A A A A A

Cerkev: [Diakoni]


1 Timoteju 3:1-13
[1] Resnična beseda: Če kdo išče predstojništva, želi lepega dela.[2] Predstojnik torej treba da je brez napake, ene žene mož, trezen, zméren, spodoben, gostoljuben, dober učitelj;[3] Ne pijanec, ne pretepalec, ne grdega zaslužka; nego odjenljiv, ne prepirčen, ne denarja lakomen;[4] Svoji hiši dober gospodar, otroke strahujoč z vso spodobnostjo;[5] (Če pa kdo svoji hiši gospodariti ne zná, kako bode skrbel za občino Božjo?)[6] Ne novinec, da napihnen ne pade v sodbo hudičevo.[7] Treba pa tudi, da ima dobro pričanje od vnanjih, da ne pade v očitanje in past hudičevo.[8] Pomočniki isto tako spodobni, ne dvojezični, ne mnogemu vinu vdani, ne grdega zaslužka;[9] Imajoč vere skrivnost v čisti vesti.[10] A tudi ti naj se najprej presodijo, potem naj bodejo pomočniki, ko so neoponosni.[11] Ženske isto tako spodobne, ne obrekljive; trezne, zveste v vsem.[12] Pomočniki naj bodejo ene žene možjé, otrokom dobri gospodarji in svojim hišam.[13] Kateri so bili namreč dobri pomočniki, pridobé si lepo stópinjo, in veliko zaupanje v veri, ki je v Kristusu Jezusu.

Filipljanom 1:1
Pavel in Timotej, hlapca Jezusa Kristusa, vsem svetim v Kristusu Jezusu bivajočim v Filipih, z vladikami in pomočniki.

Apostolska Dela 6:1-7
[1] V te dní pa, ko so se učenci množili, vstane godrnjanje Grkov zoper Hebrejce, da se pri vsakdanjej delitvi njih vdove zanemarjajo.[2] In dvanajsteri pokličejo množico učencev, in rekó: To ne gre, da bi mi besedo Božjo opuščali, in oskrbljevali mize.[3] Ozrite se torej, bratje, po sedmih možéh poštenih izmed sebe, kteri so polni Duha svetega in modrosti, da jih postavimo nad tem opravilom;[4] A mi se bomo molitve in službe besede držali.[5] In ta beseda je bila vsej množici po godi; ter izvolijo Štefana, moža polnega vere in Duha svetega, in Filipa, in Prohora, in Nikanora, Timona in Parmena, in Nikolaja izpreobrnjenca iz Antijohije.[6] Te postavijo pred aposteljne; in molivši, položé na-nje roke.[7] In beseda Božja je rastla, in število učencev se je silno množilo v Jeruzalemu; tudi velika truma duhovnov je bila pokorna veri.

Rimljanom 16:1
Priporočam vam pa Febo sestro našo, ktera je služabnica cerkve Kenhrejske,

Titu 1:7
Vladika namreč bodi neoponosen, kakor oskrbnik Božji, ne samovšečen, ne nagle jeze, ne pijanec, ne pretepalec, ne grdega zaslužka;

Apostolska Dela 6:3
Ozrite se torej, bratje, po sedmih možéh poštenih izmed sebe, kteri so polni Duha svetega in modrosti, da jih postavimo nad tem opravilom;

Janezu 8:32
In razpoznali boste resnico, in resnica vas bo osvobodila.

Efežanom 4:11
In on je dal ene za aposteljne, ene za preroke, ene za evangeliste, ene za pastirje in učenike,

Apostolska Dela 20:28
Pazite torej na-se, in na vso čredo, v kterej vas je Duh sveti postavil za škofe, da pasete cerkev Božjo, ktero je pridobil s krvjó svojo.

Janezu 6:54
Kdor jé moje telo, in pije mojo kri, ima večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan.

Marku 6:3
Ali ni ta tesar, sin Marijin, brat pa Jakobov in Jozejev in Judov in Simonov? in niso li sestre njegove tu med nami? In pohujševali so se nad njim.

1 Korinčanom 12:28
In nektere si je postavil Bog v cerkvi prvič za aposteljne, drugič za preroke, tretjič za učitelje; po tem moči, za tem dari ozdravljanja, pomaganja, vladanja, raznovrstnost jezikov.

Galačanom 1:19
Ali drugega izmed aposteljnov nisem videl, razen Jakoba, brata Gospodovega.

Hebrejcem 13:17
Slušajte vodnike svoje in hodite za njimi, oni namreč čujejo za duše vaše, ker bodo odgovor dajali, da to veseli storé in ne zdihujoč; kajti nekoristno vam je to.

Janezu 3:3-5
[3] Jezus odgovorí in mu reče: Resnično resnično ti pravim: Če se kdo na novo ne rodí, ne more videti kraljestva Božjega.[4] Reče mu Nikodem: Kako se more človek roditi, ko je star? Jeli more drugoč vniti v telo matere svoje in se roditi?[5] Jezus odgovorí: Resnično resnično ti pravim: Če se kdo ne rodí iz vode in Duha, ne more vniti v kraljestvo Božje.

Hebrejcem 12:14
Iščite mirú z vsemi, in posvečevanja, brez katerega nihče ne bode videl Gospoda;

Apostolska Dela 6:4
A mi se bomo molitve in službe besede držali.

1 Timoteju 3:1-7
[1] Resnična beseda: Če kdo išče predstojništva, želi lepega dela.[2] Predstojnik torej treba da je brez napake, ene žene mož, trezen, zméren, spodoben, gostoljuben, dober učitelj;[3] Ne pijanec, ne pretepalec, ne grdega zaslužka; nego odjenljiv, ne prepirčen, ne denarja lakomen;[4] Svoji hiši dober gospodar, otroke strahujoč z vso spodobnostjo;[5] (Če pa kdo svoji hiši gospodariti ne zná, kako bode skrbel za občino Božjo?)[6] Ne novinec, da napihnen ne pade v sodbo hudičevo.[7] Treba pa tudi, da ima dobro pričanje od vnanjih, da ne pade v očitanje in past hudičevo.

1 Timoteju 2:12
Ženski pa učiti ne dovolim, ne gospodovati možu, nego v miru biti;

Apostolska Dela 14:23
In postavivši jim starešine po cerkvah, molivši s postom, izročila sta jih Gospodu, v kterega so verovali.

1 Timoteju 5:17
Starejšine, kateri so dobri glavarji, naj se imajo za dvojne česti vredne, zlasti kateri se trudijo v besedi in uku.

Hebrejcem 13:7
Spominjajte se vodnikov svojih, kateri so vam oznanjali besedo Božjo; ozirajoč se v izhod njih življenja posnemajte vero.

Titu 1:8
Nego gostoljuben, dobrega prijatelj, zmeren, pravičen, svet, zdržen,

1 Petrovo 5:2
Pasite čedo Božjo med vami, nadzorujoč ne po sili, nego prostovoljno; tudi ne za grd dobiček, nego radovoljno,

Titu 1:6
Če je kdo neoponosen, ene žene mož, otroke imajoč verne, ki niso na glasu razuzdanosti, ali nepokorni.

1 Timoteju 5:22
Rók nikomur prenaglo ne pokladaj in ne udeležuj se tujih gréhov. Ohrani samega sebe čistega.

Titu 1:5
Za to sem te pustil v Kreti, da popraviš pomanjkljivo, in nastaviš po mestu starejšine, kakor sem ti jaz ukazal;

Galačanom 4:19
Ne vnemajo se dobro za vas, nego hočejo vas izkleniti, da bi se vi za nje vnemali.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)