A A A A A

Bophelo: [Lenyalo]


Baheberu 13:4
Go tšeana a go godišwe mo gohle, mme malao a a se be le ditšhila. Diotswa le ba ba gobošago tšeano, Modimo, o tlo ba sekiša.

Liproverbia 18:22
Mosadi, ge o mo hweditše, o hweditše bolo, o seditšwe ke Morena.

Genese 2:24
Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe, a gomarela mosadi wa gagwe; gomme ba tlo ba nama e tee.

1 Bakorinthe 13:4-7
[4] Lerato ga le fele pelo. Lerato ke le botho. Lerato ga le tsebe mona; ga le na go ikgantšha, ga le ikgogomoše.[5] Ga le dire tša dihlong; ga le tsome go ikhola; ga le hlohloletšege; ga le loge maanomabe;[6] ga le thabele bobe; le thaba le therešo.[7] Le bipa tšohle; le dumela tšohle; le holofela tšohle; le kgotlelela tšohle.

John 14:27
Ke le tlogelela molao; ke le fa molao wa ka. Nna ga ke le nee ka mo lefase le neago ka gona. Dipelo tša lena di se huduege, di se šie.

Liproverbia 21:9
Go dula ntle mokutwaneng go phala go dula ngwakong ga mmogo le mosadi wa senganga.

Liproverbia 19:14
Motse le thoto ke bohwa botšwagotatagomotho; mosadi wa tlhalefo o tšwa go Morena.

1 Petrose 3:7
Le lena banna! Le phedišane le bona le tseba gore mosadi re ka re ke yena sebjana se se swanetšego go neneketšwa. Ba godišeng le tseba ge le bona e le baji ba bohwa bja neo ya bophelo, gore dithapelo tša lena di se tlo šitišwa.

2 Bakorinthe 6:14
Le se ke la ba ba go ikgokela jokong e šele ya ba ba sa dumelego; toko e ka amana bjang le bokgopo? Seetša se ka amana bjang le leswiswi?

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved