A A A A A

Cerkev: [Cerkveno preganjanje]


Apostolska Dela 8:1
Savel pa je bil privolil na njegovo smrt. In vstalo je ta dan veliko preganjanje zoper cerkev, ktera je bila v Jeruzalemu; in vsi so se razkropili po krajih Judejskih in Samarijskih, razen aposteljnov.

Mateju 5:44
(sovražnika)

2 Timoteju 3:12
Vsi pa tudi, kateri hoté pobožno živeti v Kristusu Jezusu, bodo preganjani.

Janezu 15:20
Spominjajte se besede, ktero sem vam jaz rekel: Hlapec ni veči od gospodarja svojega. Če so mene pregnali, pregnali bodo tudi vas; če so mojo besedo ohranili, ohranili bodo tudi vašo.

Razodetje 2:10
Nič se ne boj, kaj ti bode trpeti. Glej, hudič bode vrgel jih izmed vas v ječo, da bodo izkušeni; in imeli bodete stisko deset dnî. Bodi zvest do smrti, in dal ti bodem venec življenja.

Rimljanom 8:35
Kdo nas bo razločil od ljubezni Kristusove? stiska ali nadloga, ali preganjanje, ali lakota, ali nagota, ali nevarnost, ali meč?

Mateju 5:11
Blagor vam, kedar vas zasramoté in preženó in rekó vse hudo zoper vas, za voljo mene, pa lažejo.

Rimljanom 12:14
Blagoslavljajte tiste, kteri vas preganjajo, blagoslavljajte, a ne preklinjajte;

Janezu 5:16
In za to so Judje Jezusa preganjali, in gledali so, da bi ga umorili, ker je to delal v soboto.

Mateju 5:10-12
[10] Blagor pregnanim za voljo pravice; ker njih je nebeško kraljestvo.[11] Blagor vam, kedar vas zasramoté in preženó in rekó vse hudo zoper vas, za voljo mene, pa lažejo.[12] Radujte se in veselite, ker je plačilo vaše v nebesih veliko. Kajti tako so pregnali preroke, ki so bili pred vami.

2 Korinčanom 12:10
Za to sem dobre volje v slabostih, v zasrambah, v potrebah, v pregonih, v težavah za Kristusa; Kajti kedar sem slab, tedaj sem močen.

Apostolska Dela 13:50
In razširjala se je beseda Gospodova po vsej deželi.

Apostolska Dela 7:52
Kterega od prerokov niso pregnali očetje vaši? In pomorili so te, kteri so naprej oznanili prihod pravičnega, kakor izdajalci in ubijalci ste sedaj vi postali;

Marku 4:17
Pa nimajo korenine v sebi, nego so nestanovitni; potem ko nastane stiska ali preganjanje za voljo besede, pohujšujejo se precej.

Galačanom 4:29
Kajti pisano je: "Razveseli se, nerodovitnica, ktera ne porajaš. Izpregovori in zavpij, ktera z bolečinami ne porajaš, ker je mnogo več otrok té, ktera je osamljena, nego ktera ima moža.

Marku 10:30
Da ne bi prejel sedaj na tem svetu stokrat toliko, hiš in bratov in sester in mater in otrók in njiv, s preganjanjem, na drugem pa večnega življenja.

Mateju 13:21
Ali nima korenine v sebi, nego je nestanoviten. Ko pa nastane stiska ali preganjanje za voljo besede, pohujšuje se precej.

Apostolska Dela 22:4
Jaz sem preganjal ta pot noter do smrti, vežoč in izdajoč v ječe možé in žene,

Mateju 5:10
Blagor pregnanim za voljo pravice; ker njih je nebeško kraljestvo.

Galačanom 6:12
Kteri hočejo ugodni biti po mesu, silijo vas, da se obrezujete, samo da ne bodo za voljo križa Kristusovega preganjani.

Luku 21:12
A pred vsem tem bodo položili roke svoje na vas, in preganjali vas bodo in izdajali v shajališča in ječe, in vodili pred kralje in poglavarje, za voljo imena mojega.

Marku 10:29-30
[29] Jezus pa odgovorí in reče: Resnično vam pravim, nikogar ni, kteri je zapustil hišo, ali brate, ali sestre, ali očeta, ali mater, ali ženo, ali otroke, ali njive, za voljo mene in evangelja,[30] Da ne bi prejel sedaj na tem svetu stokrat toliko, hiš in bratov in sester in mater in otrók in njiv, s preganjanjem, na drugem pa večnega življenja.

Rimljanom 8:35-37
[35] Kdo nas bo razločil od ljubezni Kristusove? stiska ali nadloga, ali preganjanje, ali lakota, ali nagota, ali nevarnost, ali meč?[36] (Kakor je pisano: "Za voljo tebe nas moré celi dan, imajo nas kakor ovce za klanje.")[37] Ali v vsem tem premagujemo po tistem, kteri nas jo ljubil.

Apostolska Dela 11:19-21
[19] Ti pa, kteri so se bili razkropili za voljo stiske, ktera je nastala za Štefana, prišli so noter do Fenicije, nikomur ne govoreč besede, razen samo Judom.[20] Bili so pa nekteri od njih možjé Ciprani in Cirenci, kteri so, ko so bili prišli v Antijohijo, govorili tudi Grkom, in oznanjevali Gospoda Jezusa.[21] In bila je roka Gospodova ž njimi; in veliko število jih je verovalo in izpreobrnilo se h Gospodu.

Apostolska Dela 9:4-5
[4] In padši na zemljo, zasliši glas, da mu pravi: Savel, Savel, kaj me preganjaš?[5] Pa reče: Kdo si, Gospod? A Gospod reče: Jaz sem Jezus, kterega ti preganjaš; težko ti je proti ostnu brcati.

Galačanom 5:11
Ali, bratje, če jaz obrezo še oznanjam, zakaj me še preganjajo? Tedaj je odpravljeno pohujšanje križa.

Mateju 10:23
Izdajal bo pa brat brata v smrt, in oče sina; in otroci bodo vstali zoper roditelje, in morili jih bodo.

Mateju 5:12
Radujte se in veselite, ker je plačilo vaše v nebesih veliko. Kajti tako so pregnali preroke, ki so bili pred vami.

1 Timoteju 1:13
Ki sem bil prej preklinjalec in preganjalec in silovitnik; ali usmiljenje sem zadobil, ker sem neveden delal v neveri;

Mateju 5:11-12
[11] Blagor vam, kedar vas zasramoté in preženó in rekó vse hudo zoper vas, za voljo mene, pa lažejo.[12] Radujte se in veselite, ker je plačilo vaše v nebesih veliko. Kajti tako so pregnali preroke, ki so bili pred vami.

Luku 11:49
Gorjé vam! da zidate grobe prerokom, a očetje vaši so jih pobili.

1 Tesaloničanom 3:3-4
[3] Da nihče ne omahuje v teh stiskah; sami namreč veste, da smo namenjeni za to.[4] Saj smo tudi, ko smo bili pri vas, naprej povedali vam, da pridemo v stiske, kakor se je tudi zgodilo in veste.

Hebrejcem 11:36-38
[36] Drugi pa so poskusili zasramovanje in bičanje, in pa vezî in ječe;[37] Bili so kamenjani, razrezani, izkušani, umrli so v smrti z mečem; hodili so v ovčjih, v kozjih kožah, v potrebi, v stiskah in težavah;[38] (Njih ni bil vreden svet), po puščavah tavajoč in gorah in brlogih in podzemeljskih jamah.

Janezu 15:20-21
[20] Spominjajte se besede, ktero sem vam jaz rekel: Hlapec ni veči od gospodarja svojega. Če so mene pregnali, pregnali bodo tudi vas; če so mojo besedo ohranili, ohranili bodo tudi vašo.[21] Ali to vse vam bodo delali za voljo imena mojega, ker ne poznajo tega, kteri me je poslal.

Mateju 10:21-23
[21] Kedar vas pa izročé, ne skrbite, kako in kaj bi govorili; kajti dalo vam se bo tisti čas, kako in kaj boste govorili.[22] Ker ne boste govorili vi, nego duh očeta vašega bo govoril v vas.[23] Izdajal bo pa brat brata v smrt, in oče sina; in otroci bodo vstali zoper roditelje, in morili jih bodo.

Mateju 24:8-10
[8] Vse to je pa začetek nadlogam.[9] Tedaj vas bodo izročili stiski, in morili vas bodo; in sovražili vas bodo vsi narodi za voljo imena mojega.[10] In tedaj se bodo pohujšali mnogi; in drug drugega bodo izdajali, in drug drugega sovražili.

Luku 21:12-19
[12] A pred vsem tem bodo položili roke svoje na vas, in preganjali vas bodo in izdajali v shajališča in ječe, in vodili pred kralje in poglavarje, za voljo imena mojega.[13] A to vam se bo zgodilo na pričevanje.[14] Položite torej v srce svoje, da ne skrbite naprej, kako se boste zagovarjali;[15] Kajti jaz vam bom dal usta in modrost, kterej ne bodo mogli nasprotovati, ne upirati se vsi nasprotniki vaši.[16] Izdajali vas bodo pa tudi roditelji in bratje in sorodniki in prijatelji, in nektere od vas bodo umorili.[17] In sovražili vas bodo vsi za voljo imena mojega.[18] Pa las z glave vam ne bo poginil.[19] H potrpljenjem svojim pridobivajte duše svoje.

1 Korinčanom 4:8-13
[8] Uže ste nasičeni, uže ste obogateli, brez nas ste zakraljevali, in Bog daj, da bi bili zakraljevali, da bi tudi mi z vami zakraljevali.[9] Ker mislim, da je Bog nas aposteljne poslednje postavil kakor te, kteri so za smrt odločeni, ker smo postali pogled svetu in angeljem in ljudém.[10] Mi smo neumni za voljo Kristusa, a vi razumni v Kristusu; mi slabi, a vi močni; vi slavni, a mi brez časti.[11] Noter do te ure tudi trpimo lakoto in žejo in goli smo in bijejo nas za ušesa in nimamo stalnega mesta,[12] In trudimo se delajoč z lastnimi rokami; ko nas izmerjajo, blagoslavljamo; ko nas preganjajo, trpimo;[13] Ko nas preklinjajo, molimo; kakor smeti sveta smo postali, vseh opláčina noter do sedaj.

Hebrejcem 10:32-34
[32] Spomnite se pa prejšnjih dnî, v katerih ste razsvetljeni mnogi boj trpljenj prebili;[33] Nekaj v sramoti in stiski na ogled postavljeni, nekaj ker ste tako živečim tovariši postali;[34] Kajti tudi sè sponami mojimi ste usmiljenje imeli in rop blaga svojega z veseljem trpeli, spoznajoč, da imate v sebi boljše blago v nebesih in stanovitno.

Hebrejcem 11:33-38
[33] Kateri so po veri zmagovali kraljestva, delali pravico, dobivali obljube, levom žrela našili;[34] Ognja moč gasili, meča osti ubežavali, od bolezni ozdravevali, junaki v vojski postajali, napade odbijali tujcev.[35] Žene so dobivale po vstajenji mrtve svoje; drugi pa so bili mučeni, in niso sprejemali oproščenja, da zadobé boljše vstajenje;[36] Drugi pa so poskusili zasramovanje in bičanje, in pa vezî in ječe;[37] Bili so kamenjani, razrezani, izkušani, umrli so v smrti z mečem; hodili so v ovčjih, v kozjih kožah, v potrebi, v stiskah in težavah;[38] (Njih ni bil vreden svet), po puščavah tavajoč in gorah in brlogih in podzemeljskih jamah.

Apostolska Dela 12:1-19
[1] V ta čas pa vzdigne Herod kralj roke, da bi nektere od cerkve mučil.[2] In umorí Jakoba brata Janezovega z mečem.[3] In videvši, da je po godi Judom, sklene tudi Petra vjeti (bili so pa dnevi presnih kruhov);[4] Kterega je tudi vjel in posadil v ječo, in izročil štirim četvericam vojakov, naj ga varujejo, in hotel ga je po Velikej noči izpeljati pred ljudstvo.[5] Petra torej so sicer varovali v ječi; a cerkev je molila za-nj k Bogu neprenehoma.[6] Ko ga je pa imel Herod izpeljati, tisto noč je spal Peter med dvema vojakoma, okovan v dvojne verige; a varuhi pred vratmi so stražili ječo.[7] In glej, angelj Gospodov pristopi, in svetloba se zasveti v ječi; in udarivši Petra v rebra, zbudí ga, govoreč: Vstani hitro! In spadle so mu verige z rok.[8] In reče mu angelj: Opaši se, in obuj opanke svoje. In storil je tako. In reče mu: Ogrni plašč svoj, in pojdi za menoj.[9] In izšel je, in šel je za njim; in ni vedel, da je res, kar se je godilo po angelji, nego menil je, da vidi prikazen.[10] Ko sta bila pa prešla mimo prve straže in druge, prideta do železnih vrat, ktera so držala v mesto, in ta jima se sama od sebe odpró. Ter izideta, in prideta v eno ulico, in precej odstopi angelj od njega.[11] In ko pride Peter k sebi, reče: Sedaj vém res, da je poslal Gospod angelja svojega, in me je otel iz roke Herodove in vsega čakanja ljudstva Judovskega.[12] In razmislivši to, pride do hiše Marije matere Janeza s priimkom Marka, kjer je bilo veliko zbranih, kteri so molili.[13] Ko je pa Peter na vežna vrata potrkal, pristopi deklica po imenu Roda poslušat.[14] In spoznavši glas Petrov, od veselja ni odprla vrat, nego odbežala je noter, in sporočila je, da stojí Peter pred vratmi.[15] Oni jej pa rekó: Meša ti se. A ona je trdila, da je tako. Oni so pa govorili: Angelj njegov je.[16] A Peter je čakal in trkal. Ko pa odpró, ugledajo ga, in ostrmé.[17] Namignivši pa z roko, naj molčé, razloží jim, kako ga je Gospod izpeljal iz ječe. In reče: Sporočite to Jakobu in bratom. In izšel je, in odšel je v drugi kraj.[18] Ko se je pa zdanilo, ni bil majhen strah med vojaki, kaj da se je s Petrom zgodilo.[19] Herod pa, ko ga je zahteval in ga ni našel, izpraša varuhe, in ukaže jih odpeljati: in snide iz Judeje v Cezarejo, ter je tu živel.

Apostolska Dela 9:1-14
[1] Savel pa, kteri je še dihtel pretenje in smrt zoper učence Gospodove, pristopi k vélikemu duhovnu,[2] In izprosi od njega pisem v Damask do shajališč, da če najde koga od tega pota, bodi si možé ali žene, da jih zvezane pripelje v Jeruzalem.[3] A ko je bil na poti, zgodí se, da se je bližal Damasku: in nagloma ga obsije svetloba z neba.[4] In padši na zemljo, zasliši glas, da mu pravi: Savel, Savel, kaj me preganjaš?[5] Pa reče: Kdo si, Gospod? A Gospod reče: Jaz sem Jezus, kterega ti preganjaš; težko ti je proti ostnu brcati.[6] In trepetaje in strmeč, reče: Gospod! Kaj hočeš, da naj storím? In Gospod mu reče: Vstani in vnidi v mesto, in tam ti se bo povedalo, kaj ti je treba storiti.[7] Možjé pa, kteri so ž njim šli, ustavili so se, in strmeli so, ko so glas sicer slišali, pa nikogar niso videli.[8] In vstal je Savel od tâl; in z odprtimi očmí svojimi ni nikogar videl. Tedaj ga primejo za roko in pripeljejo v Damask.[9] In tri dní ni videl, in ni jedel ne pil.[10] Bil je pa neki učenec v Damasku po imenu Ananija; in reče mu Gospod v prikazni: Ananija! On pa reče: Glej me, Gospod![11] A Gospod njemu: Vstani in pojdi v ulico, ktera se imenuje Ravna, in vprašaj v hiši Judovej po imenu Savla, Taršana. Kajti glej, moli,[12] In videl je v prikazni moža po imenu Ananija, da je vstopil in položil na-nj roko, da spregleda.[13] Ananija pa odgovorí: Gospod! slišal sem od mnogih za tega moža, koliko hudega je storil svetim tvojim v Jeruzalemu.[14] In tu ima oblast od vélikih duhovnov vezati vse, kteri kličejo ime tvoje.

Galačanom 1:13
Kajti slišali ste moje vedenje nekdaj v judovstvu, da sem črez mero preganjal cerkev Božjo in jo zatiral,

Razodetje 2:8-10
[8] In angelu občine Smirenske piši: To pravi prvi in zadnji, kateri je bil mrtev in je oživel:[9] Vem dela tvoja in stisko in siromaštvo, (bogat pa si), in preklinjanje njih, ki pravijo, da so Judje, in niso, nego zbornica satanova.[10] Nič se ne boj, kaj ti bode trpeti. Glej, hudič bode vrgel jih izmed vas v ječo, da bodo izkušeni; in imeli bodete stisko deset dnî. Bodi zvest do smrti, in dal ti bodem venec življenja.

Apostolska Dela 26:9-11
[9] Tudi jaz sem sicer menil, da moram zoper ime Jezusa Nazarečana veliko nasprotnega storiti;[10] Kar sem tudi storil v Jeruzalemu, in veliko svetih sem jaz v ječe zaprl, ko sem bil od vélikih duhovnov oblast prejel. In ko so jih morili, pristajal sem na sodbo.[11] In po vseh shajališčih sem jih pogosto mučil in silil preklinjati: in neizmerno sem divjal zoper nje, in preganjal sem jih tudi noter do vnanjih mest;

1 Korinčanom 4:12
In trudimo se delajoč z lastnimi rokami; ko nas izmerjajo, blagoslavljamo; ko nas preganjajo, trpimo;

Apostolska Dela 12:1
V ta čas pa vzdigne Herod kralj roke, da bi nektere od cerkve mučil.

Filipljanom 3:6
Po gorečnosti preganjalec občine, po pravičnosti v postavi bréz pogreška.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)