A A A A A

Bog: [Pridite takšni kot ste]


Mateju 11:27-30
[27] Vse mi je izročil oče moj: in nikdor ne pozna sina razen oče; in tudi očeta ne pozna nikdor, razen sin, in komurkoli če sin razodeti.[28] Pridite k meni vsi, kteri se trudite in ste otovorjeni, in jaz vas bom upokojil.[29] Vzemite jarem moj na se, in naučite se od mene, ker sem krotek in pokoren s srcem: in našli boste pokoj dušam svojim.[30] Kajti jarem moj je blag, in breme moje je lahko.

Janezu 6:63-65
[63] Duh je to, kar oživlja, telo nič ne pomaga; besede, ktere vam jaz govorim, duh so in življenje so.[64] So pa nekteri med vami, kteri ne verujejo. Jezus namreč je od začetka vedel, kteri so, da ne verujejo, in kdo je, kteri ga bo izdal.[65] In pravil je: Za to sem vam rekel, da ne more nihče k meni priti, če mu ne bo dano od očeta mojega.

Mateju 11:28
Pridite k meni vsi, kteri se trudite in ste otovorjeni, in jaz vas bom upokojil.

Mateju 15:7-9
[7] Hinavci! lepo je za vas prerokoval Izaija, govoreč:[8] "To ljudstvo mi se približuje z ustmi svojimi, in spoštuje me z ustnicami svojimi: srce njih je pa daleč od mene.[9] Ali zastonj me časté, učeč nauke, zapovedi človeške."

Marku 10:13-16
[13] In prinašali so k njemu otročiče, naj bi se jih dotaknil; učenci so pa branili tém, kteri so jih prinašali.[14] Videvši pa to Jezus, razhudi se, in reče jim: Pustite otročiče, naj pridejo k meni, in ne branite jim; kajti takih je kraljestvo Božje.[15] Resnično vam pravim: Kdor ne sprejme kraljestva Božjega kakor otrok, ne bo prišel va-nj.[16] In objemši jih, položí na nje roke in jih blagoslovi.

Jakobovo 4:6-8
[6] Daje pa večjo milost; zato pravi: "Bog se upira prevzetnim, ponižnim pa daje milost."[7] Podložni torej bodite Bogu. Ustavljajte se hudiču, in bežal bode od vas;[8] Bližajte se Bogu, in bližal se vam bode. Očedite roke, grešniki, in očistite srca, omahljivci!

2 Korinčanom 5:17
Tako če je kdo v Kristusu, novo stvarjenje je; staro je prešlo, lej, postalo je novo vse.

Janezu 5:24
Resnično resnično vam pravim, da kdor mojo besedo posluša, in veruje temu, kteri me je poslal, ima večno življenje; in ne pride na sodbo, nego prešel je iz smrti v življenje.

Rimljanom 12:1-2
[1] Opominjam vas torej, bratje, po usmiljenji Božjem, da podaste telesa svoja za žrtvo živo, sveto, prijetno Bogu, pametno službo svojo.[2] In ne ravnajte se poleg veka tega, nego premenjujte se z obnavljanjem uma svojega, da izkusite ktera je volja Božja dobra in prijetna in popolna.

Hebrejcem 12:1
Zato tudi mi torej, ker imamo tako silo prič okrog sebe, vrzimo raz sebe vsako breme in greh, ki nas lahko obdá, ter prebimo v stanovitnosti naloženi nam boj;

Janezu 5:40
Pa ne čete priti k meni, da bi imeli življenje.

Janezu 6:44-45
[44] Nikdor ne more priti k meni, če ga oče, kteri me je poslal, ne privleče, in jaz ga bom obudil poslednji dan.[45] Pisano je v prerokih: "In vsi bodo učeni od Boga." Kdorkoli je torej slišal od očeta in se je naučil, dohaja k meni;

Janezu 7:37-39
[37] Pa rekó Judje med seboj: Kam pojde ta, da ga mi ne bomo našli? Ali pojde med razkropljene Grke, in bo učil Grke?[38] Kakošna je ta beseda, ktero je rekel: Iskali me boste, in ne boste me našli; in kjer sem jaz, tje vi ne morete priti?[39] A zadnji véliki dan praznika, stal Je Jezus, in vpil je, govoreč: Če je kdo žejen, pride naj k meni in pije.

Hebrejcem 4:14-16
[14] Ker imamo torej višjega duhovnika velikega, ki je prehodil nebesa, Jezusa sina Božjega, držímo se spoznanja.[15] Kajti nimamo višjega duhovnika, kateri bi ne mogel z nami trpeti slabosti naših, nego izkušanega v vsem enako razen greha.[16] Bližajmo se torej zaupno prestolu milosti, da zadobimo usmiljenje in najdemo milost za pravočasno pomoč.

Razodetje 22:16-17
[16] Jaz Jezus poslal sem angela svojega, pričat vam to po občinah. Jaz sem korenina in rod Davidov, zvezda svetla in jutranja.[17] In Duh in nevesta govorita: Pridi! in kdor sliši, naj reče: Pridi! in kdor je žejen, pridi, in kdor hoče, vzemi vodo življenja zastonj!

Janezu 6:37
Vse, kar mi oče dá, pride k meni; in kdor pride k meni, ne bom ga izgnal ven:

Razodetje 22:17
In Duh in nevesta govorita: Pridi! in kdor sliši, naj reče: Pridi! in kdor je žejen, pridi, in kdor hoče, vzemi vodo življenja zastonj!

Razodetje 12:9
In vržen je bil zmaj véliki, kača stara, z imenom hudič, in satan, ki slepi vesoljni svet, vržen je bil na zemljo, in angeli njegovi so bili vrženi z njim.

Filipljanom 1:6
Prepričan prav tega, da bode on, ki je začel v vas dobro delo, dokončal ga do dné Jezusa Kristusa;

Razodetje 21:4
In Bog bode obrisal vse solze z njih oči, in smrti ne bode več; ne žalovanja ne kričanja, in truda ne bode več; kajti prvo je prešlo.

Hebrejcem 10:19-22
[19] Ker imamo torej, bratje, trdno zaupanje na vhod v svetišče v krvi Jezusovi,[20] Katerega nam je ponovil kakor novo in živo pot skozi zagrinjalo, to je: meso svoje,[21] In duhovnega velikega čez hišo Božjo:[22] Pristopimo z resničnim srcem v popolnosti vere, v srcih pokropljeni in očiščeni od slabe vesti;

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)