A A A A A

Sebopeho se setle: [Hlompha]


1 Petrose २:१७
Godišang bohle, le rate bana beno, le boife kgoši.

Baroma 12:10
Go ratana seng sa lena e be kwano ya dipelo; le rakene pele ka go godišana.

1 Timothea ५:१७
Ba bagolo ba go emela phuthego gabotse, a ba godišwe gobedi, gagolo bao ba go itapiša ka go bolela le ka go ruta.

John 5:23
gore bohle ba boife Morwa, bjalo ka ge ba boifa Tate. E a sa boifego Morwa, ga a boife Tate e a mo romilego.

John 4:44
Fela le yena mong o kile a bolela a re: Moporofeta, motseng wa gabo ga a retwe.

1 Timothea १:१७
Gomme yena Kgoši Ramabakaanengleneng, yena Modimo wa go se fetoge, wa go se bonwe ke motho, a a godišwe a retwe go ya go ile le neng le neng. Amene.

Baroma 13:1-7
[1] Batho bohle a ba se gane go bušwa ke ba ba filwego maatla a go buša; gobane ga go na mmušo o sa tšwego go Modimo; mmušo wo o lego gona o beilwe ke Modimo.[2] Ke gona, e a nganganago le mmušo, o lwa le molao wa Modimo; gomme ba ba lwago le wona, ba oba molato.[3] Gobane babuši ga ba boifiše ge go dirwa tše botse; ba boifiša ge go dirwa tše mpe. Gomme ge o sa rate go boifa mmušo, dira tše botse, o retwe ke wona.[4] Gobane mmušo ke mohlanka wa Modimo wa go go hola. Fela, ge o dira tše mpe, gona boifa; gobane mmušo ge o swere lerumo, ga o le swarele lefela. Ke mohlanka wa Modimo, molefetši wa go otla e a dirago tše mpe.[5] Go swanetše ge ge re sa gane go bušwa, e sego ka go šia kotlo, e le ka baka la letswalo.[6] Ke ka baka leo le tšhelago makgetho; gobane ke batseta ba Modimo, ba ba beetšwego wona modiro woo.[7] Ke gona ntšhetšang bohle tše di ba lebanego. E a swanetšwego ke lekgetho le mo fe lekgetho. E a swanetšwego ke dibego le mo fe dibego. E a swanetšego go boifša le mmoife. E a swanetšego go godišwa le mo godišeng.

Baroma २:७
Ba ba kgotleletšego go dira tše botse, ba nyaka letago le tumišo le tše di sa senyegego, bona o tlo ba nea bophela bjo bo sa felego.

Baheberu १३:४
Go tšeana a go godišwe mo gohle, mme malao a a se be le ditšhila. Diotswa le ba ba gobošago tšeano, Modimo, o tlo ba sekiša.

John 12:26
Ge motho a ntirela, a a ntatele. Mo nna ke lego gona, le mohlanka wa ka o tlo ba gona. Ge motho a ntirela, Tate o tlo mo godiša.

Baefese 6:1-3
[1] Lena bana! Kwang batswadi ba lena Moreneng, gobane ke gona go loka.[2] Godiša tatago le mmago, ke wona molao wa pele o nago le kholofedišo ya go re:[3] O tle o be le mahlatse, o phele galelele lefaseng.

Baefese ६:२
Godiša tatago le mmago, ke wona molao wa pele o nago le kholofedišo ya go re:

John ५:२२-२३
[२२] Le gona Tate ga a sekiše motho, kahlolo ka moka o e gafetše Morwa,[२३] gore bohle ba boife Morwa, bjalo ka ge ba boifa Tate. E a sa boifego Morwa, ga a boife Tate e a mo romilego.

Matheu 15:4
Gobane Modimo o laile a re: Godiša tatago le mmago; a buša a re: E a rogago tatagwe le mmagwe o tlo hwa lehu.

1 Bathesalonika ४:४
Mang le mang e lego wa lena a tsebe mosadi e lego wa gagwe ka mokgwa wa kgethego le wa go mo godiša.

2 Petrose 1:17
Bogolo le borena o neilwe ke Modimo Tatagwe mola a tlelwa ke lentšu le legolo lela la go tšwa letagong le legolo le le šiišago la re: Yo ke yena Morwamoratwa wa ka, yo ke kgahlwago ke yena!

Tšenolo ५:१२-१३
[१२] Ba hlaboša mantšu ba re: Kwana ye e hlabilwego e loketše go tšea maatla le lehumo le bohlale le go kgona le go godišwa le go retwa le go lebogwa.[१३] Ka kwa dibopša tšohle tša legodimong le lefaseng, le tša tlase ga lefase le lewatleng, tšohle tše di lego madulong ao, ka di kwa di re: Go eo a dutšego sedulong sa bogoši, le go Kwana a go išwe tebogo le kgodišo, le theto le maatla go iša mehleng ya neng le neng.

Tšenolo 7:12
Ba re: Amene! Theto le letago le bohlale, le tebogo le tumišo, le maatla le go kgona, ke tša Modimo wa rena go iša mehleng ya neng le neng. Amene!

1 Bakorinthe ६:२०
Le rekilwe ka theko e kgolo. Ke gona godišang Modimo ka mebele ya lena ye Modimo e lego yena mong wa yona.

Baefese 6:2-3
[2] Godiša tatago le mmago, ke wona molao wa pele o nago le kholofedišo ya go re:[3] O tle o be le mahlatse, o phele galelele lefaseng.

Tšenolo 4:9-11
[9] Ya re ge diphedi di reta di re: Letago le theto le tebogo di swanetše eo a dutšego sedulong sa bogoši wa go phela go iša mehleng ya neng le neng,[10] ke ge bagolo bao ba masome a mabedi a metšo e mene ba lotšha eo a dutšego sedulong sa bogoši, ba khunamela eo wa go phela go iša mehleng ya neng le neng; ba bea mefapahlogo ya bona fase pele ga sedulo sa bogoši, ba re:[11] E a swanetšwego ke letago le theto le maatla ke wena Morena Modimo wa rena, gobane ke wena o hlodilego dilo tše; ge di tšwelela di hlolegile, ke ka gobane o ratile fao.

Mark ७:१-१३
[१] Bafarisei le ba bangwe ba bamangwalo ba ba tšwago Jerusalema, ba phuthegela go yena.[२] Ba bona ba bangwe ba barutiwa ba gagwe ba eja bogobe ka diatla tše ditšhila, ke go re, tše di sešogo tša hlapišwa.[३] Ge e le bafarisei le Bajuda ka moka ga ba ke ba eja ba sešo ba hlapa diatla, e le gona go gomarela mekgwa ya ba bagolo.[४] Le ge ba boa kgorong, ga ba je ba sešo ba hlapa. Le tše dingwe tše ntši di gona tše ba di tlwaetšego ba di gomarela, tša go hlatswa dinwelo le dipitša le meruswi le malao.[५] Bjale bafarisei le bamangwalo ba mmotšiša ba re: Ke go reng barutiwa ba gago ba sa ye ka mokgwa wa bagolo, ge ba fo ja bogobe ka diatla tše ditšhila?[६] Jesu a fetola a re: Jesaya o porofetile gabotse a era bolena baikaketši, ge a ngwala a re: Setšhaba se se ntheta ka melomo, mola dipelo tša bona di le kgole le nna.[७] Ge ba mpoifa e fo ba lefela, ba ruta thuto ya malayabatho.[८] Le tlogela molao wa Modimo, la gomarela metlwae ya batho.[९] A re: Le kgona gabotse go hlokomologa molao wa Modimo, gore le gomarele metlwae ya lena.[१०] Gobane Moshe o itše: Godiša tatago le mmago; a re: E a rogago tatagwe le mmagwe o tlo hwa lehu.[११] Lena la tla la re: Ge motho a ka botša tatagwe le mmagwe a re: Se ke bego ke swanetše go le hola ka sona ke se dirile sedimo; la re o thakgile.[१२] Ke mo le lesišago motho go thuša tatagwe le mmagwe.[१३] Le fediša molao wa Modimo ka go šetša mekgwa ya lena ye le e atlaladitšego; gomme ke tše ntši tše bjalo tše le di dirago.

Matheu १५:१-९
[१] Mehleng yeo bamangwalo le bafarisei ba ba tšwago Jerusalema, ba tla go Jesu ba re:[२] Barutiwa ba gago ba selelang molao le metlwae ya ba bagolo ba sa hlape diatla ge ba eja bogobe?[३] Jesu a fetola a re: Le lena le selelang molao wa Modimo le eya ka metlwae ya lena?[४] Gobane Modimo o laile a re: Godiša tatago le mmago; a buša a re: E a rogago tatagwe le mmagwe o tlo hwa lehu.[५] Lena la tla la re: E a botšago tatagwe le mmagwe a re: Tše ke bego ke swanetše go le hola ka tšona ke di dirile sedimo, -- le re a ka lesa go godiša tatagwe le mmagwe.[६] Le lahla molao wa Modimo, le eya ka metlwae ya lena.[७] Baikaketšitenang! Jesaya o porofetile gabotse a era boena, ge a re:[८] Setšhaba se se mpatamela ka legano, se ntheta ka melomo; mola dipelo tša bona di le kgole le nna.[९] Gomme ge ba mpoifa, e fo ba lefela, ke thuto ya malayabatho.

Luka 14:7-8
[7] Ge a bona ba ba biditšwego ba ikgethela madulo a ka pele, a ba botša seswantšho a re:[8] Ge o laleditšwe wa tla monyanyeng wa tšeo, o se ke wa dula sedulong sa ka pele; gore e se be mohlomongwe go laleditšwe e mongwe e a go fetago.

2 Bakorinthe 6:8
re le ba go retwa le ba go gobošwa, ba go tumišwa le ba go sebja, re etša bafori mola re rereša,

Tšenolo ५:१३
Ka kwa dibopša tšohle tša legodimong le lefaseng, le tša tlase ga lefase le lewatleng, tšohle tše di lego madulong ao, ka di kwa di re: Go eo a dutšego sedulong sa bogoši, le go Kwana a go išwe tebogo le kgodišo, le theto le maatla go iša mehleng ya neng le neng.

Tšenolo 4:11
E a swanetšwego ke letago le theto le maatla ke wena Morena Modimo wa rena, gobane ke wena o hlodilego dilo tše; ge di tšwelela di hlolegile, ke ka gobane o ratile fao.

1 Timothea 6:16
Mong a bophelo boilalehu ke yena a nnoši; o agile seetšeng se se sa fihlelwego, yo go sego motho wa go mmona le go ka mmona, mong a theto le bogoši bja neng le neng. Amene.

Baheberu 5:4
Le gona o be a sa ipee ka noši gore a godišwe; e be e le wa go bewa ke Modimo bjalo ka Arone.

Matheu 15:8
Setšhaba se se mpatamela ka legano, se ntheta ka melomo; mola dipelo tša bona di le kgole le nna.

Matheu 19:19
Godiša tatago le mmago; mme wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona.

Luka 18:20
Melao o a e tseba, e rego: O se ke wa otswa; o se ke wa bolaya; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka: godiša tatago le mmago.

Matheu 13:57
Ba re: O a re gakiša. Jesu a re: Moporofeta ga a ke a nyatšega ge a se motseng wa gabo le lapeng la gabo.

Mark ൬:൪
Jesu a bolela le bona a re: Moporofeta ga a ke a nyatšega ge e se motseng wa gabo, le metswalong ya gagwe, le lapeng la gabo.

John ൧൨:൨൩-൨൬
[൨൩] Jesu a bolela le bona a re: Lebaka la gore Morwamotho a ye letagong la gagwe le tlile.[൨൪] Ruri, ruri, ke a le botša, ge thoro ya mabele e sa wele mobung ya hwa, e tlo dula e nnoši; fela ge e hwa, ke gona e enyago dienywa tše ntši.[൨൫] E a ratago bophelo bja gagwe, o tlo bo timetša. Gomme e a hloilego bophelo bja gagwe lefaseng leno, o tlo bo lotela bophelo bjo bo sa felego.[൨൬] Ge motho a ntirela, a a ntatele. Mo nna ke lego gona, le mohlanka wa ka o tlo ba gona. Ge motho a ntirela, Tate o tlo mo godiša.

Baheberu 2:9
E a feditšego lebakanyana a hlaeditšwe a se lekane le Morongwa, ke Jesu yo re mmonago a hlamilwe ke borena le letago ka tsela ya go tlaišwa le ya go hwa; gore ka kgaugelo ya Modimo a kwe lehu ka baka la bohle.

Exoda 20:12
Godiša tatago le mmago, gore o phele galelele nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.

Esaia ൨൯:൧൩
Mong a bohle o itše: Molato ke ge setšhaba se se mpatamela ka legano, se ntheta ka melomo; mola dipelo tša bona di le kgole le nna; gomme ge ba mpoifa, e fo ba malayabatho a go ithuta.

1 Samuele 2:30
Morena Modimo wa Isiraele o ra tšona tše ge a re: Ke be ke re ba leloko la gago le la tatago, e tlo ba bona ba go ntlhankela ka mehla le mehla. Fela, bjalo Morena o re: Di kgole le nna tšeo. Ke godiša ba ba nkgodišago; ba ba nnyatšago ba tlo nyadiwa.

Liproverbia ൩:൯
Loba Morena ka khumo ya gago, le ka dithakangwaga tša puno ya gago ka moka.

Phetolelo 5:16
Godiša tatago le mmago, bjalo ka ge Morena Modimo wa gago, a go laetše, gore o phele galelele, o be le mahlatse nageng ye Morena Modimo wa gago a go fago yona.

Liproverbia 21:21
Mophegelelatokolelerato o hwetša bophelo le toko le theto.

Liproverbia 22:4
Boikokobetšo le go boifa Morena, moputso ke lehumo, le go retwa, le go phela.

Liproverbia 14:31
Mohlakišababotlana o goboša Mmopi wabo; Yenaeo o godišwa ke tshetšabahloki.

Lipesaleme ൮:൫-൬
[൫] O mo hlaeditše ka gonyane a se be Modimo; wa mo hlama ka borena le letago;[൬] wa mmušiša mediro ya diatla tša gago; tšohle o di bea ka tlase ga dinao tša gagwe.

Liproverbia ൨൯:൨൩
Boikgogomošo bo tlo kokobetša mong wa byona; wa pelo e ipoetšago o tlo godišwa.

Malakia 1:6
Morwa o godiša rragwe; molata o boifa mong wa gagwe. Bjale, nna ke le tatawena, ke godišwa kae? Ke le Mong wa lena, ke boifša kae? -- O realo Morena wa mašaba a era lena baperisita ba le nyatšišago ina la ka. Bjale le re: Leina la gago re le nyatšiša kang?

1 Timothea ൫:൩
Basadi ba bahlologadi o ba godiše; ke ra bao e lego bahlologadi ba ruri.

1 Timothea 6:1
Bohle ba e lego ba bohlanka bja go tlengwa, ba tsebe ge beng ba bona ba loketšwe ke kgodišo ka moka, gore ina la Modimo, le thuto, di se ke tša gobošwa.

Sotho Bible 1951
© Bible Society of South Africa. All rights reserved