A A A A A

Bophelo: [Letsatsi la tsoalo]


Baefese 2:10
Re babopša ba gagwe bao ka Kriste ba bopetšwego mediro e botse, ye Modimo a e buletšego tsela gore e be ye re tlogo ya ka yona.

Jeremia 29:11
Gobane megopolo ye ke le gopolago ka yona, ke a e tseba. O realo Morena. Ke megopolo ya molao, ga se ya bošula; ke ya gore ke le nee tše di tlago, tše le di holofetšego.

John 16:21
Mosadi ge a belega o ba le bohloko, ge lebaka la gagwe le tlile. E tlo re ge a belege ngwana, a se hlwe a gopola bohloko ka go thabela motho e a belegwego a tla lefaseng.

Liproverbia 9:11
Gobane ka nna o tlo atelwa ke matšatši, wa okeletšwa nywaga ya go phela.

Lipesaleme 16:11
Ntsebiše mmila wa bophelo. Pele ga gago go tlala mathabo, menate e atleng sa gago se setona neng le neng.

Lipesaleme 20:4
A go nee tše pelo ya gago e di ratago, a phethe merero ya gago ka moka.

Lipesaleme 27:4-7
[4] Se ke se kgopelago go Morena ke se tee; se ke se nyakago ke gore ke dule Ngwakong wa Morena mehla yohle ke sa phela, ke boge mabothakga a Morena, ke fahlogele Ntlokgethwa ya gagwe.[5] Gomme moo thopeng ya gagwe o nkuta ka mohla o mobe, o mphihla phapošing ya Ngwako wa gagwe, o nnametša mo lentsweng.[6] Le bjalo hlogo ya ka e tlo phagamišwa godimo ga manaba a go ntika; mme didimo tša tlhalalo ke tlo kgona go di tliša mo Ngwakong wa gagwe; ka mo opelela, yena Morena, ka hlaba sefela sa gagwe.[7] Morena kwaa! Ke hlaboša lentšu la ka ke go bitša; nkgaugele o nkarabe.

Lipesaleme 90:12
Re rute go bala matšatši a rena, re fiwe pelo tše bohlale.

Lipesaleme 91:11
gobane o go rometše barongwa ba gagwe, gore ba go diše ditseleng tša gago tšohle.

Lipesaleme 91:16
Ke tlo mo horiša boati bja matšatši, a tlo thaba ge ke mmontšha go phološa ga ka.

Lipesaleme 118:24
Ke lona letšatši le Morena a le dirilego; a re hlalaleng re thabe ka lona.

Sofonia 3:17
Morena Modimo wa gago o gare ga lena, Mogale Mophološi; o tlogo thabela wa go thaba, o tlo wa pelo a go rata, a go hlalalela gare ga mekgolokwane.

Lipesaleme 37:4-5
[4] O thabele Morena, mme yena o tlo go nea tše pelo yago e di kgopelago.[5] Gafela Morena ditsela tša gago, o mmote; yena o tlo dira.

Lillo Tsa Jeremia 3:22-23
[22] Ke ka botho bja Morena ge re sa ka ra felela ruri, le ka go se fele ga dikgaugelo tšagwe.[23] Kgaugelo tša gago di tsoga e le tše mpsha mehla yohle, o le wa potego kgolo.

Numere 6:24-26
[24] Morena a go šegofatše, a go boloke;[25] Morena a go phadimišetše sefahlogo sa gagwe, a go gaugele;[26] Morena a go emišetše sefahlogo sa gagwe, mme a go fe khutšo.

Lipesaleme 139:1-24
[1] Morena, o a ntlhaologanya, o a ntseba.[2] O ntseba ge ke dula, le ge ke tsoga; o ntemoga tša pelong, ge di sa le kgole.[3] Ge ke sepela, le ge ke yo lala, o a ntšhetša; ditsela tša ka tšohle o di ela tlhoko.[4] Polelo, ke ge e sešo ya tšwa lelemeng la ka, Morena, ke ge o šetše o e tseba yohle.[5] O ntika ka pele le ka morago, le ka godimo ga ka o bea seatla sa gago.[6] Go hlaologanya matete ao go mpaletše; di nkgoletše, se di kgone.[7] Moya wa gago nka o efoga kae? Fahlogo sa gago nka se tšhaba ka ya kae?[8] Ge nka rotogela godimong, ke yo hwetša o le gona. Ge nka yo ikalela kua bodulabahu, o tlo ba o le gona moo.[9] Ge nka phurolla diphego tša mahuba, ka yo dula kua magomong a lewatle,[10] le gona kua ke tlo hlahlwa ke seatla sago; letsogo lago le letona le tlo ntshwara.[11] Le ge nka re: Leswiswi a le nkute ruri, ka re: Seetša se be bošego ka lebaka la ka,[12] go wena leswiswi le ka se fifatše, bošego bo bonega bjalo ka mosegare; leswiswi le seetša e fo ba setee.[13] Gobane ke wena mmopi wa letswalo la ka; ke logilwe ke wena mmeleng wa mme.[14] Ke a go leboga ge o mpopile wa matetetete; mediro yago ke mehlolo; le moya wa ka o hlatha tše kgolo.[15] Ditho tša ka, mola di bopega kutamong, go wena di be di sa utagale, mola ke sa logega botenyeng bja lefase.[16] Mahlo a gago a mpone ke sešo ka bopega; pukung ya gago ke ge di šetše di ngwadilwe tšohle, matšatši a beilwe, go šešo gwa tšwelela le letee la ona.[17] Gomme nna, tše di lego mo pelong ya gago, wena Modimo, di mpaletše ruri; ke tše ntšintši di sa balwego.[18] Ge nka re ke a di bala, di feta mohlaba go ata. Ge ke re ke feditše, ke hwetša ke sa na le wena.[19] Modimo, o kabe o bolaya bakgopo! Lena batho ba madi, ntlogeleng![20] Ke bona bao ba go bolelago ka tše mpe; ba ikgodiša ka tša lefela, e le manaba a gago.[21] Morena, a nka se hloye ba ba go hloyago? A nka se hlaswe ba go tsogelago?[22] Ke ba hloile ke gaketše, ke manaba a ka.[23] Modimo, mphetleke, o tsebe pelo ya ka; o nteke o tsebe dikgopolo tša ka.[24] O mpone ge nka ba wa tsela e mpe, o nkiše tseleng e sa felego.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved