A A A A A

Življenje: [Živali]


Geneza 1:21
In ustvaril je Bog velike morske živali in vse žive stvari, ki se gibljejo, ki so jih obilo rodile vode, po njih plemenih, in vse ptice krilate po njih plemenih. In videl je Bog, da je dobro.

Geneza 1:30
Vsem živalim pa na zemlji in vsem pticam pod nebom in vsemu, kar lazi po zemlji, v katerih je duša živa, sem dal vso zelenjavo zeleno v hrano. In zgodilo se je tako.Tedaj pogleda Bog vse, kar je bil storil, in glej, dobro je bilo jako. In bil je večer, in bilo je jutro, dan šesti.

Jakobovo 3:7
Kajti sleherno pleme zveri in ptičev, golazni in morskih živali kroti in je ukrotil rod človeški,

Jeremija 8:7
Tudi čaplja pod nebom pozna svoje gotove čase, in grlica in žerjav in lastovka se drže časa svojega prihoda; ljudstvo moje pa ne pozna pravice GOSPODOVE.

Job 35:11
ki nas bolj poučuje nego živali zemeljske in nam več modrosti daje nego pticam nebeškim.

Luku 3:6
in vse človeštvo bo videlo zveličanje Božje“.

Luku 12:24
Poglejte krokarje: ne sejejo in ne žanjejo, nimajo kleti, ne žitnice, in Bog jih živi: koliko ste vi boljši od ptic!

Mateju 6:26
Poglejte ptice pod nebom: ne sejejo in ne žanjejo in tudi ne spravljajo v žitnice, in Oče vaš nebeški jih živi. Mar niste vi veliko več od njih?

Pregovori 12:10
Pravični skrbi za življenje živine svoje, srce brezbožnih pa je neusmiljeno.

Psalmi 104:21
mladi levi rjovejo za plenom in zahtevajo od Boga mogočnega hrane svoje.

Geneza 2:19-20
[19] Kajti GOSPOD Bog je bil upodobil iz prsti vse živali na polju in vse ptice pod nebom ter jih privedel k Adamu, da bi videl, kako bode imenoval posamezne; in s katerimkoli imenom bi jih klical Adam, vsaktero živo bitje, tako mu bodi ime.[20] In Adam je imenoval z imeni vse živali in ptice pod nebom in vse zveri na polju; a za Adama ni se našla pomoč njegove vrste.

Geneza 9:2-3
[2] In strah do vas in trepet pred vami obhajaj vse živali na zemlji in vse ptice pod nebom; vse, karkoli se giblje na suhem, in vse ribe v morju so vam dane v pest.[3] Vse, kar se giblje, kar je živega, bodi vam v živež; kakor zelena zelišča sem vam dal vse.

Geneza 1:24-28
[24] In reče Bog: Rodi naj zemlja žive stvari po njih plemenih, živino in laznino in zveri zemeljske po njih plemenih! In zgodilo se je tako.[25] In naredil je Bog zveri zemeljske po njih plemenih in živino po njenih plemenih in vso laznino zemeljsko po njenih vrstah. In videl je Bog, da je dobro.[26] In reče Bog: Naredimo človeka po svoji podobi, ki nam bodi sličen, in gospodujejo naj ribam morskim in pticam nebeškim in živini in vesoljni zemlji ter vsej laznini, lazeči po zemlji.[27] In ustvaril je Bog človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril: moža in ženo ju je ustvaril.[28] In blagoslovi ju Bog, in reče jima Bog: Plodita in množita se in napolnita zemljo ter podvrzita si jo, in gospodujta ribam morskim in pticam nebeškim in vsem zverem, lazečim po zemlji.

Pregovori 6:6-8
[6] Pojdi k mravlji, o lenuh, oglej si pota njena in uči se modrosti:[7] nima vodnika, nadzornika ali zapovednika,[8] vendar pripravlja poleti hrano svojo, ob žetvi znaša, kar bo uživala.

Psalmi 8:6-9
[6] Postavil si ga za vladarja delom svojih rok, vse si mu podložil pod noge:[7] drobnico in goved, kolikor je je, in tudi poljske živali,[8] ptice pod nebom in ribe v morju, karkoli se izprehaja po morskih stezah.Jehova, Gospod naš, kako veličastno je ime tvoje na vsej zemlji![9] Jehova, Gospod naš, kako veličastno je ime tvoje na vsej zemlji!

Job 12:7-10
[7] Toda vprašaj, prosim, le živino, in nauči te, in ptice nebeške, pa ti povedo,[8] ali ogovóri zemljo, in te pouči, in ribe morske naj ti pripovedujejo![9] Kdo bi ne spoznal iz vsega tega, da je roka GOSPODOVA storila to?[10] V Njegovi roki je duša vsega, kar živi, in duh vseh človeških teles.

Izaija 11:6-9
[6] In prebival bo volk z jagnjetom in leopard bo ležal pri kozliču, in tele in mladi lev in pitana ovca bodo skupaj, in majhen deček vodnik med njimi.[7] In krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči skupaj ležali; lev pa bo jedel slamo kakor vol.[8] In dete dojeno se bo igralo nad modrasovo luknjo, in odstavljenec bo ročico vtikal v gadovo votlino.[9] Nič zlega ne bodo storili, nič pogubnega naredili po vsej gori svetosti moje; zakaj vsa zemlja bode polna spoznanja GOSPODOVEGA, kakor vode pokrivajo morja globočino.

Pridigar 3:18-21
[18] Rekel sem v srcu svojem: Zaradi otrok človeških se tako godi, da jih Bog izkusi in da vidijo, da sami ob sebi so kakor živina.[19] Kajti kar se naključi otrokom človeškim in kar se naključi živalim, je ista naključba: kakor te umrjo, umrjo tudi oni, in enak dih imajo vsi, in človek nima prednosti proti živini; zakaj vse je ničemurnost.[20] Vse gre na eno mesto; vse je postalo iz prahu in vse se vrača zopet v prah.[21] Kdo pozna dih otrok človeških, če gre navzgor, in dih živine, če gre navzdol k zemlji?Tako sem videl, da ni nič boljšega, nego da se človek veseli del svojih, zakaj to je delež njegov. Kajti kdo ga privede nazaj, da bi videl, kaj bode za njim?

Psalmi 148:7-12
[7] Hvalite GOSPODA, vsi iz zemlje, zmaji in brezna vsa,[8] ogenj in toča, sneg in sopara, veter viharni, ki izpolnjuješ besedo njegovo,[9] ve gore in vsi hribi, drevesa sadonosna in vse cedre,[10] ti zverina in vsa živina, laznina in ptiči krilati;[11] kralji zemeljski in narodi vsi, knezi in vsi zemljé sodniki,[12] mladeniči in tudi device, starci z dečki vred –

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version