A A A A A

Kereke: [Ho ea Kerekeng]


Baheberu 10:24-25
[24] A re hlokomelaneng, mme re kgothaletsaneng leratong le mesebetsing e metle.[25] Re se ke ra furalla diphutheho tsa rona, jwalokaha ba bang ba tlwaetse. Empa re kgothatsane, haholoholo kaha le a bona hore Letsatsi la Morena le ntse le atamela.

Matheu 18:20
hobane moo ba babedi kapa ba bararo ba phuthehetseng teng ka lebitso la ka, ke teng hara bona.”

Bakolose 3:16
Lentswe la Kreste le ahe ka ho lona ka menono yohle ya lona. Rutanang, mme le eletsane ka bohlale bohle. Ka dipelo tse tletseng teboho, binelang Modimo dipesalema, difela le dipina tse halalelang.

Baefese 4:11-13
[11] Ke yena ya ileng “a nea” ba bang ho ba baapostola, ba bang baporofeta, ba bang baboledi ba molaetsa o molemo, ba bang badisa, ba bang baruti,[12] hore ba lokisetse badumedi tshebeletso ya Modimo, mmele wa Kreste o tle o matlafale.[13] Ka mokgwa ona bohle re tla fihlela bonngwe ba tumelo le ba ho tseba Mora wa Modimo; re tle re be batho ba phethehileng ha re lekanngwa le boleng bo tletseng ba Kreste.

Liketso 2:42
Ba nna ba tiisetsa thutong ya baapostola, le kopanong ya bodumedi, le ho ngwathweng ha bohobe, le dithapelong.

Baroma 10:17
Jwale tumelo re e fumana ka ho utlwa, mme seo re se utlwang ke lentswe la Kreste.

Matheu 16:18
Jwale le nna ke a o bolella, ke re: O Petrose, mme hodima lefika lena ke tla haha kereke ya ka, mme monyako wa Nqalo ya Bafu o ke ke wa e hlola.

Liketso 9:31-32
[31] Kereke ya eba le kgotso Judea yohle, le Galelea, le Samaria; ya bopeha, ya phela ka ho tshaba Morena, mme ya anafala ka kgothatso ya Moya o Halalelang.[32] Petrose o ne a tsamaya hohle, mme ka mohlomong a theoha ho ya bona le badumedi ba ahileng Lida.

Matheu 6:33
Jwale batlang Mmuso wa Modimo le ho loka ha hae pele, mme tsena tsohle le tla di ekeletswa.

James 1:22
Le be baphethi ba lentswe leo, e seng bautlwi feela, ba ithetsang ka bobona.

2 Timothea 4:2
Phatlalatsa lentswe, o pheelle ho le bolela, ebang le a amohelwa kapa ha le amohelwe; nyatsa, kgalemela, kgothatsa, o ntse o ruta ka mamello yohle.

Matheu 28:19-20
[19] Eyang ke hona le ditjhaba tsohle, le di etse barutuwa, le ba kolobetse ka lebitso la Ntate, le la Mora, le la Moya o Halalelang,[20] le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. Bonang, ke na le lona kamehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe.”

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved