A A A A A

Cerkev: [Rojstvo Jezusa]


Mateju 1:18-23
[18] Jezus Kristusovo rojstvo je bilo pa tako: Ko je bila namreč mati njegova Marija zaročena Jožefu, predno sta se sešla, najde se, da je noseča od svetega Duha.[19] Jožef pa mož njen, ker je bil pravičen in je ni hotel očitno sramotiti, hotel jo je skrivaj popustiti.[20] In ko je to pomislil, glej, prikaže mu se v spanji angelj Gospodov, govoreč: Jožef, sin Davidov! ne boj se vzeti Marije žene svoje; kajti kar se je v njej začelo, od Duha je svetega.[21] Rodila bo pa sina, in imenuj ime njegovo Jezus; kajti on bo odrešil ljudstvo svoje njih grehov.[22] Vse to se je pa zgodilo, da se izpolni, kar je rekel Gospod po preroku, kteri pravi:[23] "Glej, devica bo noseča, in rodila bo sina, in imenovali bodo ime njegovo Emanuel," kar se tolmači: Bog z nami.

Luku 2:7-21
[7] In rodí sina svojega prvenca, in povije ga v plenice, in položi ga v jasli: ker jima ni bilo prostora v gostilnici.[8] Bili so pa pastirji v tistem kraji, kteri so čuli in na ponočnih stražah bili pri čredi svojej.[9] In glej, angelj Gospodov pristopi k njim, in slava Gospodova jih obsije; in uplašijo se z velikim strahom.[10] Pa jim angelj reče: Ne bojte se! kajti glej, oznanjam vam veliko radost, ktera bo vsemu ljudstvu:[11] Da vam se je rodil danes zveličar, kteri je Kristus Gospod, v mestu Davidovem.[12] In to vam bo znamenje: Našli boste dete povito, da leži v jaslih.[13] In na hip se pokaže z angeljem množica nebeške vojske, kteri so Boga hvalili, govoreč:[14] Slava na višavah Bogu, in na zemlji mir; med ljudmi dobra volja.[15] In zgodí se, ko odidejo angelji od njih na nebo, pa rekó pastirji med seboj: Pojdimo do Betlehema, in poglejmo to reč, ki se je zgodila, ki nam jo je povedal Gospod.[16] In pridejo jadrno, in najdejo Marijo in Jožefa, in dete, da leží v jaslih.[17] Videvši pa, povedó, kar jim je bilo rečeno za to dete.[18] In vsi, kteri so slišali, začudijo se temu, kar so jim bili povedali pastirji.[19] A Marija je vse te besede varovala, in zlágala jih je v srcu svojem.[20] In vrnejo se pastirji, slaveč in hvaleč Boga za vse, kar so slišali in videli, kakor jim je bilo povedano.[21] In ko se izpolni osem dnî, da dete obrežejo, pa mu dadó ime Jezus, ktero je bil imenoval angelj, predno se je še začel v telesu.

Mateju 2:1-12
[1] Ko se je pa Jezus v Betlehemu Judejskem rodil, v dnéh Heroda kralja, glej, pridejo od vzhoda modrijani v Jeruzalem,[2] Govoreč: Kje je kralj Judovski, ki se je rodil? Kajti videli smo zvezdo njegovo na vzhodu, pa smo prišli, da mu se poklonimo.[3] Slišavši pa to kralj Herod, prestraši se, in ves Jeruzalem ž njim.[4] In zbravši vse vélike duhovne in ljudske pismarje, povpraševal jih je, kje se ima Kristus roditi.[5] Oni mu pa rekó: V Betlehemu Judejskem; kajti tako je napisal prerok:[6] "In ti, Betlehem, zemlja Judova, nikakor nisi najmanji med knezi Judovimi; kajti iz tebe bo izšel vojvoda, kteri bo pasel narod moj Izraelski."[7] Tedaj pokliče Herod skrivaj modrijane, in pozvé od njih na tanko, kedaj se je zvezda prikazala.[8] In poslavši jih v Betlehem, reče: Pojdite in na tanko izprašajte za dete; a ko ga najdete, sporočite mi, da tudi jaz pridem in mu se poklonim.[9] Oni pa, zaslišavši kralja, odidejo. In glej, zvezda, ktero so bili videli na vzhodu, šla je pred njimi, dokler ni prišla in se ustavila nad mestom, kjer je bilo dete.[10] Ko pa ugledajo zvezdo, razveselé se z zeló velikim veseljem.[11] In pridejo v hišo, in najdejo dete z Marijo materjo njegovo; in padejo, ter mu se poklonijo; in odpró zaklade svoje, ter mu prinesó darove: zlato in kadilo in miro.[12] In opomenjeni v spanji, naj se ne vračajo k Herodu, odidejo po drugej poti v svoj kraj.

Galačanom 4:4
A kedar se je čas dopolnil, izposlal je Bog sina svojega rojenega iz žene, podloženega pod postavo,

Luku 2:1-4
[1] Zgodí se pa tiste dni, da izide povelje od cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet.[2] (To popisovanje prvo bilo je, ko je vladal v Siriji Cirenij.)[3] In šli so vsi, da se zapišejo, vsak v svoje mesto.[4] Napoti se pa tudi Jožef iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v mesto Davidovo, ktero se imenuje Betlehem, (ker je bil iz hiše in rodovine Davidove,)

Razodetje 12:1-5
[1] In znamenje veliko se je videlo na nebu: žena oblečena sè solncem, in mesec pod njenimi nogami, in na glavi njeni venec dvanajsterih zvezd;[2] In noseča kriči v bolečinah in mukah porodnih.[3] In videlo se je drugo znamenje na nebu, in glej: zmaj velik, ognjen, imajoč sedem glav in rogov deset, in na glavah njegovih sedem dijademov;[4] In rep njegov potegne tretjino zvezd nebeških in jih vrže na zemljo. In zmaj stopi pred ženo, katera ima poroditi, da, ko bode porodila, požre dete njeno.[5] In rodila je sina, kateri bode pasel vse narode s palico železno; in zgrabljeno je bilo dete njeno pred Boga in prestol njegov.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)