A A A A A

Bophelo: [Ho amohela ngoana]


1 Samuele 1:27
Ke ne ke kopa hore a mphe moshanyana enwa, mme Morena o nneile seo ke neng ke se kope ho yena.

2 Bakorinthe 6:18
Ke tla ba ntata lona, mme le tla ba bara le baradi ba ka,” ho rialo Morena ya matla wohle.

Phetolelo 10:18
O ahlola kgutsana le mohlolohadi ka toka, o rata mojaki, o a mo fepa, o a mo apesa.

Hosea 14:3
Asiria e ke ke ya re pholosa, ha re sa tla palama dipere tsa ntwa. Tse entsweng ka matsoho a rona re ke ke ra hlola re re ke medimo ya rona, hobane kgutsana e utlwelwa bohloko ke wena.”

Esaia 40:31
empa ba tshepileng Morena ba tla tsoha molota, ba fofele hodimo jwaloka ntsu; ba tla matha, empa ba ke ke ba kgathala, ba tsamaye, ba se ke ba fellwa ke matla.

James 1:27
Borapedi bo hlwekileng, bo se nang sekodi mahlong a Modimo Ntata rona, ke bona: Ho tjhakela dikgutsana le bahlolohadi matshwenyehong a bona, le ho ipoloka re sa silafatswe ke tsa lefatshe.

Jeremia 29:11
Ke tseba merero eo ke le reretseng yona, ho rialo Morena, merero e metle e seng e mebe, merero ya ho le nea tshepo le bophelo ba kamoso.

Matheu 25:40
“Kgosi e tla ba araba, e re: Ruri ke a le bolella, seo le se etseditseng e mong wa bao ba banyenyane ho bana beso, le se etseditse nna.

Liproverbia 13:12
Tshepo e sa phethahaleng e nyahamisa pelo, takatso tse phethahatswang di ka fate sa bophelo.

Lipesaleme 82:3
Ahlolelang mofokodi ka toka, ahlolelang le kgutsana ka toka; etsetsang mohlophehi toka, le mohloki le mo etsetse yona.

Lipesaleme 146:9
Morena o sireletsa bajaki, o thusa kgutsana le mohlolohadi, athe merero ya ba kgopo o a e nyopisa.

Lipesaleme 68:5-6
[5] Binelang Modimo, rokang lebitso la hae, lokisang tsela ya ya kaletseng maru. Lebitso la hae ke Morena, nyakallang mahlong a hae.[6] Modimo ke ntata dikgutsana, ke mosireletsi wa bahlolohadi, o leahong la hae le halalelang.

Liproverbia 31:8-9
[8] “Eba molomo wa ba sa tsebeng ho ipuella, o tseke tokelo tsa bohle ba saretsweng.[9] Ba buelle, o ba ahlolele ka toka, o emele nyewe tsa bafumanehi le wona mafutsana.”

John 1:12-13
[12] Empa bohle ba le amohetseng, e leng ba dumelang ho lona, le ba neile tokelo ya ho fetoha bana ba Modimo,[13] ba sa kang ba tswalwa ka madi, kapa ka thato ya nama, kapa ka thato ya monna, empa ba tswetswe ke Modimo.

Bagalata 4:4-5
[4] Empa ha nako e badilweng e se e fihlile, Modimo o ile a roma Mora wa hae, a tswalwa ke mosadi, a ba tlasa Molao,[5] hore a tle a lopolle ba tlasa Molao, re tle re etswe bana ba Modimo.

Baroma 8:14-17
[14] Bohle ba tsamaiswang ke Moya wa Modimo ke bana ba Modimo.[15] Moya oo le o amohetseng hase moya wa bokgoba o boelang o le tshabisa, empa ke moya o le etsang bana ba Modimo, oo re howang ka wona, re re: “Abba!” ke ho re: “Ntate!”[16] Ka sebele sa wona, Moya wa Modimo o pakelana le meya ya rona hore re bana ba Modimo.[17] Ha re le bana ba Modimo, re majalefa, majalefa a Modimo; re majalefa hammoho le Kreste, ha re fela re ena le kabelo mahlokong a hae, hore re tle re be le kabelo tlotlisong ya hae.

Lipesaleme 10:14-18
[14] Athe wena o bona bomadimabe le mahlomola; o a di lemoha, mme o a di laola. Ya tsielehileng o tshepile wena, ke wena mothusi wa dikgutsana.[15] Robokela ya kgopo le e mobe, o phetetse bokgopo ba hae bo fele tu![16] Morena ke kgosi kamehla le mehla, baditjhaba ba fedile naheng ya hae.[17] Morena, o utlwile takatso tsa ba eisehang, o ba matlafatsa dipelo, o ba sekehela tsebe,[18] ho ahlolela kgutsana le ya hatellwang, hore motho wa lefatshe a se hlole a tshosa ba bang.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved