ka Kreste ya mmatlafatsang.

Matheu 11:28-30
[28] “Tloong ho nna, lona bohle ba kgathetseng, ba imetsweng, mme ke tla le kgatholla.[29] Itjariseng joko ya ka, le ithute ka nna, kahobane ke mosa, ke na le pelo e ikokobeditseng, mme le tla fumana phomolo.[30] Joko ya ka e bonolo, mme thoto ya ka e bobebe.”

Baroma 15:13
Jwale Modimo ya re fang tshepo a ke a le tlatse ka thabo yohle le ka kgotso ka baka la ho dumelo ho yena, hore le tle le atelwe ke tshepo ka matla a Moya o Halalelang.

1 Johanne 4:8
Ya se nang lerato ha a tsebe Modimo, kaha Modimo ke lerato.

2 Bathesalonika 2:11
Ka baka leo, Modimo o tla ba romela moya wa bokgelohi, ba tle ba kgolwe leshano,

Jeremia 25:16
Di tla se nwa, di thekesele, di hlanye ka baka la sabole eo ke tla di bolaya ka yona. ”

Jeremia 51:7
Babilona e ne le mokgako wa kgauta tsohong la Morena, mokgako o ila tahisa lefatshe lohle. Ditjhaba di ile tsa nwa veine, veine ya Babilona, jwale tjhaba tseo di fetohile mahlanya!

Matheu 4:24
Setumo sa hae sa utlwahala Siria yohle, mme ha tliswa ho yena bohle ba jewang ke mafu a mefutafuta, ba imetsweng ke mahloko, ba nang le bademona, ba shwang sethwathwa, le diritsa, mme a ba fodisa.

Baroma 8:28
Jwale re a tseba hore ba ratang Modimo, ba bitsitsweng ka morero wa hae, tsohle di ba tlisetsa molemo.

2 Timothea 3:16-17
[16] Mangolo wohle a ngotswe ka tshusumetso ya Moya wa Modimo, mme a na le thuso ya ho ruta, ya ho nyatsa, ya ho busetsa batho tseleng ya ho loka le ho ba tsamaisa ho yona,[17] hore motho wa Modimo a tle a phethehe, a kwetlisetswe mesebetsi yohle e lokileng.

1 Petrose 5:10
Modimo wa mehauhelo yohle, ya le bitseditseng tlotleng ya hae e sa feleng, ka Kreste, etlare hoba le hlokofatswe ka nakwana, yena ka sebele o tla le etsa ba phethehileng. O tla le tiisa, a le matlafatse, a etse hore le se ke la sisinyeha.

Bafilippi 1:6
Ke kgodisehile hore ya qadileng mosebetsi ona o motle hara lona o tla o ntshetsa pele ho fihlela Letsatsing la ho tla ha Kreste Jesu.

Lipesaleme ৩৪:১৭
Sefahleho sa Morena se sosobane, se sosobanetse ba etsang bobe, hore a ba hlakole lefatsheng, ba se hlole ba hopolwa.

Baheberu 12:1
Ha e le mona re aparetswe ke leru la dipaki le lekanakana, le rona a re lahleng tsohle tse re sitisang, le sebe se re kgomaretseng, mme re mathe ka tiisetso peisong eo re e beetsweng.

Baefese 4:23
Le lokela ho ntjhafala dikelellong le moyeng,

1 Timothea 1:5
Sepheo sa taelo ena ke ho ba isa leratong le tswang pelong e hlwekileng, le letswalong le kgutsitseng, le tumelong e se nang boikaketsi.

Bafilippi 4:8
Qetellong, bana beso, tsohle tseo e leng nnete, tsohle tse hlomphehang, tsohle tse lokileng, tsohle tse hlwekileng, tsohle tse ratehang, tsohle tse babatsehang, leha e le eng le eng e kgabane le e rorisehang, tsena le di nahane.

Baefese 5:18
Se tahweng ke jwala bo le isang boitahlong, le mpe le tlale Moya o Halalelang.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved