A A A A A

Sebopeho se fosahetseng: [Bohloko]


Liketso 8:23
etswe ke bona hore o na le takatso e mpe, mme o ditlamong tsa bokgopo.”

Bakolose 3:8-13
[8] empa kajeno lahlang tsena tsohle: bohale, le kgalefo, le lonya. Bonyefodi le dipolelo tse hlabisang dihlong di se tswe melomong ya lona.[9] Le se ke la bolellana mashano, hobane le hlobotse botho ba lona ba kgale le mesebetsi ya bona.[10] Le apere botho bo botjha bo ntjhafatswang hore bo tshwane le Mmopi, le tle le be le tsebo ya nnete.[11] Kahoo ha ho sa le moditjhaba kapa Mojuda, ya bolotseng kapa ya sa bollang, ya hlaha, ya tala, lekgoba le molokolohi, empa ho na le Kreste feela; ke yena tsohle, mme o ho bohle.[12] Kaha le le bakgethwa ba Modimo, ba halaleditsweng, ba ratwang ke yena, ebang le kutlwelobohloko, le mosa, le boikokobetso, le bonolo, le boiphapanyo.[13] Ha e mong a lla ka e mong le mamellane, mme le tshwarelane jwalokaha le Morena a le tshwaretse.

Moeklesia 7:9
O se itlwaetse ho halefa kapele, thoto di kwetlile kgalefo ka difubeng tsa tsona.

Baefese 4:26
Ha le halefile le se ke la etsa sebe; letsatsi le se ke la le dikella le ntse le halefile.

Ezekiele 3:14
Jwale Moya wa mphahamisa, wa nkuka wa ya le nna, ka tsamaya ke utlwile bohloko, ke halefile, mme matla a tswang ho Morena a ntsukutla haholo.

Esaia 38:17
Bohloko ba pelo ya ka bo fetohile pholoho, rato la hao le mphemisitse lemena la timelo, o furaletse dibe tsohle tsa ka.

Jobo 7:11
Ka baka leo, nna nke ke ka kgutsa, ke tla bua pelo ya ka e tshwenyehile, ke ipelaetse pelo ya ka e ngongorehile.

Jobo 10:1
“Bophelo bona ba ka bo ntenne, kahoo ke tla boledisa tsa ka dipelaelo, ke bue moya wa ka o tubehile.

Jobo 21:25
e mong o shwa a hlorile moyeng, le boiketlo a sa ka ba bo tseba;

Mark 11:25
Ha le ema ho etsa thapelo, eba le na le disuwa le motho, le mo tshwarele, e le hore Ntata lona ya mahodimong le yena a tle a le tshwarele diphoso tsa lona.

Liproverbia 10:12
Lehloyo le fehla moferefere, athe lerato lona le iphapanyetsa diphoso tsohle.

Liproverbia 14:10
Motho o tseba bohloko ba pelo ya hae, ha ho e mong ya ka utlwang thabo ya yona.

Liproverbia 15:1
Ya arabang ka boikokobetso o tima kgalefo, empa polelo e kgahlapetsang e baka bohale.

Liproverbia 17:25
Mora ya sethoto o tlisa masisapelo ho ntatae, bohloko ba pelo ya mmae bo baba seka leshokgwa.

Baroma 3:14
lehano la bona le tletse mahlapa le tse babang;

Matheu 6:14-15
[14] “Ha le tshwarela batho diphoso tsa bona, le lona Ntata lona ya mahodimong o tla le tshwarela;[15] athe ha le sa tshwarele batho, Ntata lona le yena a ke ke a le tshwarela diphoso tsa lona.

James 1:19-20
[19] Bana beso ba ratehang, tsebang hona: Motho ka mong eka kgona a utlwe kapele, empa a se ke a potlakela ho bua le ho halefa,[20] hobane motho ya halefileng a ke ke a etsa ho lokileng pela Modimo.

Baheberu 12:14-15
[14] Pheellang ho phela le bohle ka kgotso le ka kgalalelo, hobane ntle ho yona ha ho ya tla bona Morena.[15] Hlokomelang hore ho se be ya furallang mohau wa Modimo, esere ha mela sebabane se seng se ferekanyang, mme sa silafatsa ba bangata.

Baefese 4:31-32
[31] Fedisang boswele bohle, le bohale, le kgalefo, le lerata, le bonyefodi, le bobe bohle.[32] Rekolohelanang, le hauhelane, le tshwarelane, jwalokaha le Modimo a le tshwaretse ka Kreste.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved