A A A A A

Bog: [Blagoslov]


Luku 6:38
Dajajte, in dalo vam se bo: mero dobro, natlačeno in potreseno in zvrhano dali vam bodo na naročje vaše. S kakoršno namreč mero merite, s takošno vam se bo odmerjalo.

Mateju 5:4
Blagor jim, kteri žalujejo; ker oni se bodo utolažili.

Filipljanom 4:19
Bog moj pa bode izpolnil vsako potrebo vašo po bogastvu svojem v slavi, v Kristusu Jezusu.

Filipljanom 4:6-7
[6] Nič ne skrbite, nego v vsem naj se Bogu naznanjajo v molitvi in prošnji sè zahvaljevanjem želje vaše.[7] In mir Božji, ki preseza vse razumljenje, bode hranil srca vaša, in misli vaše v Kristusu Jezusu.

Jakobovo 1:17
Vsak dober dar in vsako darilo popolno prihaja dol od očeta luči, pri katerem ni izpremembe ali osenčanja obrnitve.

Janezu 1:16
In od polnosti njegove smo mi vsi prejeli, tudi milost za milost.

1 Janezovo 5:18
(krivica)

2 Korinčanom 9:8
A mogoč je Bog dati vam obilnost vsakega blagodara, da v vsem vsegdar vsako dovoljnost imajoč imate obilnost za vsako delo dobro.

Filipljanom 4:7
In mir Božji, ki preseza vse razumljenje, bode hranil srca vaša, in misli vaše v Kristusu Jezusu.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)