Instagram
English
A A A A A

Bog: [Blagoslov]


Luku 6:38
Dájte, i dá se vám; mero dobro, nakláčeno, i natrôšeno, i prêk tekôčo vu nároča vaša vám dájo. Ár z šterov mêrov bodte merili, z tistov bode vam nazáj merjeno.

Mateju 5:4
Bláženi so, ki se žalostijo: ár se oni obeselijo.

Filipljanom 4:19
Bôg pa moj napuni vso potrêbčino vašo pôleg bogástva svojega vu díki po Jezuš Kristuši.

Filipljanom 4:6-7
[6] Nikaj se ne skrbte: nego vu vsákoj molítvi i prošnji z hválo dávanjem prošnje vaše se naj oznánijo pri Bôgi.[7] I mér Boži, kí je više vse pámeti, obarje srcá vaša i misli vaše pri Kristuš Jezuši.

Jakobovo 1:17
Vse dobro dánje, i vsáki popolni dár je od toga zgoránjega doli idôči od Očé svetlosti: pri šterom nega preminjávanja, ali preobrnjávanja sence.

Janezu 1:16
I mi smo vsi ž njegove punosti vzéli, i miločo za miloščo.

1 Janezovo 5:18
Známo, kâ vsáki z Bogá porodjeni, ne greší: nego porodjeni z Bogá zdržáva sebé; i te hüdi se ga ne dotekne.

2 Korinčanom 9:8
Zmožen je pa Bôg včiniti; naj vsa milošča obiljáva med vami: da vu vsem vsigdár vso zadovolnost majôči obiljávate na vse dobro delo.

Filipljanom 4:7
I mér Boži, kí je više vse pámeti, obarje srcá vaša i misli vaše pri Kristuš Jezuši.

Slovenian Bible 1928
Public Domain