A A A A A

Dodatno: [Zlomljeno srce]


1 Korinčanom 13:7
Vse pokriva, vse veruje, vse upa, vse prenaša.

1 Petrovo 5:7
Vso skrb svojo vrzite nanj, ker on skrbi za vas.

2 Korinčanom 5:7
(Ker po veri hodimo, ne po gledanji.)

2 Korinčanom 12:9
In dejal mi je: "Dosti ti je moja milost, kajti moč moja se v slabosti popolnoma pokazuje." Torej se bom rajši hvalil s svojimi slabostmi, da se ušatori v mé moč Kristusova.

Hebrejcem 13:5
Srce nelakomno; zadovoljni s tem, kar je; kajti sam je rekel: "Ne odtegnem se ti in ne zapustim te."

Janezu 3:16
Kajti tako je Bog ljubil svet, da je sina svojega edinorojenega dal, da kdorkoli veruje va-nj, ne pogine, nego da ima večno življenje.

Janezu 12:40
"Oslepil jim je očí, in okamenil jim je srce: da ne bi z očmí videli, in s srcem umeli in se spreobrnili, in bi jih uzdravil."

Janezu 14:1
Ne bodi vam srce plašno! Verujte v Boga, in v mé verujte.

Janezu 14:27
Mir vam zapuščam, mir svoj vam dajem; ne dajem vam jaz, kakor svet daje. Ne bodi vam srce plašno in boječe!

Janezu 16:33
To sem vam povedal, da boste mir imeli v meni. Na svetu boste britkost imeli; ali ne bojte se, jaz sem svet premagal.

Luku 24:38
Pa jim reče: Kaj se plašite? in po kaj takošne misli vhajajo v srca vaša.

Marku 11:23
Kajti resnično vam pravim: Če kdo reče tej gori: Vzdigni se, in vrzi se v morje! in ne dvomi v srcu svojem, nego veruje, da se bo zgodilo, kar pravi, zgodilo mu se bo, karkoli poreče.

Mateju 5:8
Blagor jim, kteri so čistega srca; ker oni bodo Boga videli.

Mateju 11:28
Pridite k meni vsi, kteri se trudite in ste otovorjeni, in jaz vas bom upokojil.

Razodetje 21:4
In Bog bode obrisal vse solze z njih oči, in smrti ne bode več; ne žalovanja ne kričanja, in truda ne bode več; kajti prvo je prešlo.

Rimljanom 8:28
Vemo pa, da tem, kteri Boga ljubijo, vse zdaja k dobremu, tem, kteri so poklicani po sklepu;

Rimljanom 12:2
In ne ravnajte se poleg veka tega, nego premenjujte se z obnavljanjem uma svojega, da izkusite ktera je volja Božja dobra in prijetna in popolna.

1 Korinčanom 6:19-20
[19] Jeli ne veste, da je vašo telo tempelj duha svetega, kteri je v vas, kterega imate od Boga, in niste sami svoji?[20] Kajti kupljeni ste za drago ceno. Postavite torej Boga v telesu svojem in v duhu svojem, kar je Božje.

Filipljanom 4:6-7
[6] Nič ne skrbite, nego v vsem naj se Bogu naznanjajo v molitvi in prošnji sè zahvaljevanjem želje vaše.[7] In mir Božji, ki preseza vse razumljenje, bode hranil srca vaša, in misli vaše v Kristusu Jezusu.

Mateju 11:28-30
[28] Pridite k meni vsi, kteri se trudite in ste otovorjeni, in jaz vas bom upokojil.[29] Vzemite jarem moj na se, in naučite se od mene, ker sem krotek in pokoren s srcem: in našli boste pokoj dušam svojim.[30] Kajti jarem moj je blag, in breme moje je lahko.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)