A A A A A

Dodatno: [Alkohol]


1 Petrovo 4:3
Dovolj namreč nam bodi pretekli čas življenja, da smo delali poganov voljo, hodeč v nezmernosti, slah, pijanosti, požrešnosti, pijančevanji in nepostavnem malikovanji;

1 Timoteju 5:23
Ne bodi več vodopivec, nego uživaj po malo vina, zaradi želodca svojega in pogostih slabosti svojih.

Efežanom 5:18
In ne upijanjajte se z vinom, v katerem je zapravljivost, temuč napolnjujte se v Duhu,

Rimljanom 13:13
Kakor po dnevi, spodobno hodimo, ne v pojedinjah in pijanščinjah, ne v kurbarstvih in hotljivostih, ne v prepiru in zavisti;

1 Korinčanom 10:23-24
[23] Vse mi je dopuščeno, ali ni vse koristno; vse mi je dopuščeno, ali vse ne zbuja na pobožnost.[24] Nikdor naj svojega ne išče, nego vsak to, kar je drugega.

Galačanom 5:19-21
[19] Očitna so pa dela mesena, kakor je prešestvo, kurbarstvo, nečistost, hotljivost,[20] Malikovalstvo, zavdajalstvo, sovraštva, prepiri, zavisti, maščevanja, svaje, razprtja, razkolništva,[21] Nevoščljivosti, ubojstva, pijanstva, pojedinje in kar je temu podobnega; za kar vam naprej pravim, kakor sem tudi naprej povedal, da tisti, kteri to delajo, kraljestva Božjega ne bodo podedovali.

1 Korinčanom 9:19-23
[19] Kajti ko sem bil svoboden od vseh, storil sem se suženj vseh, da bi jih več pridobil.[20] In bil sem Judom kakor Jud, da bi Jude pridobil; a tem, kteri so bili pod postavo, kakor pod postavo, da bi pridobil te, kteri so bili pod postavo.[21] Tistim pa, kteri so bili brez postave, kakor da bi bil brez postave, (dasi ravno ne brez postave Bogu, nego v postavi Kristusu,) da bi pridobil tiste, kteri so bili brez postave.[22] Bil sem slabim kakor slab, da bi pridobil slabe. Vsem sem bil vse, da bi vsakakor neke zveličal.[23] To pa delam za voljo evangelja, da bi del od njega prejel.

Rimljanom 14:15-21
[15] Če se pa za voljo jedi tvoj brat žalosti, nič več ne hodiš po ljubezni. Ne pogubljaj s svojo jedjo tistega, za kterega je Kristus umrl.[16] Ne dajte torej, da se preklinja vaše dobro.[17] Kajti Božje kraljestvo ni jed ne pijača, nego pravica in mir in radost v Duhu svetem.[18] Ker kdor v tem služi Kristusu, ugoden je Bogu in izkušen ljudem.[19] Za to se torej poganjajmo za mir in za zbujanje eden drugega na pobožnost.[20] Za voljo jedi ne razdiraj dela Božjega; vse je sicer čisto, ali hudo za človeka, kteri jé na spotiko.[21] Dobro je, ne jesti mesa in ne piti vina ne ničesar, nad čimer bi se brat tvoj spotikal ali pohujševal ali slabil.

Janezu 2:3-11
[3] In ko je zmanjkalo vina, reče mati Jezusova njemu: Vina nimajo.[4] Reče jej Jezus: Kaj imaš z menoj, žena? Ni še prišel čas moj.[5] Mati njegova velí služabnikom: Karkoli vam poreče, storite.[6] Bilo je pa tam šest vrčev kamenitnih postavljenih po očiščevanji Judovskem, kteri so držali po dve ali tri mere.[7] Velí jim Jezus: Napolnite vrče z vodo. In napolnijo jih do vrha.[8] In velí jim: Zajmite sedaj, in nesite starešini. Ter nesó.[9] Ko pa okusi starešina vodo, ktera je postala vino, (ni pa vedel, odkod je; a služabniki so vedeli, kteri so bili zajeli vodo,) pokliče starešinu ženina,[10] In reče mu: Vsak človek najprej dobro vino daje, in ko se opijanijo, tedaj tisto, ktero jo slabše: a ti si prihranil dobro vino noter doslej.[11] Ta začetek čudežev je storil Jezus v Kani Galilejskej, in pokazal je slavo svojo; in verovali so va-nj učenci njegovi.

Slovenian Bible 1882
Public Domain: Josipa Stritarja (1882)