A A A A A

Skrivnosti: [Tujci]


Kološanom 1:16
Ker v njem je bilo vstvarjeno vse, kar je v nebesih in na zemlji, vidno in nevidno, ali prestoli, ali gospostva, ali poglavarstva, ali oblasti: vse je vstvarjeno po njem in zanj;

Efežanom 2:19
Zatorej niste več tujci in priseljenci, nego someščani svetih in domačini Božji,

Efežanom 6:12
Ker boj nam ni zoper kri in meso, nego zoper poglavarstva, zoper oblasti, zoper svétovne mogočnike temé tega svetá, zoper duhove hudobe v nebesih.

Hebrejcem 11:13
Poleg vere so umrli ti vsi, ko niso prejeli obljub; temuč videli so jih od daleč, in prepričani bili in pozdravili jih in spoznali, da so tujci in priseljenci na zemlji.

Hebrejcem 13:2
Gostoljubnosti ne zabite! Z njo so namreč nevedoma nekateri sprejeli angele.

1 Petrovo 2:11
Ljubljeni, opominjam vas kakor tujce in popotnike, da se zdržujete mesnih poželenj, katera se vojskujejo zoper dušo;

Apostolska Dela 19:35
z rokó, da naj umolknejo, in hotel je ljudstvu odgovoriti.

Razodetje 12:12
Zato veselite se nebesa in kateri prebivate v njih; gorjé prebivalcem zemlje in morja, ker dol je šel hudič k vam imajoč jezo veliko, vedoč, da ima malo časa.

Razodetje 13:1
In stal sem na pesku morskem; in videl sem iz morja zver vzhajajočo, ki je imela sedem glav in rogov deset; in na rogovih njenih deset dijademov in na glavah njenih ime preklinjanja.

Razodetje 9:7-11
[7] In podobe kobilic enake konjem, pripravljenim na vojsko, in na njih glavah venci enaki zlatu, in obličja njih kakor obličja človeška;[8] In imele so lasé kakor lasé ženske; in zobje njih bili so kakor levov;[9] In imele so oklepe kakor oklepe železne; in glas njih peroti kakor glas mnogih vóz s konji, tekočimi v vojsko.[10] In repe imajo enake škorpijonom, in žela so bila na njih repih; in oblast njih škodovati ljudém mesecev pet.[11] In nad seboj imajo kralja angela brezna; ime mu po hebrejsko: Abadon, in po grško ima ime: Pogubnik.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)