A A A A A

Kereke: [Ho rorisa Molimo]


Baheberu 13:15
Ka baka leo, ka Jesu, a re se phetseng ho nyehella Modimo ka sehlabelo sa thoriso e tswang melomong e rokang lebitso la hae.

Daniel 2:20
Daniele a bua, a re: “Ho bokwe lebitso la Modimo, le bokwe kamehla, hobane bohlale ke ba hae, le matla ke a hae.

Lipesaleme 22:3
Modimo wa ka, ke ipiletsa le motsheare, empa ha o nkarabe; ke howa le bosiu, ha ke kgutse.

Lipesaleme 34:1
Pesalema ya Davida; mohla a itlhantshang kapele ho Abimeleke; eo a mo tebela, yaba Davida o a itsamaela.

2 Samuele 22:50
“Ka baka leo, ke tla o boka hara ditjhaba, ke roke lebitso la hao, Morena.

Lipesaleme 100:4
Kenang dikgorong tsa hae le ntse le mmoka, le mabaleng a hae le ntse le mo rorisa; mo leboheng, le boke lebitso la hae.

Baefese 1:6
e le hore re rorise mohau o tlotlehang wa hae, oo a re hauhetseng ka wona, ka Mora wa hae ya ratwang.

Baefese 5:19
Kgothatsanang ka dipesalema, difela le dipina tse halalelang; rokang Morena, mme le mminele dipesalema ka dipelong tsa lona.

Lipesaleme 150:6
Tsohle tse phelang di ke di rorise Morena. Haleluja!

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved