A A A A A

Bog: [Finančni blagoslov]


2 Korinčanom 8:9
Kajti poznate milost Gospoda našega Jezusa Kristusa, da je, če tudi bogat, za voljo vas ubožal, da se vi z njegovim uboštvom obogatite.

3 Janezovo 1:2
Ljubljeni, v vsem želim, da se ti naj dobro godi in bodeš zdrav, kakor se dobro godi duši tvoji.

Galačanom 6:9
A dobro delati ne opešajmo, kajti ob svojem času bomo želi, če ne obnemagamo.

Jakobovo 5:12
Pred vsem pa, bratje moji, ne prisezajte; ne pri nebu, ne pri zemlji, ne kake druge prisege; bodi pa vaše; dá, dá, in ne, ne! da ne padete pod sodbo.

Janezu 6:12
Ko so se pa nasitili, velí učencem svojim: Zberite ostanke koscev, da nič ne pogine.

Luku 6:38
Dajajte, in dalo vam se bo: mero dobro, natlačeno in potreseno in zvrhano dali vam bodo na naročje vaše. S kakoršno namreč mero merite, s takošno vam se bo odmerjalo.

Luku 12:34
Ne boj se, mala čreda! kajti volja je očeta vašega dati vam kraljestvo.

Mateju 6:33
Nego iščite najprej kraljestva Božjega in pravice njegove, in vse to vam se bo pridalo.

Mateju 23:23
Gorjé vam, pismarji in Farizeji, hinavci! da dajete desetino od mete, in kopra, in kumine, opustili ste pa, kar je najvažneje v postavi: sodbo in milost in vero. To je bilo treba storiti, in onega ne opustiti.

Mateju 25:21
Gospod njegov mu pa reče; Dobro, vrli in zvesti hlapec! v majhnem si bil zvest, postavil te bom nad veliko; vnidi v veselje gospodarja svojega.

Rimljanom 13:8
Nikomur ničesar dolžni ne bodite, razen da ljubite eden drugega, kajti kdor ljubi drugega, postavo je izpolnil:

Marku 11:22-23
[22] Pa odgovorí Jezus in jim reče: Imejte vero Božjo![23] Kajti resnično vam pravim: Če kdo reče tej gori: Vzdigni se, in vrzi se v morje! in ne dvomi v srcu svojem, nego veruje, da se bo zgodilo, kar pravi, zgodilo mu se bo, karkoli poreče.

2 Korinčanom 9:6-8
[6] To pa velim, kdor seje skopo, skopo bo tudi žel, in kdor seje v blagoslovih, v blagoslovih bo tudi žel;[7] Vsak, kakor v srcu odločuje, ne iz žalosti ali po sili; kajti veselega dajalca ljubi Bog.[8] A mogoč je Bog dati vam obilnost vsakega blagodara, da v vsem vsegdar vsako dovoljnost imajoč imate obilnost za vsako delo dobro.

Luku 14:28-30
[28] Če pride kdo k meni, pa ne sovraži očeta svojega in matere, in žene in otrók, in bratov in sester, in tudi lastne duše svoje, ne more moj učenec biti.[29] In kdor ne zadene križa svojega, in gre za menoj, ne more moj učenec biti.[30] Kdo namreč izmed vas, kedar hoče stolp zidati, ne bo proprej

Luku 6:34-36
[34] In če boste posojevali tistim, od kterih upate, da boste prejeli, kakošno boste imeli milost? Saj tudi grešniki grešnikom posojujejo, da prejmó enako.[35] Nego ljubite sovražnike svoje, in delajte dobro in posojujte, ne pričakovaje ničesar; in veliko vam bo plačilo, in sinovi boste najvišega: kajti on je dobrotljiv tudi nehvaležnežem in hudobnežem.[36] Bodite torej usmiljeni, kakor je tudi oče vaš usmiljen.

Jakobovo 5:1-3
[1] Dejte torej, bogatini, jokajte javkajoč o bedah, katere vam pridejo;[2] Bogastvo vaše je iztrohnelo, in oblačila vaša so moli snedli;[3] Zlato vaše in srebro je zrujavelo, in njih ruja bode v pričanje vam, in žrla meso vaše kakor ogenj; zaklade ste zbirali v zadnjih dnevih.

Mateju 6:1-34
[1] Pazite, da ne boste dajali miloščine svoje pred ljudmi, da bi vas oni videli; sicer nimate plačila pri očetu svojem, ki je na nebesih.[2] Kedar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shajališčih in po ulicah, da jih hvalijo ljudjé. Resnično vam pravim: Prejeli so plačilo svoje.[3] Ti pa, kedar daješ miloščino, ne vé naj levica tvoja, kaj dela desnica tvoja:[4] Da bo miloščina tvoja na skrivnem. In oče tvoj, ki vidi na skrivnem, on ti bo povrnil očitno.[5] In kedar moliš, ne bodi kakor hinavci, da radi po shajališčih in po uličnih oglih stojé in molijo, da se pokažejo ljudém. Resnično vam pravim, da so prejeli plačilo svoje.[6] Ti pa, kedar moliš, vnidi v hram svoj, in zapri duri svoje, ter se pomoli očetu svojemu na skrivnem. In oče tvoj, ki vidi na skrivnem, povrnil ti bo očitno.[7] Kedar pa molite, ne govorite mnogo, kakor pogani; kajti oni mislijo, da bodo uslišani za voljo obilnih besed svojih.[8] Ne primerjajte se torej njim; kajti oče vaš vé, česa vam je treba, predno ga vi prosite.[9] Zatorej molite vi takole: Oče naš, ki si na nebesih; posveti se ime tvoje;[10] Pridi kraljestvo tvoje; zgodi se volja tvoja, kakor na nebu, tudi na zemlji;[11] Kruh naš vsakdanji daj nam danes;[12] In odpusti nam dolge naše, kakor tudi mi odpuščamo dolžnikom svojim;[13] In ne vpelji nas v izkušnjavo, nego reši nas zlega; ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na vekomaj. Amen.[14] Kajti če odpuščate ljudém njih grehe, odpustil bo tudi vam oče vaš nebeški.[15] Če pa ne odpuščate ljudém njih grehov, tudi oče vaš ne bo odpustil vaših grehov.[16] Kedar se pa postite, ne bodite žalostni, kakor hinavci; ker grdé obraze svoje, da se pokažejo ljudém, da se postijo. Resnično vam pravim, da so prejeli plačilo svoje.[17] Ti pa, kedar se postiš, namaži glavo svojo, in obraz svoj umij:[18] Da te ne bodo videli ljudjé, da se postiš, nego oče tvoj, ki je na skrivnem. In oče tvoj, ki vidi na skrivnem, povrnil ti bo očitno.[19] Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer molj in rja razjeda, in kjer tatovi podkopujejo in kradejo.[20] Nego nabirajte si zaklade na nebu, kjer ne molj ne rja ne razjeda, in kjer tatovi ne podkopujejo in ne kradejo.[21] Kajti kjer je zaklad vaš, tam bo tudi srce vaše.[22] Sveča telesu je oko. Če je torej oko tvoje prosto, svetlo bo vse telo tvoje;[23] Če je pa oko tvoje hudobno, temno bo vse telo tvoje. Če je torej luč, ki je v tebi, tema, kakošna bo ta tema?[24] Nikdor ne more dvema gospodoma služiti: kajti ali bo enega mrzil, in drugega ljubil; ali enega cenil, in drugega zaničeval. Ne morete Bogu služiti in mamonu.[25] Za to vam pravim: Ne skrbite za življenje svoje, kaj boste jedli in kaj boste pili; tudi ne za telo svoje, kaj boste oblekli. Mar ni življenje več, kakor hrana; in telo več, kakor obleka?[26] Poglejte na tice nebeške, da ne sejejo in ne žanjejo in tudi ne spravljajo v žitnice, in oče vaš nebeški jih živí. Mar niste vi mnogo bolji od njih?[27] Kdo od vas pa skrbeč, more postavi svojej primakniti en komolec?[28] In za obleko kaj skrbite? Poglejte na lilije na polji, kako rastejo; ne trudijo se in ne predejo.[29] Pravim vam pa, da se tudi Solomon v vsej slavi svojej ni oblekel, kakor teh ena.[30] Če pa travo na polji, ktera danes stojí, in jutri se meče v peč, Bog tako oblači, mar ne mnogo bolj vas, maloverni?[31] Ne skrbite torej, in ne govorite: Kaj bomo jedli? ali kaj bomo pili? ali kaj bomo oblekli?[32] Kajti vsega tega iščejo pogani. Saj oče vaš nebeški vé, da vsega tega potrebujete.[33] Nego iščite najprej kraljestva Božjega in pravice njegove, in vse to vam se bo pridalo.[34] Ne skrbite torej za jutri; kajti jutri bo skrbel za svoje. Dosti ima dan svojega zlega.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)