A A A A A

Grehi: [Zasvojenost]


1 Korinčanom 10:13-14
[13] Ni vas nobeno izkušanjé prijelo, razen človeško: veren je Bog, kteri vam ne bo dal izkušanim biti nad vašo moč nego bo storil z izkušanjem tudi izhod, da boste mogli prenesti.[14] Za to, ljubljeni moji, bežite od malikovalstva.

1 Janezovo 2:16
Ker vse, kar je na svetu, poželenje mesa, in poželenje očî, in življenja napuh, ni iz očeta, nego iz sveta je.

1 Korinčanom 15:33
Ne dajte se zavesti! Pačijo dobre navade slabi pogovori.

Jakobovo 4:7
Podložni torej bodite Bogu. Ustavljajte se hudiču, in bežal bode od vas;

1 Korinčanom 6:12
Vse mi je dopuščeno, ali ni vse koristno; vse mi je dopuščeno, ali jaz se ne bom dal čemu premagati.

1 Petrovo 5:10
Bog pa vse milosti, kateri nas je poklical v večno slavo svojo v Kristusu Jezusu, po kratkem trpljenji pripravi vas sam, utrdi, pokrepčaj, ustanóvi!

Rimljanom 5:3-5
[3] Pa ne samo to, nego se tudi hvalimo v stiskah vedoč, da stiska potrpljivost dela,[4] A potrpljivost izkušenost, izkušenost pa up,[5] A up ne osramočuje, ker je ljubezen Božja izlita v srcih naših po Duhu svetem danem nam.

1 Korinčanom 6:9-11
[9] Ne veste li, da krivični kraljestva Božjega ne bodo podedovali? Ne ukanjujte se: ne kurbarji, ne malikovalci, ne prešestniki, ne mehkuži, ne moželežniki,[10] Ne tatje, ne lakomci, ne pijanci, ne obrekovalci, ne roparji kraljestva Božjega podedovali ne bodo.[11] In to ste bili nekteri, ali ste se umili, ali ste se posvetili, ali ste se opravičili v imenu Gospoda Jezusa in v duhu Boga našega.

Titu 2:12
Ne izmikajo, nego kažejo sleherno dobro zvestobo, da uk rešitelja našega Boga lepšajo v vsem.

Jakobovo 1:2-3
[2] Za vso radost vam bodi, bratje moji, ako ste padli v mnogotere izkušnjave,[3] Spoznavajoč, da izkušnja vere vaše nareja stanovitnost;

Hebrejcem 4:15-16
[15] Kajti nimamo višjega duhovnika, kateri bi ne mogel z nami trpeti slabosti naših, nego izkušanega v vsem enako razen greha.[16] Bližajmo se torej zaupno prestolu milosti, da zadobimo usmiljenje in najdemo milost za pravočasno pomoč.

Janezu 3:16-17
[16] Kajti tako je Bog ljubil svet, da je sina svojega edinorojenega dal, da kdorkoli veruje va-nj, ne pogine, nego da ima večno življenje.[17] Bog namreč ni poslal sina svojega na svet, da bi svet sodil, nego da se svet zveliča po njem.

Filipljanom 4:13
Vse morem v njem, ki me krepčá, Kristusu.

Mateju 6:13
In ne vpelji nas v izkušnjavo, nego reši nas zlega; ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na vekomaj. Amen.

Mateju 26:41
In odšedši malo dalje, pade na obraz svoj, in molil je, govoreč: Oče moj! če je mogoče, odide naj ta kelih od mene; ali ne kakor hočem jaz, nego kakor ti.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)