A A A A A

Angeli in demoni: [Angeli]


Kološanom 1:16
Ker v njem je bilo vstvarjeno vse, kar je v nebesih in na zemlji, vidno in nevidno, ali prestoli, ali gospostva, ali poglavarstva, ali oblasti: vse je vstvarjeno po njem in zanj;

Luku 20:35-36
[35] Ali ti, kteri bodo vredni, da zadobé drugi svet, in da vstanejo od mrtvih, ne bodo se ženili ne možile,[36] Ker tudi umreti ne morejo več: enaki so namreč angeljem, in sinovi so Božji, ko so sinovi vstajanja.

Razodetje 4:8
In četvere živali, vsaka zase, imele so po šest peroti na okolo, in znotraj polne očés; in pokoja nimajo noč in dan govoreč: Svet, svet, svet, Gospod Bog vsemogočni, kateri je bil in je in bode.

Mateju 22:30
O vstajanji namreč se ne ženijo, in ne možé, nego so kakor angelji Božji na nebu.

Luku 15:10
Tako, pravim vam, da je tudi radost pred angelji Božjimi za enega grešnika, kteri se spokorí.

Razodetje 14:6
In videl sem druzega angela letečega po sredi neba, imajočega evangelj večni oznanjati prebivalcem na zemlji, in vsem narodom in rodom in jezikom in ljudstvom;

Judovo 1:6
In angele, ki niso hranili poglavarstva svojega, nego so zapustili lastno domovje, shranil je v sodbo vélikega dneva z večnimi vezmí pod temo;

1 Petrovo 3:21-22
[21] Čemur podoben tudi zdaj nas rešuje krst (ne mesne nesnage odloga, nego dobre vesti obljuba do Boga), po vstajenji Jezusa Kristusa,[22] Kateri je na desnici Božji, po vnebohodu, in podredjeni so mu angeli in oblasti in moči.

1 Petrovo 1:12
Katerim se je razodelo, da tistega niso podajali sebi, nego nam, kar se vam je sedaj oznanilo po njih, kateri so vam oznanjali evangelj v Duhu svetem poslanem z nebes, v kar angeli pogledati želé.

Hebrejcem 12:22
Temuč pristopili ste h gori Sijonski in mestu Boga živega, Jeruzalemu nebeškemu, in mirijadam angelov,

Razodetje 5:11-12
[11] In videl sem in slišal sem glas mnogih angelov okrog prestola in živali in starejšin, in bilo je njih število mirijad mirijade, in tisočev tisoči,[12] Govorečih z glasom velikim: Vredno je jagnje zaklano prejeti moč in bogastvo in modrost in krepost in čast in slavo in hvalo.

Mateju 4:6-11
[6] In reče mu: Če si sin Božji, vrzi se dol; kajti pisano je: "Angeljem svojim bo zapovedal za te, in vzeli te bodo na roke, da se kje z nogo svojo ne udariš o kamen."[7] Reče mu Jezus: Zopet je pisano: "Ne izkušaj Gospoda Boga svojega."[8] Zopet ga vzeme hudič na zeló visoko goro, in pokaže mu vsa kraljestva sveta in njih slavo,[9] In reče mu: Vse to bom tebi dal, če padeš in mi se pokloniš.[10] Tedaj mu reče Jezus: Poberi se, satan! kajti pisano je: "Poklanjaj se Gospodu Bogu svojemu, in njemu edinemu služi."[11] Tedaj ga hudič pustí; in glej, angelji pristopijo, ter so mu stregli.

Mateju 16:27
Kajti sin človečji ima priti v slavi očeta svojega z angelji svojimi; in tedaj bo povrnil vsakemu po delih njegovih.

Mateju 18:10
Glejte, da ne boste prezirali enega teh malih; kajti resnično vam pravim, da gledajo njih angelji na nebesih vsakedaj obličje očeta mojega, ki je na nebesih.

Mateju 24:31-35
[31] In poslal bo angelje svoje z močnim glasom trobente, in zbrali bodo izvoljence njegove od čveterih vetrov od konca nebes do njih kraja.[32] Od smokve se pa naučite priliko: Kedar se veje njene omladé, in poženó listje, véste, da je blizu pomlad.[33] Tako tudi vi, ko vse to ugledate, védite, da je blizu pri vratih.[34] Resnično vam pravim: Ne bo prešel ta rod, dokler se vse to ne zgodí.[35] Nebo in zemlja bosta prešla, a besede moje ne bodo prešle.

Luku 4:10
Kajti pisano je: "Angeljem svojim bo zapovedal za te, naj te varujejo:

Janezu 20:11-12
[11] A Marija je zunej pri grobu stala in jokala. Ko je pa jokala, skloni se v grob,[12] In ugleda dva angelja v belih oblačilih, da sedita, eden pri glavi, in eden pri nogah, kjer je bilo ležalo truplo Jezusovo.

Kološanom 2:18
Naj vas torej ne sodi kdo v jedi ali pijači, ali gledé praznika ali mlaja ali sobote,

Hebrejcem 1:14
Niso li vsi služabni duhovi, v službo pošiljani za nje, ki imajo podedovati zveličanje?

Hebrejcem 2:6-13
[6] Pričal pa je nekdo nekjé, govoreč: "Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da ga obiskuješ?[7] Za malo časa si ga ponižal pod angele: sè slavo in častjo si ga venčal, in postavil si ga nad dela rok svojih;[8] Vse si podložil pod noge njegove." Kajti podloživši mu vse, ni pustil ničesar ne podloženega mu; sedaj pa ne vidimo še, da bi mu bilo vse podloženo.[9] Njega pa, ki je za malo časa ponižan pod angele, gledamo Jezusa, po trpljenji smrtnem, sè slavo in častjo venčanega, da po milosti Božji okusi smrt za vse.[10] Kajti spodobilo se mu je, za katerega je vse in po katerem je vse, ko je mnogo sinov v slavo peljal, početnika njih zveličanja popolniti s trpljenjem.[11] Kajti posvečujoči in posvečeni so iz enega vsi; za to se ne sramuje imenovati jih brate, govoreč:[12] Oznanjal bodem ime tvoje bratom svojim, sredi občine bodem ti prepeval."[13] In zopet: "Jaz mu bodem zaupal." in zopet: "Glej, jaz in otročiči, katere mi je Bog dal."

Hebrejcem 13:2
Gostoljubnosti ne zabite! Z njo so namreč nevedoma nekateri sprejeli angele.

2 Petrovo 2:4
Kajti Bog ni prizanesel angelom, ki so grešili, temuč jih z verigami temé v pekel pahnil in hraniti jih dal v sodbo.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)