A A A A A

Sebopeho se setle: [Mohau]


2 Samuele 24:14
Dafida a fetola a re: Ke tlaletšwe gagolo; a nke re weleng diatleng tša Morena, ka gobane kgaugelo ya gagwe ke e kgolo; anke ke se wele diatleng tša batho.

Lipesaleme 86:5
Gobane wena Morena o yo botho, o molebaledi; bohle ba go rapelago ba go hwetša o le Ramabobo.

Lipesaleme 145:9
Morena ke mosetšabohle, kgaugelo ya gagwe e ukametše tšohle tše a di dirilego.

Luka 6:36
Bang bagaugedi boka Tataweno ge e le mogaugedi.

Baefese 2:4
Gomme Modimo, yena mohumi wa dikgaugelo, o re ratile ka lerato le legolo la gagwe.

Tite 3:5
A tla a re phološa, e se ka baka le mediro ya rena ya toko. O re phološitše ka kgaugelo ya gagwe ka tlhatšo ya go tswalwa la bobedi, le ka mpshafatšo ya ka Moya o mokgethwa,

Baheberu 4:16
Ke gona, a re batameleng re holofetše, re tle madulong ao a kgaugelo, re tle re amogele tšhokelo, re hwetše kgaugelo ya go hlakodišwa lebakeng la gona.

1 Johanne 1:3
Le lena re le anegela sona seo re se bonego, se re se kwelego, gore le lena le be batee le rena; mme botee bjo bja rena e be go ba batee le Tata wešo le Morwa wa gagwe Jesu Kriste.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved