A A A A A

Skrivnosti: [Dinozavri]


Izaija 27:1
Tisti dan bo GOSPOD kaznoval z mečem svojim, trdim in velikim in močnim, leviatana, hitro bežečo kačo, in leviatana, kačo zvito, in ubije zmaja, ki je v morju.

Geneza 1:21
In ustvaril je Bog velike morske živali in vse žive stvari, ki se gibljejo, ki so jih obilo rodile vode, po njih plemenih, in vse ptice krilate po njih plemenih. In videl je Bog, da je dobro.

Psalmi 104:26
Tod hodijo ladje in leviatan, ki si ga ustvaril, naj se v njem igra.

Rimljanom 1:18
Razodeva se namreč jeza Božja z neba nad vsako brezbožnostjo in krivičnostjo ljudi, ki zadržujejo resnico v krivici,

Geneza 1:24-31
[24] In reče Bog: Rodi naj zemlja žive stvari po njih plemenih, živino in laznino in zveri zemeljske po njih plemenih! In zgodilo se je tako.[25] In naredil je Bog zveri zemeljske po njih plemenih in živino po njenih plemenih in vso laznino zemeljsko po njenih vrstah. In videl je Bog, da je dobro.[26] In reče Bog: Naredimo človeka po svoji podobi, ki nam bodi sličen, in gospodujejo naj ribam morskim in pticam nebeškim in živini in vesoljni zemlji ter vsej laznini, lazeči po zemlji.[27] In ustvaril je Bog človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril: moža in ženo ju je ustvaril.[28] In blagoslovi ju Bog, in reče jima Bog: Plodita in množita se in napolnita zemljo ter podvrzita si jo, in gospodujta ribam morskim in pticam nebeškim in vsem zverem, lazečim po zemlji.[29] In reče Bog: Glejta, dal sem vama vso zelenjavo, ki rodeva seme, katera je na površju vse zemlje, in vse drevje, na katerem je sad drevesni, ki rodeva seme: bodi vama v hrano.[30] Vsem živalim pa na zemlji in vsem pticam pod nebom in vsemu, kar lazi po zemlji, v katerih je duša živa, sem dal vso zelenjavo zeleno v hrano. In zgodilo se je tako.Tedaj pogleda Bog vse, kar je bil storil, in glej, dobro je bilo jako. In bil je večer, in bilo je jutro, dan šesti.[31] Tedaj pogleda Bog vse, kar je bil storil, in glej, dobro je bilo jako. In bil je večer, in bilo je jutro, dan šesti.

Job 40:15-24
[15] Glej vendar behemota [Domnevno: povodni konj.], ki sem ga storil kakor tebe: travo muli kakor vol.[16] Glej, pravim, moč svojo ima v ledjih in silo svojo v kitah podtrebušnih.[17] Pregiblje rep kakor cedro, kite na bedru so mu gosto spletene.[18] Kosti njegove so kakor piščali brončene, rebra njegova kakor palice železne.[19] On je prvina tvornosti Boga mogočnega; On, ki ga je naredil, mu je oskrbel meč njegov.[20] Kajti krmo mu prinašajo gore, koder se igrajo vse divje zveri.[21] Pod lotosovo drevje leže počivat, v skrivališča trstja in močvirja;[22] lotosovo drevje ga pokriva s senco svojo, vrbje ob potoku ga obdaja.[23] Glej, reka močno narašča – ne zbeži plašno, dobre volje je, če pridere Jordan do žrela njegovega!Ulove ga njemu pred očmi, prevrta mu li kdo nas z lovilnimi vrvmi?[24] Ulove ga njemu pred očmi, prevrta mu li kdo nas z lovilnimi vrvmi?

Job 41:1-10
[1] Moreš li leviatana [T. j. krokodil.] potegniti iz reke s trnkom, stisneš mu li z vrvjo jezik?[2] Moreš mu li potegniti ločkasto vrvco skozi nos in čeljust prebosti z obodcem?[3] Bo te li veliko prosil ali sladke besede ti govoril?[4] Sklene li s teboj zavezo, da ga sprejmeš za hlapca za vekomaj?[5] Se li boš z njim igral kakor s ptičkom in ga privezal k deklam svojim?[6] Ali ga bodo prodajali tovariši ribičev, ga razdelili med trgovce?[7] Moreš mu li kožo napolniti s sulicami in glavo njegovo z ostvami?[8] Položi le roko nanj – a pomni boj, ne boš tega storil v drugič![9] Glej, prazno je upanje, da ga dobiš; saj že njega pogled vrže človeka na tla.[10] Ni ga človeka toliko drznega, da bi ga dražil. – In kdo je, ki bi se smel postaviti pred moje obličje?

Jozue 10:1-10
[1] Ko pa sliši Adonizedek, kralj v Jeruzalemu, da je Jozue dobil Aj in ga s prokletjem pokončal, storivši z Ajem in njegovim kraljem enako, kakor je storil Jerihu in njegovemu kralju, in da so prebivalci v Gibeonu sklenili mir z Izraelci in bivali med njimi,[2] se silno zboji, ker Gibeon je bil veliko mesto, kakor kraljevo mesto, in ker je bilo večje nego Aj, in vsi meščani njegovi so bili junaki.[3] Zato pošlje Adonizedek, jeruzalemski kralj, k Hohamu, kralju v Hebronu, in k Piramu, kralju v Jarmutu, in k Jafiju, kralju v Lahisu, in k Debirju, kralju v Eglonu, in jim sporoči:[4] Pridite gori k meni in pomagajte mi, da pokončamo Gibeon, kajti mir je sklenil z Jozuetom in s sinovi Izraelovimi.[5] Zbere se torej petero amorejskih kraljev, kralj v Jeruzalemu, kralj v Hebronu, kralj v Jarmutu, kralj v Lahisu, kralj v Eglonu, in gredo gori z vsemi svojimi vojskami in se utabore proti Gibeonu in začno ž njim vojno.[6] Gibeonski možje pa pošljejo k Jozuetu v tabor v Gilgalu in mu sporoče: Ne odtegni roke svoje od hlapcev svojih; pridi hitro gori k nam in nas reši ter nam pomagaj: zakaj vsi kralji Amorejcev, ki prebivajo na gorah, so se zbrali zoper nas.[7] Jozue se torej napoti gori iz Gilgala, on in ž njim vsi vojščaki in vsi junaški možje.[8] GOSPOD pa veli Jozuetu: Ne boj se jih, kajti dal sem jih v roke tvoje; nihče od njih ne bo mogel stati pred teboj.[9] In Jozue, ko je šel gori celo noč od Gilgala, plane nadnje iznenada.[10] In GOSPOD jih preplaši spričo Izraela in napravi med njimi velik poboj pri Gibeonu, in podili so jih po poti, ki drži k brdom Bethoronskim, ter jih pobijali do Azeke in do Makede.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version