A A A A A

Sebopeho se setle: [Ho itšepa]


1 Johanne 4:17
Seo lerato le tla be le phethehile ka sona ka ho rona ke sena: re tla ba sebete mohla letsatsi la kahlolo, hobane bophelo ba rona lefatsheng bo tshwana le ba Kreste.

1 Johanne 5:14
Re ka ya ho Modimo ka sebete, hobane, ha re kopa ho hong ho ya ka thato ya hae, o a re utlwa.

2 Likronike 32:8
Yena o tshepile matla a hae, athe rona, Modimo o na le rona; o tla re thusa, a re lwanele.” Mantswe a Hesekiya, kgosi ya Juda, a tsosa setjhaba molota.

Baefese ३:१२
Ke ka Kreste, le ka ho dumela ho yena, re nang le sebete sa ho atamela ho Modimo ka tshepo.

Baheberu ४:१६
Ka baka leo, a re atameleng ka sebete teroneng ya mohau, re tle re amohele lereko, re fumane le mohau ho re thusa ha re hloka thuso.

Esaia ३२:१७
Ho loka ho tla beha tholwana ya kgotso, ho loka ho tswale kgutso le letshepa kamehla.

Jeremia १७:७
“Ho lehlohonolo motho ya itshepetseng Morena, eo tshepo ya hae e leng yena Morena.

Nehemia 6:16
Ha dira tsa rona tsohle di utlwela taba ena, mme le baditjhaba bohle ba re potapotileng ba bona dintho tsena, ba swaba, hobane ba ne ba bone hore mosebetsi ona o entswe ka thuso ya Modimo wa rona.

Bafilippi १:६
Ke kgodisehile hore ya qadileng mosebetsi ona o motle hara lona o tla o ntshetsa pele ho fihlela Letsatsing la ho tla ha Kreste Jesu.

Bafilippi ४:१३
Nka etsa tsohle ka Kreste ya mmatlafatsang.

Liproverbia ३:२६-३२
[२६] hobane Morena ke yena letshepa la hao, leoto la hao le ke ke la wela lerabeng.[२७] Fana ka tse molemo ho ba di hlokang, ha o ena le matla a ho etsa jwalo.[२८] O se ke wa re ho wa heno: “Tsamaya o boele o kgutle, ke tla o nea yona hosasa,” empa o ntso ena le yona.[२९] O se ke wa rerela wa heno bokgopo, empa yena a phela le wena a o tshepile.[३०] Se qose motho ho se na lebaka, ha yena a sa o senyetsa letho.[३१] Se kgahlwe ke motho ya kgantshang bohanka, se latele le e nngwe ya tsela tsa hae.[३२] Morena o hloile ya sothang nnete, empa ya lokileng yena o a mo tshepa.

Lipesaleme २०:७
Jwale ke a tseba hore Morena o nea tlholo, o e nea Motlotsuwa wa hae, o mo arabela a le sehalalelong, a le sehalalelong sa hae sa lehodimo. O mo arabela ka ketso tse pholosang, ketso tsa letsoho la hae le letona.

Bafilippi ३:३-५
[३] Ba lebollo la nnete ke rona, ba rapelang Modimo ka moya, ba ithorisang ka Jesu Kreste. Ha re a tshepa tsa botho.[४] Le nna ke ne nka tshepa tsa botho. Haeba e mong a hopola hore a ka di tshepa, e ne e ka ba nna wa pele.[५] Ke ile ka bolotswa ha ke le matsatsi a robedi. Ke Moiseraele ka tswalo, wa leloko la Benjamine, ke Moheberu wa mmakgonthe. Ka nqeng ya Molao ke Mofarisi;

2 Bakorinthe ३:१-४
[१] Na re boela re qala ho ikemela? Kapa jwaloka ba bang, re hloka mangolo a re emelang ho lona, kapa a tswang ho lona?[२] Ke lona lengolo la rona, le ngotsweng ka dipelong tsa rona, le tsejwang, le balwang ke batho bohle.[३] Ho pepenene hore lona le lengolo la Kreste, le beilweng matsohong a rona, le ngotsweng ka Moya wa Modimo ya phelang, e seng ka enke; le ngotsweng matlapeng a dipelo tsa nama, e seng matlapeng a lejwe.[४] Re na le tshepo e jwalo ho Modimo ka Kreste.

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.