A A A A A

Sebopeho se setle: [Sebete / Sebete]


1 Likronike 28:20
Davida a boela a re ho mora wa hae Solomone: “Eba monna, o be sebete, o etse jwalo. O se ke wa tshaba, kapa wa tsieleha, hobane Morena Modimo, e leng Modimo wa ka, o tla ba le wena. Ha a ka ke a o lahla, kapa a o furulla, ho fihlela o qeta mosebetsi wohle wa ho haha Tempele ya Morena.

1 Bakorinthe 15:58
Ka baka leo, bana beso ba ratehang, le tiye, le se ke la thekesela, le nne le sebeletse Morena ka mesebetsi e mengatangata kamehla, le ntse le tseba hore mofufutso wa lona hase wa lefeela pela Morena.

Phetolelo 31:6-8
[6] Tsohang molota, le be sebete; le se ke la di tshaba kapa la di tshoha, hobane Morena Modimo wa lona, ke yena ya tsamayang le lona. A ke ke a le lahla kapa a le furalla.”[7] Moshe a bitsa Joshua, mme moo Baiseraele bohle ba ntseng ba bona, a re ho yena: “Tsoha molota, o be sebete, hobane ke wena ya tla tsamaya le setjhaba sena, ho ya kena naheng eo Morena a neng a hlapanyetse bo-ntata sona, hore o tla se nea yona. Wena o tla etsa hore se e je lefa.[8] Ke Morena ya tla o etella pele. O tla ba le wena; a ke ke a o lahla kapa a o furalla. O se ke wa tshaba kapa wa tsieleha.”

Baefese 6:10
Ke qetella ka ho re: Imatlafatseng ka matla a maholo a Morena.

Esaia 54:4
“O se ke wa tshaba, o ke ke wa hlajwa ke dihlong, se tshabe ho tlontloloha, o ke ke wa nyenyefatswa. O tla lebala dihlong tsa botjha ba hao, ho nyediswa ha bohlolohadi ba hao, ha o sa tla hlola o ho hopola.

John 14:27
Ke le siela kgotso, ke le fa kgotso ya ka; ha ke le fe kamoo lefatshe le fanang kateng. Pelo tsa lona di se ferekane, leha e le ho ba boi.

Lipesaleme 27:1
Pesalema ya Davida. Morena ke lesedi la ka le pholoho ya ka; nka tshaba mang? Morena ke setshabelo sa bophelo ba ka; nka tshoha mang?

Lipesaleme 56:3-4
[3] Ba ntaletseng ba nkgatakela kamehla, ba bangata ba ntwantshang.[4] Wena Ya Hodimodimo, mohla ke tshohileng, ke tla tshepa wena.

2 Timothea 1:7
Modimo ha a a ka a re nea moya wa bokwala, empa o re neile moya wa matla, wa lerato le wa boitshwaro.

Joshua 1:9-11
[9] Ke se ke o laetse: Tsoha molota, o be sebete! O se ke wa tshaba, kapa wa nyahama pelo, hobane Morena Modimo wa hao, o na le wena hohle moo o yang teng.”[10] Joshua a laela baokamedi ba setjhaba, a re:[11] “Tsamayang hara diahelo, le laele setjhaba, le re: Ipheheleng mofao, hobane kamora matsatsi a mararo le tla tshela noka ena ya Jorodane, ho ya hapa naha eo Morena Modimo wa lona, a le neang yona hore e be ya lona. ”

Esaia 41:10-13
[10] O se ke wa tshaba, hobane ke na le wena, o se tsielehe, hobane ke Modimo wa hao. Ke tla o matlafatsa, ke be ke o thuse, ke o tshehetse ka tsoho la ka le letona, ka tsoho le letona le etsang ho loka.[11] “Batho bohle ba o halefelang ba tla tlontloloha, ba aparelwe ke dihlong; batho bohle ba lwantshanang le wena ba tla fetoha lefeela, ba be ba timele.[12] Leha o ka tsoma dira tsa hao, ha o ka ke wa ba wa di fumana. Batho ba o futuhelang ka ntwa ba tla tshwana le lefeelafeelane,[13] hoba ke nna Morena, Morena Modimo wa hao, ya utlang tsoho la hao le letona, ya reng: Se tshabe, nna ke tla o thusa.

1 Bakorinthe 16:13
Fadimehang, tiyang tumelong, emang senna, matlafalang.

Lipesaleme 27:14
Lebella Morena, o be sebete; tiya pelo, o lebelle Morena.

Liproverbia 3:5-6
[5] Tshepa Morena ka pelo ya hao yohle, o se ke wa tshepa bohlale ba hao.[6] Kenya Morena mererong ya hao, mo kenye ho yona yohle, tsela tsa hao a tla di otlolle.

Lipesaleme 23:1-4
[1] Pesalema ya Davida. Morena ke modisa wa ka, ha ke hloke letho.[2] o nkatla makgulong a matala, o nkisa pela metsi moo ke tla phomola teng.[3] Ke mmusapelo: O ntsamaisa tseleng tsa ho loka, ka baka la lebitso la hae.[4] Leha nka tsamaya kgohlong e lefifi, nke ke ka tshaba bobe, hobane o na le nna, lere la hao le molamu wa hao di a nkgothatsa.

Mark 5:36
Empa Jesu ha a utlwa se bolelwang, a re ho mookamedi wa ntlo ya thapelo: “Se tshabe; dumela feela.”

Bafilippi 1:28
Le se ke la tshoswa ke bahanyetsi le ka mohla. Ho bao hona e tla ba pontsho ya hore ba tla timela, mme lona le pholohe, ebile e le ka thato ya Modimo.

Lipesaleme 112:7
A ke ke a tshoswa ke ho utlwa taba tse bohloko, pelo ya hae e matlafetse, o tshepile Morena;

Joshua 1:6
“Tsoha molota, o be sebete, hobane ke wena ya tla arolela setjhaba sena naha eo ke neng ke hlapanyetse bo-ntata sona hore ke tla se nea yona e le lefa la sona.

Lipesaleme 31:24
Ratang Morena, lona batshepuwa bohle ba hae; Morena o baballa ba tshepahalang; baikgohomosi bona o ba nea se ba lokelang.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved