A A A A A

Življenje: [Posvojitev]


1 Samuelova 1:27
Za tega dečka sem prosila, in GOSPOD mi je izpolnil prošnjo, ki sem jo prosila od njega.Zato ga tudi jaz izročam GOSPODU; vse dni, dokler bo živel, je izročen GOSPODU. In on se je ondi poklonil GOSPODU.

2 Korinčanom 6:18
in bodem vam Oče in vi bodete meni sinovi in hčere, pravi Gospod Vsemogočni“.

Devteronomij 10:18
ki se poteguje za pravdo sirote in vdove in ljubi tujca, podeljujoč mu živeža in oblačil.

Ozej 14:3
Asirija nas ne bo rešila; na konjih nočemo jezditi in nikdar več ne porečemo rok svojih izdelku: naš bog si! Kajti pri tebi najde sirota usmiljenje.

Izaija 40:31
oni pa, ki čakajo GOSPODA, dobivajo nove moči, dvigajo se na perutih kakor orli, teko, a se ne utrudijo, hodijo, pa ne opešajo.

Jakobovo 1:27
Bogoslužje čisto in neoskrunjeno pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za sirote in vdove v njih stiski in se ohraniti neomadeževanega od sveta.

Jeremija 29:11
Zakaj jaz dobro vem misli, ki jih mislim za vas, govori GOSPOD, misli o miru, ne pa o nadlogi, da vam dam srečen konec in upanje.

Mateju 25:40
In Kralj odgovori in jim reče: Resnično vam pravim, karkoli ste storili enemu teh najmanjših mojih bratov, ste storili meni.

Pregovori 13:12
Predolgo upanje dela srce bolno, življenja drevo pa je želja, ki se izpolni.

Psalmi 82:3
Potegujte se za pravdo ubožca in sirote, nesrečnemu in siromaku pomagajte do pravice!

Psalmi 146:9
GOSPOD brani tujce, siroto in vdovo podpira, pot brezbožnih pa podira.Vladal bo GOSPOD vekomaj, Bog tvoj, o Sion, od roda do roda. Aleluja!

Psalmi 68:5-6
[5] Oče je sirotam in sodnik vdovam Bog v prebivališču svetosti svoje.[6] Bog množi samotarje v rodovine, pelje vklenjene iz spon v blaginjo; uporniki pa prebivajo v kraju presuhem.

Pregovori 31:8-9
[8] Odpri usta svoja za nemega, za pravdo vseh osirotelih.[9] Odpri usta svoja, sodi pravično, potezaj se za pravico siromaku in potrebnemu.

Janezu 1:12-13
[12] A katerikoli so ga sprejeli, jim je dal oblast, da postanejo otroci Božji, njim, ki verujejo v ime njegovo,[13] ki se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, marveč iz Boga.

Galačanom 4:4-5
[4] ko pa je bil dopolnjen čas, je odposlal Bog Sina svojega, rojenega iz žene, podvrženega postavi,[5] da odkupi tiste, ki so bili pod postavo, da prejmemo sinovstvo.

Rimljanom 8:14-17
[14] Kajti katerekoli vodi Duh Božji, ti so sinovi Božji.[15] Niste namreč prejeli duha sužnosti zopet v bojazen, ampak prejeli ste Duha sinovstva, ki v njem kličemo: Aba, Oče![16] Ta Duh sam izpričuje z našim duhom vred, da smo otroci Božji.[17] Če smo pa otroci, smo tudi dediči, in sicer dediči Božji in sodediči Kristusovi, ako ž njim trpimo, da se tudi ž njim oslavimo.

Psalmi 10:14-18
[14] Videl si to; zakaj ti gledaš nadlogo in gorje, da povrneš s svojo roko; brambi tvoji se izroča nesrečni, siroti si ti pomočnik.[15] Zdróbi roko brezbožniku in hudobneža krivico kaznuj, dokler je ne najdeš več.[16] GOSPOD je Kralj vedno in vekomaj, poginili so pogani z zemlje njegove.[17] Hrepenenje krotkih si uslišal, GOSPOD: potolažiš jim srce, nagneš k njim svoje uho,da maščuje siroto in stiskanega, da ju ne straši več človek, ki je iz zemlje.[18] da maščuje siroto in stiskanega, da ju ne straši več človek, ki je iz zemlje.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version