A A A A A

Tlatsetso: [Bongata]


1 Timothea 5:8
Haeba motho a sa baballe ba habo, haholoholo ba phelang lapeng la hae, o lahlile tumelo, mme o mobe le ho feta eo e seng modumedi.

2 Bakorinthe 9:8
Modimo o na le matla a ho le atisetsa dineo tsohle tsa hae, e le hore, kamehla, le tle le be le ho lekaneng dinthong tsohle, le be le ngatafallwe haholo, hoo le ka tsebang ho etsa mesebetsi yohle e molemo.

Phetolelo 29:12
Le kena selekaneng sa Morena Modimo wa lona, le kanong ya hae, eo Morena Modimo wa lona a e etsang ho lona kajeno;

Baefese 3:20
Yena eo matla a hae, ka ho sebetsa ka ho rona, a ka etsang tse fetang hole tseo re ka di kopang kapa tseo re ka di hopolang,

Exoda 34:6
Yaba Morena o feta kapele ho yena, mme a howa, a re: “Ke nna Morena! Ke nna Morena! Modimo ya nang le kutlwelobohloko, ya mosa, ya diehang ho halefa, ya nang le mohau o moholo le botshepehi;

James 1:17
Neo e nngwe le e nngwe e molemo, le mpho e nngwe le e nngwe e phethehileng, di tswa hodimo, di theoha ho Ramasedi, eo ho yena ho seng phetoho leha e le phifalo.

John 10:10
Leshodu le tlela feela ho utswa, le ho bolaya, le ho timetsa; nna ke tlile hore di be le bophelo, mme di be le bophelo ka ho tlala.

Luka 6:38
fanang, mme le tla fuwa: mekotlaneng ya lona le tla tshellwa haholo, e hlohlwe, e hlokohlwe, e sasamale, hobane le tla lekanyetswa ka tekanyo eo le lekanyang ka yona.”

Luka 6:45
Motho ya molemo o ntsha ho molemo letlotlong le molemo la pelo ya hae, mme e mobe o ntsha ho hobe letlotlong le lebe la pelo ya hae, hobane molomo wa hae o bua se tletseng ka pelong ya hae.

Matheu 6:33
Jwale batlang Mmuso wa Modimo le ho loka ha hae pele, mme tsena tsohle le tla di ekeletswa.

Bafilippi 4:19
Modimo wa ka o tla le sitsa ka tsohle tseo le di hlokang, ho ya ka bongata ba maruo a hae, ka Kreste Jesu.

Liproverbia 3:5-10
[5] Tshepa Morena ka pelo ya hao yohle, o se ke wa tshepa bohlale ba hao.[6] Kenya Morena mererong ya hao, mo kenye ho yona yohle, tsela tsa hao a tla di otlolle.[7] O se ipone o le bohlale, tshaba Morena, o sesefe bobe.[8] O tla phela hantle mmeleng, masapo a hao a tiye.[9] Tlotla Morena ka maruo a hao, le ka lopotsiya tsohle tsa dijalo tsa hao.[10] Disiu tsa hao di tla sasamatswa ke tjhai, merifi ya hao e kgaphatsehe veine.

Lipesaleme 23:5
O ntokisetsa dijo mahlong a dira tsa ka; o nkamohela ka ho ntlotsa hlooho ka ole, le ka ho tlatsa mohope wa ka haholo.

Lipesaleme 36:8
Modimo, mohau wa hao ke wa bohlokwa hakaakang! Bana ba batho ba tshabela moriting, moriting wa mapheo a hao.

Lipesaleme 37:11
Ba ikokobetsang, lefatshe e tla ba lefa la bona, ba thabele kgotso e phethehileng.

Lipesaleme 65:11
ka ho kolobisa boleme ba masimo, ho phophotha makwete a wona, ho nolofatsa mobu ka pula tsa medupe, le ho hlohonolofatsa dijalo tsa wona.

Lipesaleme 72:16
Lefatshe le ke le aparelwe ke koro, e ekethehe qhoweng tsa dithaba, tjhai e be jwaloka ya Lebanone; metseng ho tlale batho, ba be jwaloka jwang ba naha, jwang bo tlokomang.

Baroma 15:13
Jwale Modimo ya re fang tshepo a ke a le tlatse ka thabo yohle le ka kgotso ka baka la ho dumelo ho yena, hore le tle le atelwe ke tshepo ka matla a Moya o Halalelang.

Lipesaleme 66:8-12
[8] Bokang Modimo wa rona, lona ditjhaba, utlwahatsang thoriso ya hae.[9] Ke yena ya re fileng bophelo, ya sa kang a tlohela maoto a rona, a a tlohella ho thella.[10] Modimo, o ile wa re hlahloba, wa re hlwekisa seboping jwaloka silefera;[11] wa re tshwasa ka letlowa, wa re belesa mojaro o boima;[12] wa dumella batho ho re hata melala, ra feta hara mollo le metsi; wa ntano re kgatholla haholo.

Sotho Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved