A A A A A

Dober Značaj: [Drznost]


Apostolska Dela 4:29-31
[29] In sedaj, Gospod, poglej na njih pretenje, in daj hlapcem svojim, da bodo z vso srčnostjo govorili besedo tvojo,[30] S tem, da stegneš roko svojo na uzdravljanje, in da se znamenja in čudeži godé po imenu svetega sina tvojega Jezusa.[31] In ko so odmolili, potrese se mesto, na kterem so bili zbrani, in vsi se napolnijo Duha svetega, in govorili so besedo Božjo srčno.

2 Korinčanom 3:12
Imajoč torej toliko upanje, veliko zaupnost upotrebljujemo.

Apostolska Dela 14:3
Ali ostala sta dosti časa, govoreč srčno v Gospodu, kteri je pričeval besedo milosti svoje, in je dajal, da so se znamenja in čudeži godili po njunih rokah.

Apostolska Dela 13:46
Videč pa Judje ljudstvo, napolnijo se nenavidnosti, in govorili so zoper to, kar je pravil Pavel, nasprotujoč in preklinjajoč.

Apostolska Dela 19:8
In ko je prišel v shajališče, govoril je srčno, tri mesece prepirajoč se in učeč o kraljestvu Božjem.

Filemonu 1:8
Zato, dasí imam veliko zaupanje v Kristusu ukazati ti, kar je spodobno,

Apostolska Dela 18:26
In ta je jel srčno oznanjevati v shajališči. Ko sta ga pa Akvila in Priscila slišala, vzela sta ga, in razložila sta mu pot Gospodov natanjčneje.

Marku 15:43
Videvši pa stotnik, kteri je stal njemu nasproti, da je tako zakričavši izdahnil, reče: Resnično je ta človek sin Božji.

Apostolska Dela 28:31
Oznanjujoč kraljestvo Božje in učeč to, kar je Gospoda Jezusa Kristusa, z vso srčnostjo, in nikdor mu ni branil.

Apostolska Dela 4:29-30
[29] In sedaj, Gospod, poglej na njih pretenje, in daj hlapcem svojim, da bodo z vso srčnostjo govorili besedo tvojo,[30] S tem, da stegneš roko svojo na uzdravljanje, in da se znamenja in čudeži godé po imenu svetega sina tvojega Jezusa.

Efežanom 3:12
V katerem imamo svobodnost in pristop v zaupanji po veri njegovi.

Janezu 4:17
Žena odgovorí in reče: Nimam moža. Reče jej Jezus: Prav si povedala: Nimam moža.

Hebrejcem 10:19
Ker imamo torej, bratje, trdno zaupanje na vhod v svetišče v krvi Jezusovi,

Hebrejcem 4:16
Bližajmo se torej zaupno prestolu milosti, da zadobimo usmiljenje in najdemo milost za pravočasno pomoč.

Hebrejcem 13:6
Tako da zaupno govorimo: "Gospod mi je pomočnik, in ne bodem se bal, kaj mi bode storil človek."

Efežanom 6:19-20
[19] In zame, da se mi dá beseda v odpiranji ust mojih, da s prostodušnostjo oznanjam skrivnost evangelja,[20] Za katero sem poslanec v sponah, da v njem prostodušno govorim, kakor mi je besedovati.

Apostolska Dela 4:13
Videč pa srčnost Petrovo in Janezovo, in vedoč, da sta neučena in priprosta človeka, čudili so se; in poznali so ju, da sta z Jezusom bila.

1 Timoteju 3:13
Kateri so bili namreč dobri pomočniki, pridobé si lepo stópinjo, in veliko zaupanje v veri, ki je v Kristusu Jezusu.

1 Tesaloničanom 2:2
Nego, dasì smo trpeli prej in zasramovani bili, kakor veste v Filipih, govorili smo prostodušno v Bogu našem proti vam evangelj Božji v mnogem boji.

Filipljanom 1:20
Po pričakovanji in upanji mojem, da se v ničemur ne osramotim, temuč v vsej prostodušnosti, kakor vedno, bode se tudi sedaj Kristus poveličeval v mojem telesu, bodi si z življenjem, bodi si sè smrtjo.

2 Timoteju 1:7
Kajti Bog nam ni dal duha boječnosti, nego moči in ljubezni in strahovanja.

1 Korinčanom 16:13
Čujte, stojte v veri, možki se držite, trdni bodite.

Rimljanom 1:16
Kajti ne sramujem se evangelja Kristusovega, ker je moč Božja na zveličanje vsakemu, kteri veruje, Judu pa najprej in Grku.

1 Korinčanom 15:58
Za to, bratje moji ljubljeni, bodite stanovitni, nepremakljivi, obilni vsegdar v delu Gospodovem, vedoč, da vaš trud ni prazen v Gospodu.

Efežanom 6:10
V ostalem, bratje moji, ojačite se v Gospodu, in v kreposti moči njegove.

Janezu 14:27
Mir vam zapuščam, mir svoj vam dajem; ne dajem vam jaz, kakor svet daje. Ne bodi vam srce plašno in boječe!

Marku 5:36
Jezus pa precej, ko je slišal besedo, ktero so povedali, reče starešini: Ne boj se, le veruj!

Filipljanom 1:28
In da vas nikakor ne strašijo nasprotniki; kar je njim znamenje pogube, vam pa blaginje, in to od Boga;

Janezu 7:26
Ne sodíte po licu, nego pravično sodbo sodite.

Apostolska Dela 5:29
Odgovarjajoč pa Peter in aposteljni, rekó: Boga je treba bolj poslušati, nego ljudî.

Apostolska Dela 9:29
In govoril je in se prepiral z Grki; a oni so gledali, da bi ga umorili.

Filipljanom 1:1
Pavel in Timotej, hlapca Jezusa Kristusa, vsem svetim v Kristusu Jezusu bivajočim v Filipih, z vladikami in pomočniki.

1 Timoteju 3:1
Resnična beseda: Če kdo išče predstojništva, želi lepega dela.

1 Korinčanom 3:12
Če pa kdo zida na tej podstavi zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, strn;

Hebrejcem 10:1
Kajti ker ima postava senco prihodnjih dobrot, ne prave podobe stvarî, ne more z vsako leto istimi žrtvami, katere vedno darujejo, nikdar popolniti prihajajočih.

1 Petrovo 5:10
Bog pa vse milosti, kateri nas je poklical v večno slavo svojo v Kristusu Jezusu, po kratkem trpljenji pripravi vas sam, utrdi, pokrepčaj, ustanóvi!

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)