A A A A A

Cerkev: [Lažni učitelji]


Luku 6:26
Gorjé vam, kedar bodo dobro o vas govorili vsi ljudjé! kajti ravno tako so delali lažnjivim prerokom očetje njih.

Mateju 24:24
Kajti vstali bodo lažnjivi kristusi in lažnjivi preroki, in kazali bodo velika znamenja in čudeže, da bi premotili, ko bi bilo mogoče, tudi izvoljence.

Mateju 16:11-12
[11] Kako ne umete, da nisem rekel za kruh, da se varujte Farizejskega in Saducejskega kvasú?[12] Tedaj spoznajo, da ni rekel, naj se varujejo kruhovega kvasú, nego Farizejskega in Saducejskega uka.

2 Timoteju 4:3-4
[3] Kajti bode čas, ko ne bodo prenašali zdravega uka, nego po lastnem poželenji kopičili si učitelje, ker jih ušesa srbé.[4] In od resnice bodo odvračali ušesa in obračali se k basnim.

2 Timoteju 4:3-4
[3] Kajti bode čas, ko ne bodo prenašali zdravega uka, nego po lastnem poželenji kopičili si učitelje, ker jih ušesa srbé.[4] In od resnice bodo odvračali ušesa in obračali se k basnim.

Apostolska Dela 20:28-30
[28] Pazite torej na-se, in na vso čredo, v kterej vas je Duh sveti postavil za škofe, da pasete cerkev Božjo, ktero je pridobil s krvjó svojo.[29] Kajti jaz vém to, da bodo po odhodu mojem prišli med vas grabljivi volkovi, kteri ne bodo prizanašali čredi:[30] In izmed vas samih bodo stali možjé, kteri bodo napačno govorili, da bi potegnili učence za seboj.

2 Petrovo 3:14-18
[14] Zato, ljubljeni, tega čakajoč, trudite se, da bodete brez madeža in brez hibe najdeni v miru pred njim;[15] In potrpežljivost Gospoda našega imejte za blaginjo; kakor vam je tudi ljubljeni brat naš Pavel pisal po dani mu modrosti;[16] Kakor tudi v vseh listih, govoreč v njih o tem; v katerih je nekaj težko razumljivega, kar nevedni in neutrjeni zavijajo, kakor tudi ostala pisma, v lastno pogubo svojo.[17] Vi torej, ljubljeni, ki to naprej veste, pazite, da vas pregrešnih zmota za seboj ne potegne in ne padete iz lastnega trdega stanja;[18] Temveč rastite v milosti in spoznanji Gospoda našega in zveličarja Jezusa Kristusa. Njemu slava sedaj in vekomaj! Amen.

1 Janezovo 4:1-6
[1] Ljubljeni, ne verujte vsakemu duhu, nego presojajte duhove, ali so iz Boga; ker mnogo lažiprerokov je izšlo na svet.[2] V tem spoznate Duha Božjega: vsak duh, ki spoznava Jezusa Kristusa, da je prišel v mesu, je iz Boga.[3] In vsak duh, ki ne spoznava Jezusa Kristusa, da je prišel v mesu, ni iz Boga; in ta je protikristov, kateri ste slišali da pride, in sedaj je že na svetu.[4] Vi ste iz Boga, otročiči, in premagali ste jih; ker večji je on, ki je v vas, nego on, ki je v svetu.[5] Oni so iz sveta; za to govoré iz sveta, in svet jih posluša.[6] Mi smo iz Boga; kdor pozna Boga, pusluša nas; kdor ni iz Boga, nas ne posluša; iz tega spoznavamo duha resnice in duha zmote.

Mateju 7:15-20
[15] Varujte se pa lažnjivih prerokov, kteri prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotrej so pa grabljivi volkovi.[16] Po njih sadovih jih boste poznali. Bere li se s trnja grozdje, ali z osata smokve?[17] Tako vsako dobro drevo dober sad rodi; slabo drevo pa slab sad rodí.[18] Dobro drevo ne more slabega sadú roditi, in slabo drevo ne more dobrega sadú roditi.[19] Vsako drevo, ktero ne rodí dobrega sadú, posekalo se bo in vrglo na ogenj.[20] Torej po njih sadovih jih boste poznali.

2 Petrovo 1:12-21
[12] Zato ne bodem v nemar pustil, vedno opominjati vas tega, dasì veste in ste utrjeni v dani vam resnici.[13] Pravično pa se mi zdí, dokler sem v tej koči, zbujati vas v opominjanji;[14] Vedoč, da skoraj pride odloga koče moje, kakor mi je tudi Gospod naš Jezus Kristus naznanil.[15] Potrudil se pa bodem, da bodete imeli po mojem odhodu vedno spominjati se tega.[16] Kajti ne držeč se izmišljenih basni, oznanili smo vam Gospoda našega Jezusa Kristusa moč in prihod, nego ker smo bili samovidne priče njegovega veličastva.[17] Kajti prejel je od Boga očeta čast in slavo, ko mu je prišel tak glas od veličastne slave: [18] (")[19] Ta je sin moj ljubljeni, kateri mi je po volji." [20] In ta glas smo mi slišali prihajoč z neba, ko smo bili z njim na sveti gori.[21] In trdnejšo imamo besedo preroško, na katero po pravici pazite, kakor na svetilnico, ki sveti na temnem kraji, dokler dan ne prisije, in danica vzide v srcih vaših;

Titu 1:6-16
[6] Če je kdo neoponosen, ene žene mož, otroke imajoč verne, ki niso na glasu razuzdanosti, ali nepokorni.[7] Vladika namreč bodi neoponosen, kakor oskrbnik Božji, ne samovšečen, ne nagle jeze, ne pijanec, ne pretepalec, ne grdega zaslužka;[8] Nego gostoljuben, dobrega prijatelj, zmeren, pravičen, svet, zdržen,[9] Držeč se verne besede po uku, da bode zmožen tudi opominjati v zdravem uku, in izpodbijati nasproti govoreče.[10] Kajii[11] (Kajti)[12] mnogo je trdovratnih blebetačev in sleparjev, zlasti iz obreze, katerim je treba usta zamašiti; kateri cele hiše narobe obračajo, učeč, česar bi ne smeli, za grd dobiček. [13] Rekel je nekdo izmed njih, lasten njih prorok: "Kréčani vedno lažniki, grde zveri, leni trebuhi."[14] To pričalo je resnično; zatorej jih svári osorno, da bodejo zdravi v veri,[15] Ne poslušajoč basni judovskih in ukazov ljudî, ki se obračajo od resnice.[16] Vse je čisto čistim; oskrunjenim pa in nevernim ni nič čisto; nego oskrunila sta se jim um in vest.

2 Petrovo 2:1-22
[1] Bili so pa tudi lažipreroki v ljudstvu, kakor bodo tudi med vami lažiučitelji, kateri bodo zraven vpeljavali pogubne razkole in zatajevali Gospoda, ki jih je odkupil, pripravljajoč si naglo pogubo;[2] In mnogo jih bode hodilo za njih pogubami, za katerih voljo se bode obrekovala pot resnice;[3] In v lakomnosti vas bodo z izmišljenimi besedami prekanjali, katerim sodba že zdavnaj ne odlaša, in poguba njih ne spí.[4] Kajti Bog ni prizanesel angelom, ki so grešili, temuč jih z verigami temé v pekel pahnil in hraniti jih dal v sodbo.[5] In staremu svetu ni prizanesel, nego Noeta osmega ohranil za glasnika pravice,[6] Ko je potop svetu brezbožnih poslal, in je mesti Sodom in Gomoro upepelivši v pogubljenje obsodil, zgled postavivši njim, ki bodo brezbožni,[7] In pravičnega Lota, trpečega od razuzdanega vedenja neukrotnih, je otél.[8] (Kajti s pogledom in sluhom je pravični dan na dan pravično dušo mučil z nepostavnimi deli, prebivajoč med njimi);[9] Gospod vé pobožne rešiti iz izkušnjave, krivične pa za dan sodbe hraniti v kaznovanje;[10] Najbolj pa nje, ki hodijo za mesom v poželenji oskrumbe, in zaničujejo gospostvo. Predrzniki samopašni, ne bojé se preklinjati slave;[11] Kjer angeli, po kreposti in moči večji, ne izrekajo proti njim pred Gospodom preklinjajoče sodbe.[12] Ti pa, kakor nespametne živali telesne stvarjene v lov in klanje, v tem, česar ne poznajo, preklinjajoč, bodo se pogubili v pogubi svoji, prejemši krivice plačilo.[13] Oni, katerim se veselje zdí požrešnost po dnevi, madeži in sramote, razuzdano živeč v zmotah svojih in gosteč se z vami,[14] Oči imajoč polne prešestnice in brez pokoja v grehu; vabeč duše neutrjene, imajoč srce vajeno lakomnosti, prekletstva otroci,[15] Ki so zapustivši ravno pot tavali, hodili po poti Balaama sina Bosorjevega, kateri je ljubil krivice plačilo,[16] A prejel lastne nepostavnosti posvarilo; brezglasno uprežno živinče, ki je izpregovorivši s človeškim glasom, zabranilo prerokovo nespamet.[17] Ti so studenci brez vode, megle, ki jih goni vihar, katerim je hranjen mrak teme vekomaj.[18] Kajti prazno zabuhlost govoreč vabijo v poželjivostih mesa, v razuzdanosti nje, kateri so v resnici ubežali njim, ki hodijo po zmotnjavi,[19] Obetajoč jim svobodo, ko so sami hlapci pogube; kajti od kogar je kdo premagan, njegov je tudi hlapec postal.[20] Kajti če se taki, ki so ubežali oskrumbam sveta v spoznanji Gospoda in zveličarja Jezusa Kristusa, zopet zapletó vanje in so premagani, zgodilo se jim je zadnje hujše od prvega.[21] Kajti bolje jim je bilo, da bi ne bili spoznali pota pravice, nego spoznavši obrniti se zopet od dane jim svete zapovedi.[22] Prigodilo se jim je pa po resničnem pregovoru: "Pes, ki se je obrnil k lastni izbluvi," in "Svinja omita v lužo blatno."

Mateju 23:1-29
[1] Tedaj reče Jezus ljudstvu in učencem svojim,[2] Govoreč: Na Mojzesov stol so se usedli pismarji in Farizeji.[3] Vse torej, karkoli vam rekó izpolnjevati, izpolnjujte in delajte. Po njih delih pa ne delajte; ker govoré, pa ne delajo.[4] Vežejo namreč težke in neprenosljive butare; in nakladajo jih ljudém na pleča: a s svojim prstom jih ne té ganiti.[5] Vsa svoja dela pa delajo, da jih vidijo ljudjé. Razširjajo si namreč napise, in delajo velike robove oblačilom svojim.[6] In ljubijo prve prostore na gostijah, in prve stole po shajališčih,[7] In pozdrave po ulicah, in da jih ljudjé imenujejo: Rabi! Rabi![8] Vi se pa ne imenujte rabi; kajti eden je vaš mojster, Kristus: vsi vi ste pa bratje.[9] In ne imenujte na zemlji nikogar očeta svojega; kajti eden je vaš oče, kteri je na nebesih.[10] Ne imenujte se tudi ne učenike; kajti eden je vaš učenik, Kristus.[11] A kdor je največi med vami, bodi vam služabnik.[12] Kdor se pa povišuje, ponižal se bo; in kdor se ponižuje, povišal se bo.[13] Gorjé pa vam, pismarji in Farizeji, hinavci! da zapirate nebeško kraljestvo pred ljudmí; vi namreč ne greste va-nj, in tudi tistim, kteri hočejo, ne puščate vniti.[14] Gorjé vam, pismarji in Farizeji, hinavci! da požirate vdovam hiše, in na videz dolgo molite: za to boste prejeli ostrejo sodbo.[15] Gorjé vam, pismarji in Farizeji, hinavci! da prehodite morje in zemljo, da pridobite enega, kteri se pojudi; in ko se je pojudil, naredite iž njega peklenskega sinú, dvakrat hujega od sebe.[16] Gorjé vam, slepi vodniki! kteri pravite: Če priseže kdo pri tempeljnu, to ni nič; če pa priseže kdo pri tempeljnovem zlatu, kriv je.[17] Bebci in slepci! Kaj pa je več, zlato, ali tempelj, kteri posvečuje zlato?[18] In; Če priseže kdo pri oltarji, to ni nič; če pa priseže kdo pri daru, ki je na njem, kriv je.[19] Bebci in slepci! Kaj pa je več, dar, ali oltar, kteri posvečuje dar?[20] Kdor torej priseže pri oltarji, prisega pri njem in pri vsem, kar je na njem.[21] In kdor priseže pri nebu, prisega pri njem in pri tistem, kteri sedí na njem.[22] In kdor priseže pri tempeljnu, prisega pri njem in pri tistem, kteri prebiva v njem.[23] Gorjé vam, pismarji in Farizeji, hinavci! da dajete desetino od mete, in kopra, in kumine, opustili ste pa, kar je najvažneje v postavi: sodbo in milost in vero. To je bilo treba storiti, in onega ne opustiti.[24] Slepi vodniki! kteri ocejate komarja, kamelo pa požirate.[25] Gorjé vam, pismarji in Farizeji, hinavci! da čistite sklenico in skledo zunej, znotrej ste pa polni ropa in nepravičnosti.[26] Slepi Farizej! očisti poprej sklenico in skledo znotrej, da boste tudi zunej čisti[27] Gorjé vam, pismarji in Farizeji, hinavci! da ste podobni pobeljenim grobom, kteri se zdé zunej lepi, znotrej so pa polni mrtvaških kosti in vse nesnage.[28] Tako se kažete tudi vi ljudém zunej pravične, znotrej ste pa polni hinavstva in hudobije.[29] Gorjé vam, pismarji in Farizeji, hinavci! da zidate prerokom grobe, in lepšate pravičnim spomenike,

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)